تولد یک نوزاد عجیب الخلقه دیگر در هندوستان (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
تولد یک نوزاد عجیب الخلقه دیگر در هندوستان (فیلم)

این نوزاد که متاسفانه بدلیل ازدواج فامیلی ناقص الخلقه بدنیا آمده است . هندوستان بدلیل کمتر رعایت شدن بهداشت و آزمایش های قبل از ازدواج یکی از بیشترین آمارهای نوزاد های ناقص الخلقه را دارد.

 

در اینجا نوزادی را مشاهده خواهید کرد که صورتی بیشتر شبیه به موجودات فضایی دارد.

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه دیگر در هندوستان

 

جدیدترین مطالب سایت