به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)

مجموعه : کلیپ و فیلم
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)

کلیپی برای درست زندگی کردن

حسرت نخور زندگی اگر اسان بود با گریه آغاز نمی شد.

 

کلیپ دیدنی و آموزنده دریا

عالی عالی عالی عالی عالی عالی بود!

این کلیپ شما رابا واقعیات زندگی آشنا می‌کند و به اندازه ۱۰۰ سال عمر بشما مطلب مفید می آموزد!

 

جدیدترین مطالب سایت