آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

مجموعه : عکس پروفایل
عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته زیبا با موضوع خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس پروفایل با موضوع خدا

 

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

 جملات زیبا در مورد خدا

به جای
ترس از خدا
عشق به خدا را
جایگزین کنیم.

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته های زیبا خداوند

 

دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست
اما فصل پاییز را برای دل خودت
آرام تر ورق بزن
و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار
که عشق لابلای همین
رنگهای زیباست…

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس های پروفایل در مورد خدا

از شيخ بهايي پرسيدند :
خدا را در كجا يافتي …؟
فرمودند:
در قلب كساني كه بي‌دليل مهربانند …

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته هایی در مورد خدا

 

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر…
زیادش هم کم است
تنها با آن سیراب شو
رشد کن…
شکل بگیر…
و کامل شو…
خودِ دوست داشتن مهم است
نه زمانش…
نه پایداری اش…
نه مالکیتش…
و نه حد و حدودش…
سرت را بالا کن…
نگاه کن…
دوست داشتن خدا را ببین…
یاد بگیر که دوست داشتنت را کادو پیچ نکنی …!
باران عشق

 

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته خدا

چه زیباست

امیدوار بودن

و با امید زندگی کردن

نه امید به خود؛ که غرور است

نه امید به دیگران، که حماقت است

امید به خدا؛ منبع تمام آرامش هاست…

 

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته خدایا

گفتم:دعاچیست؟
گفتند:طلب نیاز از بي نياز
گفتم:التماس دعاچیست؟
گفتند:خوبان رادردرگاه خدا
واسطه قرار دادن

پس با افتخار ميگویم:
اي خوبان خدا التماس دعا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته خدایا کمکش کن

 

جایِ یک چیز را در زندگی ات
عوض کن،
تا زندگی ات زیبا شود؛
به جایِ ترس از خدا،
عشق( به او) را جایگزین کن…

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس خداوند

دنیای خدا زیباست
اگر صداقت داشته باشیم
سخاوت داشته باشیم
خوش بین باشیم
زشتش میکنیم
اگر دروغگو باشیم
طمع داشته باشیم
بدبین وکینه ای باشیم

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته خدایا کمکم کن

خــــــــــدا

التماس به خدا جرأت است
اگر برآورده شود، رحمت است
اگر برآورده نشود، حکمت است

التماس به انسان خفت است
اگر برآورده شود، منت است
اگر برآورده نشود، ذلت است

 

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

نوشته های کوتاه برای خداوند

 

نه نیاز به وقت قبلی دارد
نه امروز و فردایت میڪند
صبح باشد یا شب
حالت خوش باشد یا ناخوش
لبخند بزنی یا گریه ڪنی
با لبخند همیشگی اش
شنونده ی حرف هایت است !
“خدا” را می گویم

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

 

عکس نوشته خدایا دوستت دارم

در رحمت خدا همیشه باز
و فانوس قشنگش همیشه روشنه

پس فکرت را از
ترس و نا امیدی دور
و تردید را بخاک بسپار !

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس اسم خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته خدایا شکرت

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس و متن زیبا در مورد خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته درد دل با خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس امید به خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس های توکل به خداوند

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته های زیبا و خواندنی

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته های ادبی

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

زیباترین عکس و متن در مورد خداوند

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

متن های زیبا درباره خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

جملکس های زیبا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس شعر خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس نوشته درباره خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس خدایا شکرت

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس خدایا شکرت

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

تکه نوشته برای خداوند

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

مهربانی خداوند

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس کلمه خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس پروفایل با نام خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس پروفایل خدایا شکرت

 

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

عکس پروفایل جملات زیبا در مورد خدا

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

 


تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

ورود ممنوع برای زنان در این منطقه (عکس)
ورود ممنوع برای زنان در این منطقه (عکس)
مشاهده بیشتر