خرید و فروش در اینترنت

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402

بهار آیو به صحرا و در و دشت

جوانی هم بهاری بود و بگذشت

سر قبر جوانان لاله رویه

دمی که گلرخان آیند به گلگشت

نوروز بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

عکس نوشته تبریک عید نوروز 

 

اعجاز بلند قاضی الحاجاتی

قرآن مصوری پر از آیاتی

دستار تو سبز و احترامت واجب

یعنی که تو ای بهار از ساداتی

نوروز بر شما مبارک باد

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر عید نوروز 

 

از بس خوش و مست و دلربا می آیي

چون باد بهار جانفزا می‌آیی

دل خانه عشق توست آبادش دار

چون خانه خراب شد کجا می آیي

سال نو پارسی مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

تبریک سال نو ایرانی

 

دل بی‌ تو درون سینه‌ ام می‌گندد

غم از همه ی ی سو راه مرا می‌بندد

امسال بهار بی تو یعنی پاییز

تقویم به گور پدرش میخندد

نوروز 99 بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

متن برای تبریک سال نو 

 

امسالم و پیرارم و پارم رد شد

از شهر جوانی‌ام قطارم رد شد

مانند زنی سبزه بهار عمرم

زنبیل به دست از کنارم رد شد

نوروز 99 بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

متن تبریک عید نوروز 

 

نامه‌ ات را هنوز میخوانم

گفته بودی بهار می آیي

می‌نویسم قطار اما تو

با کدامین قطار می آیي؟

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

عید نوروز مبارک باد

 

هر چلچله بی‌قرار برمی گردد

خوشبختی روزگار برمی گردد

لبها رز قرمزند و چشمانت برگ

با خندۀ تو بهار برمی گردد

نوروز 1399 مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر کوتاه تبریک عید نوروز 

 

باران زده و هوای فروردین است

موسیقی باغ بانگ بلدرچین است

پلکی بگشا و باز کن پنجره را

هر صبح بهار با تو عطرآگین است

نوروز 1399 مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

متن و عکس نوشته عید نوروز 

 

از آتش لاله، پرفروغش کرده

دلخوش همگی را به دروغش کرده

ما بی تو بهارمان کجا بود عزیز؟

تقویم نیامده شلوغش کرده

نوروز مبارک باد

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

عکس نوشته های زیبا برای عید نوروز با شعر کوتاه

 

آراست بهار کوی و دروازه خویش

افگند به باغ و راغ آوازه خویش

بنمای بهار را رخ تازه خویش

تا بشناسد بهار اندازه خویش

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

عکس ویژه تبریک سال نو 

 

تا منزل آدمی سرای دنیاست

کارش همه ی ی جرم و کار حق لطف و عطاست

خوش باش که ان سرا چنین خواهد بود

سالی که نکوست از بهارش پیداست

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر نو برای تبریک سال نو

 

باران زده و هوای فروردین است

موسیقی باغ بانگ بلدرچین است

پلکی بگشا و باز کن پنجره را

هر صبح بهار با تو عطرآگین است

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

بهترین نوشته برای تبریک سال نو

 

ای ابر بهار خانه پرورده توست

ای خار درون غنچه خون کرده توست

ای غنچه عروس باغ در پرده توست

این باد صبا این همه ی آورده توست

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر زیبای تبریک سال نو

 

دیدی که نسیم نوبهاری بوزید

ما را زِبهار ما نسیمی نرسید

دردا که چو گل پرده خلوت بدرید

ان گل‌ رخ ما پرده نشینی بگزید

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر کوتاه درباره عید نوروز 

هست ایام عید و فصل بهار

جشن جمشید و گردش گلزار

ای نگار بدیع وقت صبوح

زود برخیز و راح روح بیار

عید بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

اشعار نوروزی مولانا

 

از آمدن بهار و از رفتن دی

اوراق وجود ما همی‌گردد طی

می خور مخور اندوه که فرمود حکیم

غم‌های جهان چو زهر و تریاقش می

عید مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

نوروز 

 

اندر دل من مها دل‌ افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی

سال نو بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر زیبای نوروز

 

بنمود بهار تازه رخسار ای دل

بر باد نهاده باده پیش آر ای دل

اکنون که گشاد چهره گلزار ای دل

ما و می گلرنگ و لب یار ای دل

عید را به شما تبریک عرض میکنیم

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

اشعار زیبای نوروز

 

دیدی که نسیم نوبهاری بوزید

ما را ز بهار ما نسیمی نرسید

دردا که چو گل پرده خلوت بدرید

ان گل‌ رخ ما پرده نشینی بگزید

عید را به شما تبریک عرض می کنیم

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

عکس و متن شعر عید نوروز 

 

از عشق بهار و بلبل و جام طرب

گل جان چمن بود که آمد بر لب

لب کن چو لب چمن کنون لعل سلب

جان چمن و جان چمانه بطلب

عید را به شما تبریک عرض میکنیم

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر تبریک سال نو 

 

اکنون که زمین شد ز بهاران همه ی ی گل

صحرا همه ی ی سبزه کوهساران همه ی ی گل

از فرقت توست در دل ما همه ی ی خار

وز طلعت تو به چشم یاران همه ی ی گل

سال نو پارسی را به شما تبریگ عرض می کنیم

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

بهترین اشعار نوروزی

 

ای عهد تو عید کامرانی پیوست

افتاد بهار پیش بزم تو ز دست

زیبنده‌تر از مجلس تو دست بهار

بر گردن عید هیچ پیرایه نبست

فرا رسیدن سال بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر زیبا برای سال نو

 

صف زد حشم بهار پیرامن گل

ابر آمد و پر کرد ز در دامن گل

با این همه ی ی جان نماند اندر تن گل

گر تو به چمن درآیی ای خرمن گل

فرا رسیدن سال بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر زیبای تحویل سال 

 

آراست بهار کوی و دروازه خویش

افگند به باغ و راغ آوازه خویش

بنمای بهار را رخ تازه خویش

تا بشناسد بهار اندازه خویش

عید بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر کوتاه درباره عید نوروز 

ای ابر بهار خانه پرورده توست

ای خار درون غنچه خون کرده توست

ای غنچه عروس باغ در پرده توست

این باد صبا این همه ی ی آورده توست

نوروز بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

تا منزل آدمی سرای دنیاست

کارش همه ی ی جرم و کار حق، لطف و عطاست

خوش باش که ان سرا چنین خواهد بود

سالی که نکوست، از بهارش پیداست

فرا رسیدن سال بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

بازم غم عشق یار در کار آورد

غم در دل من، بین، که چه گل بار آورد؟

هر سال بهار ما گل آوردی بار

امسال به جای گل همه ی ی خار آورد

نوروز بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

به نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت

درخت سبز علم گشت و خاک معلم گشت

نسیم نیم‌شبان جبرئیل گشت مگر

که بیخ و شاخ درختان خشک مریم گشت

سال نو بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

ای آنکه ز عشق تو مرا نیست قرار

زین بیش بدست غصه خاطر مسپار

بر هر بد و نیک پرتو انداز چو مهر

بر ناخوش و خوش گذر تو چون باد بهار

فرا رسیدن سال نو بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

شعر کوتاه در مورد عید نوروز 

 

خوش وقت بهار و سبزه و دامن کشت

با پسته دهن شکر لب حور سرشت

در باغ مراد ما چنین سرو نرست

بر خاک امید ما کس این دانه کشت

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

نوروز شد و جهان برآورد نفس

حاصل ز بهار عمر ما را غم و بس

از قافله‌ی بهار نامد آواز

تا لاله به باغ سر نگون ساخت جرس

نوروز بر شما مبارک

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

در وقت بهار جز لب جوی مجوی

جز وصف رخ یار سمن‌ روی مگوی

جز باده گلرنگ به شبگیر مگیر

جز زلف بتان عنبرین بوی مبوی

فرا رسیدن سال نو مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

گلبرگ برد باد بهاران به کجا

سنبل رود از شبنم بستان به کجا

ای عارض یار من شتابان به کجا

وی زلف نگار من پریشان به کجا

نوروز بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

شد یار و به غم ساخت گرفتار مرا

نگذاشت به درد دل افکار مرا

چون سوی چمن روم که از باد بهار

دل می‌ترقد چو غنچه، بی‌یار، مرا

نوروز بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

متن شعر عید 99 همراه با عکس نوروز 

بهار آمد زمین فیروزه‌ گون شد

به عزم سیر دلدارم برون شد

به گل‌چیدن درآمد یار فایز

همه ی ی گل‌ها زِخجلت سرنگون شد

سال نو بر شما مبارک باد

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

 

بهار آیو به هر شاخی گلی بی

به هر لاله هزاران بلبلی بی

به هر مرزی نیارم پا نهادن

مبو کز مو بتر سوز دلی بی

 

شعر کوتاه تبریک عید نوروز باستانی 1402 | عکس نوشته تبریک عید نوروز

اشعار کوتاه تبریک سال نو 

 

عزیزان موسم جوش بهاره

چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل

که دنیای دنی بی اعتباره

سال مبارک باد

برچسب‌ها: