اینم دلیل اینکه باید خونه بمونیم (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
اینم دلیل اینکه باید خونه بمونیم (فیلم)

پیشگیری از کرونا ویروس

یکی از اصلی ترین راه های جلوگیری از کرونا ویروس اینه که با دیگران ارتباط نداشته باشیم و برای مدتی ارتباطمون را با بیرون قطع کنیم . این دکتر زحمت کشیدن و به زبان خیلی ساده دارن میگن چرا نباید بیرون از خانه و در مهمانی ها حضور داشته باشید.

توصیه دکتری به مردم جهت پیشگیری از کرونا ویروس

 

لطفا فقط برای کارهای ضروری از خانه بیرون برید و دست به دست هم ریشه کرونا ویروس را در ایران خشک کنیم.

جدیدترین مطالب سایت