کلیپی دیدنی از ابوریحان بیرونی

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپی دیدنی از ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی نخستین فردى بود هزار سال قبل و با ابتدایى ترین امکانات ان زمان، شعاع زمین را 6340 کیلومتر حساب کرد کـه تا حدِ زیادی بـه مقدار صحیح ان یعنى «6371 کیلومتر» نزدیک بود!

برای این کـه بدونید ابوریحان چطوری هزار سال پیش این این شعاع رو بدست آورد حتماً این ویدیو جالب رو ببینید کـه دانشگاه شیراز اون رو بـه زبان طنز ساخته؛ از دستش ندید.

جدیدترین مطالب سایت