کلیپ غمگین مخصوص ایام اربعین حسینی | کلیپ زیبا در مورد امام حسین

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ غمگین مخصوص ایام اربعین حسینی | کلیپ زیبا در مورد امام حسین

کلیپ غمگین مخصوص ایام اربعین حسینی

کلیپ غمگین زیبا در مورد امام حسین (ع) را حتما مشاهده کنید.

اصلا حسین جنس غمش فرق میکند

این راه عشق پیچ خمش فرق میکند

اینجا گدا همیشه طلب کار میشود

اینجا که امدی کرمش فرق میکند

کلیپ زیبا در مورد امام حسین

نگاه گریه داری داشت زینب

چه گام استواری داشت زینب

دل با اقتداری داشت زینب

مگر چه اعتباری داشت زینب

چهل منزل حسین منجلی شد

گهی زهرا شد و گاهی علی شد

فیلم کوتاه در مورد امام حسین (ع)

جدیدترین مطالب سایت