جنگل های شمال در خطر نابودی ! (کلیپ)

مجموعه : کلیپ و فیلم
جنگل های شمال در خطر نابودی ! (کلیپ)

هموطنان عزیز جلوی تخریب جنگل ها را بگیرید !!!

 

جنگل ها جزو منابع طبیعی ارزشمند از گنجینه های مهم ایران زمین است.

 

به گزارش تالاب براساس آمارهای منابع طبیعی مازندران در ۴۰ سال گذشته حجم جنگل‌های مازندران از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به یک میلیون و ۹۰۰هزار هکتاررسیده

 

خطر نابودی جنگل های شمال را باید امروز جدی گرفت تا مثل بحران آب آینده دچار بحران نابودی کامل جنگل های شمال کشور نشویم….

جنگل‌ های شمال ایران هر سال کمتر می‌ شوند !!!

 


 

جنگل های شمال در خطر نابودی ! (کلیپ)

با مشارکت جمعی اﺯ هموطنان عزیز تنها جنگل طبیعی دنیا با شکوفه های پلاستیکی دﺭ جاده اسالم به خلخال به وجوﺩ آمده و بزودی دﺭ کتاب گینس ثبت خواهد شد!

خدا قوﺕ هموطنان

 

نمونه ای بی فرهنگی برخی از مردم ….

هموطن اشغال تو طبیعت نریز

 

منبع: عصر ایران

جدیدترین مطالب سایت