خرید و فروش در اینترنت

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

مجموعه : عکس پروفایل
عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

مرا زادگه گوشه ای از تو نیست
کران تا کرانت سرای من است
همه سنگ کوهت نگین من و
همه خاک دشتت طلای من است
نوشت آنکه نام تو با خون خویش
چنین پادشاهی خدای من است
بلند آسمانت مرا جایگه
سر دشمنت زیر پای من است
مرا نیست جز نام تو بر زبان
که تکرار نامت هوای من است
به سر عشق اقوام ایرانزمین
همی گوهر کیمیای من است
ز خورشید و شیرست ما را نشان
چنین پرچمی خونبهای من است

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

شعر زیبا درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس نوشته درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ بر همیهنان آریایی فرخنده و شادباش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

آبان، روز کوروش بزرگ بر ایرانیان و دیگر نیک‌اندیشان، نیک‌گفتاران و نیک‌کرداران گیتی فرخنده باد

 

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیز
نام و نشان ندارد

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش


حتما بخوانید:  سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی


عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس درباره کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

تبریک روز کوروش

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس پروفایل کوروش کبیر

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس زیبا از کوروش کبیر

عکس پروفایل روز بزرگداشت کوروش کبیر + عکس نوشته درباره کوروش

عکس آرامگاه کوروش کبیر