راز فرازمینی ها را پوتین یا ترامپ فاش خواهد کرد ؟ (+فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
راز فرازمینی ها را پوتین یا ترامپ فاش خواهد کرد ؟ (+فیلم)

راز فرازمینی ها را پوتین یا ترامپ فاش خواهد کرد ؟

برخی از کارشناسان بر این باور هستند که قدرت های بزرگ جهان رازهای فرازمینی ها را از مردم مخفی کرده اند و برخی از آنها با فرازمینی ها ارتباط دارند . حتی یکی از دانشمندان ناسا یکبار در جواب خبرنگاری که پرسید چرا اینقدر اطلاعات ناسا محرمانه است که بسیاری از اسناد را محرمانه میکنید چیست؟

 

در جواب پاسخ داد : اگر بدانید ما چه اطلاعاتی از جهان اطرفمان داریم شب از ترس خوابتان نخواهد برد.

 

۳ قمر و یک سیاره که ممکن است دارای حیات فرازمینی باشند

آیا حیات فرازمینی جایی در منظومه خورشیدی ما وجود دارد؟
 

 

جدیدترین مطالب سایت