عکس های زشتی های سواحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

امیدواریم مسئولان شهری شمال و مردم عزیز فکری به حال محیط زیست کنار سواحل مازندران کنند .

 

در این زمینه ما باید فرهنگسازی های فراوانی انجام دهیم و خود را در قبال طبیعت مسئول بدانیم.

 

به گزارش تالاب به نقل از مهر این روزها تصویر نازیبایی از محیط زیست در ذهن طبیعت دوستان مازندران نقش بسته است، تصویری که در آن طبیعت و زیست بوم آماج هجمه های مختلفی قرار گرفته اند و محیط زیست را به مرز بحران کشانده اند.

 

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

زباله‌ ها در ساحل مازندران

عکس های زشتی های سواحل مازندران

مهر

جدیدترین مطالب سایت