کشتار وحشیانه قوچ ایرانی توسط شکارچیان بی رحم (کلیپ)

مجموعه : کلیپ و فیلم
کشتار وحشیانه قوچ ایرانی توسط شکارچیان بی رحم (کلیپ)

احتمالا این افراد از روی نادانی دست به چنین حرکات رفتاری زشتی زده اند. واقعا تا کی برخی بدون هیچ ترسی از خدا دست به حیوان آزاری میزنند.

کشتار وحشیانه و انقراض گونه نادر از قوچ ایرانی و نشان دادن لاشه قوچ جوان به هم نوعش توسط شکارچیان بی رحم در هرمزگان!

امیدواریم برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از شکار قوانین بهتری و سختگیرانه تری به اجرا درآید.

کشتار وحشیانه قوچ ایرانی توسط شکارچیان

 ارسالی از کاربرکان سایت

جدیدترین مطالب سایت
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع