جوان شجاعی که جان ۱۱ نفر را در کلینیک سینا نجات داد (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
جوان شجاعی که جان ۱۱ نفر را در کلینیک سینا نجات داد (فیلم)

جوان شجاعی که جان ۱۱ نفر را در کلینیک سینا نجات داد

عنایت آزغ قهرمان این روزهای کشور اسـت . کسی کـه دل بـه آتش زد و همه ی سرمایه اش کـه چند انگشتر نقره برای دستفروشی بود را رها کرد تا بتواند زنان و بچه هاي‌ گرفتار در آتش را نجات دهد.

از افرادی مثل عنایت آزغ باید الگو گیری کنیم…

مردانگی را الگوی نسل جدید کنیم…

عنایت آزغ یک قهرمان ملی است

 

فیلمی در شبکه‌هاي‌ اجتماعی منتشر شد کـه جوانی «عنایت آزغ» راجع بـه اتفاقات آتش‌سوزی و نجات چند نفر حرف زد: داشتم اجناسم را می‌فروختم کـه صدای انفجار را شنیدم.

 

به گزارش تالاب : دومین انفجار خیلی مهیب بود. بـه سمت کلینیک کـه سر چرخاندم، دیدم چند خانم در حال جیغ و فریاد هستند و تقاضای کمک می کردند. کسی کمکشان نرفت. من تصمیم گرفتم خودم کمک کنم. طبقه‌بـه‌طبقه شیشه‌ها را شکستم و بالا رفتم و بعد هم انها را بـه سمت پشت‌بام بردم تا امدادگرها بیایند. بچه هم همراهشان بود کـه بچه را هم نجات دادیم. بعد خودم همان‌ طور کـه بالا رفته بودم، پایین آمدم.

 

بخش تکان دهنده ماجرا این اسـت کـه در حین این‌که او انسانها را نجات می‌داده بساط کوچک دستفروشی او «انگشترهای نقره» همراه با موبایلش بـه سرقت رفته اسـت.

 

او کـه بی تامل بـه داخل آتش رفت و 11 زن و یک کودک را نجات داد میگوید: غیرتم اجازه نداد بایستم زمانی کـه صدای کمک خواهی می‌آمد.

 

قرار اسـت عنایت آزغ اگر قبول کند آتشنشان شود.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
اطرافیانت را درست انتخاب کن (فیلم)
اطرافیانت را درست انتخاب کن (فیلم)