بهترین ها درباره متولدین اردیبهشت ماه (کلیپ)

مجموعه : کلیپ و فیلم
بهترین ها درباره متولدین اردیبهشت ماه (کلیپ)

کلیپ زیبا درباره متولدین اردیبهشت ماه

 

خصوصیات اخلاقی متولدین اردیبهشت ماه

 هرکاری را بـه اتمام میرساند، رئیس فعّال و لایق، با همه ی کنار می آید، خود سر، نجیب، عاشق خانه و خانواده، عاشق طبیعت، عاشق رفتار ملایم، کمک رسان، دارای قلبی بزرگ، با صفا، مسلّط بـه نفس، دارای عزّت نفس، عاشق گل و زیبائی، بی تفاوت نسبت بـه دشمنان، میانه رو، رفیق و دوست بسیار شیرین، شیک پوش، علاقه‌مند بـه موسیقی، قدر شناس، مخالف عجله، دارای تحمّل زیاد، محتاط و مخالف اعتراض و انتقاد.

 

 مصمّم، پرکار، سخاوتمند، مؤقّر و سنگین، فقط در مقابل حرف آرام رام میشود، اهل مادیّات، دنبال زندگی شیرین، مادّي گرا و سودجو، بـه هر کاری صورت واقعی میدهد، مخالف خشونت، با ثبات و پایدار، عاشق صلح و آرامش، خیلی قانع، صبور و آرام، پرتحمّل، عاشق مالکیّت، حسود، متعصّب، اهل اعتدال، با محبّت، خیلی قوی و سالم، عاشق عطر و بوی طبیعی، از تجربیات گذشته الهام میگیرد، واقعاْ وفادار، مخالف افراط، ‎‎‎با سلیقه، خوشگل پسند، پول دوست، همیشه راضی، صادق، مال جمع کن، اهل هنر، مخالف درگیری، اگر خشمگین شود طوفان به پا می کند، مستعد کشاورزی و…

 

اردیبهشت یعنی طفل شیرخوار طبیعت
نماد: گاو
عنصر وجود: خاک
شعار: من دارم
سنگ خوش یمن: یاقوت کبود
سیّاره: ونوس
فلّز وجود: مس
شخصیّت: ثابت
رنگ محبوب: آبی آسمانی
– تأثیر پذیر
با سیاست
فکردهنده استراتژیک

 

جدیدترین مطالب سایت