تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور دونالد ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا میباشد که اقدامات سخت گیرانه ای را برای منافع امریکا و متحدانش وضع کرده است.

 

توییت‌های جنجالی با اکانت شخصی، وعده ساختن دیوار کشور کشور مکزیک، تغییر قانون مهاجرت به ایالات امریکا، ادعای ایجاد 25 میلیون شغل برای مردم ایالات امریکا در مدت 10 سال، تغییر در طرح بیمه درمانی دوران اوباما، تهدید خروج از برجام، خارج شدن از معاهده آب و هوایی پاریس، جنگ لفظی کاخ سفید و کره شمالی، حاشیه‌های خانوادگی و سرانجام تعطیلی دولت ایالات امریکا از جمله خبر‌های جنجالی دولت ترامپ در سال 2017 و آغاز سال 2018 میلادی بودند.

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

عکس هایی از سال اول ریاست جمهور دونالد ترامپ

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

ترامپ سوار بر کامیون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

منافع ملی از دید ترامپ سخت دنبال میشود

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

ژست های باحال ترامپ

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

بزن قدش به سبک ترامپ

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

ترامپ در کاخ سفید

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

مشاورهای زیبای ترامپ

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

عکسهای دونالد ترامپ و ریاست جمهوری کشور کشور آمریکا

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

درباره دوران دونالد ترامپ و کاخ سفید

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

عکس های جدید دونالد ترامپ،ریاست جمهور دونالد ترامپ

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

سال اول ریاست جمهور ترامپ به روایت تصویر

تصاویری از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکنون

عکسهایی از سال اول ریاست جمهور دونالد ترامپ

 

جدیدترین مطالب سایت