مجموعه : کلیپ و فیلم
بروزرسانی : 13 بهمن 1398

کلیپ اقدام زشت زنان فمنیست در سالن پاریس

کلیپ اقدام زشت زنان فمنیست در سالن پاریس

برهنه شدن زنان در پاریس

متاسفانه تعدادی از زنان عضو یک گروه فمینیستی در فرانسه هنگام سخنرانی ” طارق رمضان ” عالم سنی در نشست سالانه اسلامی در پاریس با بدن برهنه درمقابل او قرار گرفتند. به گزارش تالاب دراین ماجرا یکی از زنان ابتدا درحالی که چادر عربی به تن داشت به تریبون سخنرانان نزدیک شد و به صورت ناگهانی چادر خودرا از سر انداخت درحالی که برهنه بود، آنگاه سه زن لخت دیگر هم به میز نزدیک شدند.

نیروهای امنیتی حاضر در محل بلافاصله زنان را از سالن خارج کردند.

کلیپ لخت شدن زنان فمنیست در سالن پاریس

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت