کلیپ تست سرعت یکی از خودرو های ایرانی تا 260 کیلومتر

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ تست سرعت یکی از خودرو های ایرانی تا 260 کیلومتر

تست عجیب و باور نکردنی سرعت یکی از خودرو های ایرانی

0 تا 260 کیلومتر در ساعت

من که هنوز باورم نمیشه …بازم بگید خودروهای داخلی خوب نیست.

کلیپ تست سرعت یکی از خودرو های ایرانی تا 260 کیلومتر

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت