اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

به گزارش مهر نیوز : گرد و غباری که اهواز را در بر گرفت آنقدر شدید است که به نظر می رسد شدت آن در سال های اخیر بی سابقه بوده و هم اکنون مردم برای تردد در این فضا با مشکل دید مواجه شده اند. 

 
وضع هوای اهواز به گونه ای است که خودروها حتی روبروی خود را مشاهده نمی کنند و مجبور به روشن کردن چراغ شده اند. خیابان های اهواز تقریبا خالی از مردم است و به خانه های خود پناه آورده اند هر چند شدت گرد و غبار باعث نفوذ گرد و غبار به داخل خانه ها هم شده است.

 

 

همچنین پل های رودخانه کارون در اهواز از فاصله ۱۰۰ متری هم دیده نمی شوند. بی شک شدت گرد و غبار امروز اهواز که منشا داخلی دارد به گونه ای است که ماسک مشکل را حل نمی کند. 

 

 

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

 

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر

 

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

اهواز آلوده ترین شهر ایران !+ تصاویر 

عکس هایی از گرد و غبار اهواز

 

منبع : مهر نیوز