مجموعه : کلیپ و فیلم
بروزرسانی : 11 آذر 1397

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه دیگر در هندوستان (فیلم)

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه دیگر در هندوستان (فیلم)

این نوزاد که متاسفانه بدلیل ازدواج فامیلی ناقص الخلقه بدنیا آمده است . هندوستان بدلیل کمتر رعایت شدن بهداشت و آزمایش های قبل از ازدواج یکی از بیشترین آمارهای نوزاد های ناقص الخلقه را دارد.

در اینجا نوزادی را مشاهده خواهید کرد که صورتی بیشتر شبیه به موجودات فضایی دارد.

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه دیگر در هندوستان

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت