فیلم دوربین مخفی جسد در ماشین از آیدین زواری !

مجموعه : کلیپ و فیلم
فیلم دوربین مخفی جسد در ماشین از آیدین زواری !

فیلم دوربین مخفی جسد

اینبار آیدین زواری با یک جسد در ماشین سوژه را بسیار شوکه کرد !

هشدار : لطفا از ساختن چنین کلیپ های 100 درصد خودداری کنید واقعا امکان بروز خطرات جدی و ..هست …پس فقط این کلیپ را تماشا کنید و از چنین اقداماتی خودداری نمایید.

 

جدیدترین مطالب سایت