فیلم سرقت از منازل در لباس خواستگار با گل و شیرینی !

مجموعه : کلیپ و فیلم
فیلم سرقت از منازل در لباس خواستگار با گل و شیرینی !

سرقت در لباس خواستگار با گل و شیرینی !

فیلم سرقت از منازل در لباس : دیگه به خواستگاری هاتونم اعتمادی نیست

فیلمی از سارقان در مورد نوع سرقت و دزدی

 

دزدان با ترفندهای مختلفی اقدام به سرقت میکنند که اگر با این موراد آشنا باشید و احتیاط کنید خیلی کمتر دچار سرقت و آسیب های مالی و …آن خواهید شد.

خوشبختانه به کمک پلیس آگاهی تعدادی از سارقان حرفه ای دستگیر و به نوع سرقت های خود اعتراف کردند.

 

جدیدترین مطالب سایت