کلیپ دیدنی درباره مهرماهی های دوست داشتنی

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ دیدنی درباره مهرماهی های دوست داشتنی

کلیپ دیدنی درباره مهرماهی های دوست داشتنی

بهترین کلیپ ها درباره متولدین مهرماه را در مجله تالاب مشاهده نمایید.

تولدتون مبارک مهرماهی هاي‌ مهربان

پاییزدر راه اسـت… گویند فصلی ست… پر از اندوه… پر از بی رنگی… اما من کـه زاده این فصلم پاییز را آن گونه می‌بینم…… فصلی ست… پر از نشاط … سر تا سر رنگ… آغاز زندگی… پر از دوست داشتن… پر از مهر… پر از وفا آری پاییز فصل مهر ورزیدن اسـت

جدیدترین مطالب سایت