فیلم بسیار کوتاه ترسناک

مجموعه : کلیپ و فیلم
فیلم بسیار کوتاه ترسناک

فیلم بسیار کوتاه ترسناک

 

ورود روح شیطانی به اتقا زن تنها – فیلم کوتاه وحشتناک را برای شما جمع آوری کرده ایم که خواهید دید.

 

دلایل تماشای فیلم وحشتناک

 

کنجکاوی : کنجکاوی بشر در کشف ناشناخته‌ها و پی بردن به چیزهای فراتر از دنیای عینی و ملموس است.

 

فرافکنی : انسان خشم و فرا افکنی خودرا جای عوامل ترس آفرین قرار داده و به هیجانی خوشایند دست مییابد.

 

تخلیه هیجانی

غرقه سازی توسط خود فرد : ترس از خصوصیات فطری هر انسان میباشد که بعلت عدم شناخت ذات خود نسبت به بازسازی عوامل خارجی برای تسکین خود می باشد لذا با پرداختن و تماشای فیلم‌هایي از گونهٔ وحشت نسبت به تخلیه خود اقدام می نماید؛ بزرگنمایی انچه که وجود ندارد یا دسترسی‌پذیر نمی‌باشد به هر روی عامل ایجاد ترس میباشد.

 

اختلالات روانی : در موارد حاد، علت علاقه به فیلم‌هاي وحشتناک میتواند به اختلالات سادیسم، جامعه‌ستیزی، و مازوخیسم مربوط باشد.

جدیدترین مطالب سایت