دعای حاج قاسم سلیمانی مستجاب شد (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
دعای حاج قاسم سلیمانی مستجاب شد (فیلم)

شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه اروند کنار:
خدایا به آن نمازها که در کنار این نهرها خوانده شد قسمت میدهیم عاقبت ما را ختم به شهادت کن

 

جدیدترین مطالب سایت