خودکشی دختر جوان در پل توحید (+ فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
خودکشی دختر جوان در پل توحید (+ فیلم)
خوشبختانه خودکشی دختر جوان با کمک آتش نشانی ختم بخیر شد.
 

اقدام به خودکشی دختر 22ساله با رسیدن به موفع مامورین آتش نشانی ناکام ماند (پل توحید مسیر سبزه وار)

 

خودکشی دختر جوان در پل توحید

جدیدترین مطالب سایت