قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری فرست کلاس که وارد ایران میشود

 

این قطار با گردشگرانی از سرتاسر جهان از جمله بریتانیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا، تایوان و آفریقای جنوبی، در یک سفر 18 روزه از طریق قزاقستان، ازبکشتان و ترکمنستان وارد ایران می شود.قطار لوکس گردشگری “عقاب طلایی” دیروز سفر خود را از ایستگاه راه آهن “کازانسکی” مسکو به مقصد تهران آغاز کرد. سفر این قطار گردشگری که یکی از لوکس ترین قطارهای اروپاست ساعت 12 و 16 دقیقه به وقت مسکو (ساعت 12 و 46 دقیقه به وقت تهران) آغاز شد.

 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

 

به گزارش تالاب این قطار با گردشگرانی از سرتاسر جهان از جمله بریتانیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا، تایوان و آفریقای جنوبی، در یک سفر 18 روزه از طریق قزاقستان، ازبکشتان و ترکمنستان وارد ایران می شود. 40 مسافر از جمله شرکت کنندگان در این تور گردشگری هستند. مسیر حرکت قطار از جاده کبیر ابریشم و خاک پارس جنوبی عبور می کند و مسافران در مسیر حرکت از پایگاه فضایی روسیه در بایکانور قزاقستان نیز دیدن خواهند کرد.

 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

قطار گردشگری لوکس که وارد ایران می شود 

قطار گردشگری لوکس وارد ایران خواهد شد + عکس

جدیدترین مطالب سایت