محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد (فیلم)

محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قصاص محمدعلی نجفی در پرونده قتل میترا استاد خبر داد.

خبر قتل میترا استاد همسر محمدعلی نجفی یکی از جنجالی ترین خبرهای قتل در ایران بود و از همین رو دادگاه به این پرونده با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی نموده است.

جدیدترین مطالب سایت