روش هایی برای امیدوار کردن افراد سالمند

روش هایی برای امیدوار کردن افراد سالمند

چگونه باور به افراد سن بالا بدهیم ؟

 

از قدیم گفته اند انسان به امید زنده هست و وقتی که امیدی نداشته باشد زندگی برای او صرف ندارد . 

 

در این مطلب روش هایي مطرح شده که به کمک انها می‌توان به سالمندان روحیه داد و انها رابه انجام کارهای گوناگون تشویق کرد.

 

سالمندان بخش بزرگی از جوامع ما را تشکیل می‌دهند. عواملی بعنوان پیشرفت ها و دستاوردهای دکتری، بالا رفتن سطح کیفی زندگی و همینطور افزایش امید به زندگی از جمله مواردی میباشند که باعث شده تا جوانان نسل هاي قبل، امروزه حتی سنینی بیش از 80 سال را نیز بخود ببینند.

 

امروزه سالمندان بخش بزرگی از جوامع ما را تشکیل می‌دهند. عواملی بعنوان پیشرفت ها و دستاوردهای دکتری، بالا رفتن سطح کیفی زندگی و همینطور افزایش امید به زندگی از جمله مواردی میباشند که باعث شده تا جوانان نسل هاي قبل، امروزه حتی سنینی بیش از 80 سال را نیز بخود ببینند.

 

با این اوصاف، برای نسل اخیر، زندگی کردن و تماس صحیح داشتن با سالمندان چالشی مهم هست که نیاز به آگاهی، ترفند و مهارت هاي درون فردی دارد. در این مطلب روش هایي مطرح شده که به کمک آن ها می‌توان به سالمندان روحیه داد و آن ها رابه انجام کارهای گوناگون تشویق کرد.

 

1- چند هدف معقول تعیین کنید. 

برآورده شدن نیازهای نخست: استقلال، تماس

برآورده شدن نیازهای ثانویه: همبستگی، احساس امنیت

جوانان و بزرگسالان برای انجام دادن ضرورت هاي زندگی شان مدام تشویق به هدف گزینی میشوند. داشتن اهداف برای سالمندان نیز خوب هست. هدفمند بودن به سالمندان انگیزه داده ودر آن ها حسی مخلوط از خوب بودن و بالیدن بخود ایجاد میکند.

 

بنابر این داشتن اهداف هر روز مثل ورزش هاي ساده، انجام یک کاردستی کوچک که به سهولت انجام شود، هدف هاي معقولی میباشند که می‌توانند به سالمندان روحیه و انگیزه ادامه زندگی دهند.

 

در ضمن هنگام انجام این کارها، آن ها را همراهی کنید و مراقب باشید قدم هاي کوتاه برداشته و حین انجام کارها، از انها تعریف کنید.

 

تایید و تشویق برای انجام کارهای ساده مقدور هست برای جوانان عمده مفهومی نداشته باشد اما برای سالمندان بسیار باارزش هست.

 

2- از آن ها بخواهید خاطرات و تجارب خودرا با شما در بین گذارند. 

برآورده شدن نیازهای نخست: تماس

برآورده شدن نیازهای ثانویه: مصاحبت، امنیت عاطفی

 

مقدور هست برای بعضی از افراد تصورش سخت باشد، اما سالمندان، زمانی جوان و پر از انرژی، شور و عشق، جاه طلبی و رویا بودند. اگر به حرف هاي آن ها گوش کنید، روزهای جوانی شان پر از ماجراجویی، لحظات پرشور عشق بوده هست که می‌توان از کتاب زندگی شان، حکایت ها شنید.

 

اگر علاقه مند به شنیدن آن داستان ها باشید، انها با شور و اشتیاق خاطرات شان را برای تان تعریف میکنند و شکوه قبل شان رابه ذکر می آورند.

 

به گزارش تالاب در ضمن، اگر سالمندان خانواده تان از منزل و کاشانه خود دور میباشند ودر جای دیگری زندگی می‌کنند، سعی کنید اطراف انها رابا خاطرات مثبت مثل تصویر ها، کارت پستال هاي، صنایع دستی، موسیقی، فیلم ها، جوایز و افتخاراتی که در قبل به دست آورده اند، پر کنید.

 

اجازه دهید این خاطرات خوب، زندگی آن ها را غنی کرده و بگذارید در مورد انها با شما گفت‌وگو کنند. همه ی وقت از قبل و خاطرات شان بپرسید و دوران هایي برای شنیدن به انها اختصاص دهید. 

 

افزون بر این، سالمندان خانواده خودرا تشویق کنید تا در مورد زندگی خود صحبت کرده و خاطرات خود رابه شکل زندگینامه، بنویسند. نوشتن خاطرات از لحاظ روانشناسی بسیار موثر بوده و باعث می‌شود تا توانایی شناختی انها تقویت شده و از لحاظ احساسی و اجتماعی فعال باقیمانده و عزت نفس خودرا حفظ کنند.

 

همینطور سعی کنید در مورد جزئیات خاطرات و زندگی آن ها سوال پرسیده و آن ها را مجبور کنید از تجارب خود با جزئیات بیشتری صحبت کنند. در ضمن، حین گفت‌وگو به شرایط احساسی شان دقت کرده و بادقت به صورت و چشمان آن ها نگاه کنید.

 

روش هایی برای امیدوار کردن افراد سالمند

سالمندان خانواده خودرا تشویق کنید تا در مورد زندگی خود صحبت کند

 

3- آن ها رابه بهرهگیری از فناوری هاي روز تشویق کنید. 

برآورده شدن نیازهای نخست: همبستگی، تماس

برآورده شدن نیازهای ثانویه: استقلال، امنیت 

 

اینترنت و شبکه هاي مجازی، مهلت هایي فوق العاده برای سالمندان فراهم می‌کنند. انها می‌توانند از طریق این فناوری ها با رفقا و اعضاء خانواده خود تماس داشته باشند.

 

همینطور خانواده ها و رفقا می‌توانند بدین ترتیب بدون اضطراب و فشار عمده با سالمندان، زود به زود، تماس برقرار کرده و از شرایط روحی، ذهنی و فیزیکی آن ها باخبر شوند.

 

اگرچه فراموش نکنید که تماس از طریق اینترنت هرگز نمی‌تواند جای تماس چهره به چهره و روابط نزدیک را دقیقا پرکند. اما به هرحال، تعداد زیادی از سالمندان بدون اینترنت و شبکه هاي مجازی، احساس دور افتادگی و تنهایی می‌کنند.

 

به گزارش تالاب مطالعات نشان میدهد که زیرساخت هاي شبکه هاي مجازی که ابتدا بیشتر از طریق جوانان بهرهگیری می شد؛ امروزه بهرهگیری از آن ها در بین سالمندان، بطور چشمگیری رو به افزایش میباشد.

 

4- کاری کنید که احساس سودمندی کنند. 

برآورده شدن نیازهای نخست: تماس، استقلال

برآورده شدن نیازهای ثانویه: همبستگی، امنیت 

 

به گزارش تالاب تعداد زیادی از افراد سالمندی که قدرت شناختی شان هنوز فعال هست، حتی باوجود محدودیت هاي فیزیکی، همان‌ گونه دوست دارند که موثر باشند. بنابر این، موضوعات و وظایفی که به آن ها علاقه داشته و احساس سهولت می‌کنند را شناسایی کرده و به آن ها معرفی نمایید.

 

مثلا، در مورد مشکلات و موارد زندگی خود با انها مشورت کرده و نظرشان را جویا شوید. یا این که در مورد تصمیم هاي مهم خود در زندگی با انها صحبت کرده و عقایدشان را بپرسید.

 

یا این که بعضی از کارها و یا وظایفی که برایشان ساده هست و از عهده آن ها به خوبی برمی آیند رابه آن ها بسپارید. 

 

5- آن ها را تشویق کنید تا مهارت هاي سازگاری با شرایط و تساهل پذیری را تمرین کنند. 

برآورده شدن نیازهای نخست: استقلال، امنیت

برآورده شدن نیازهای ثانویه: تماس

 

از آنجایی که توانایی هاي شناختی و تحرکات فیزیکی در افراد مسن کاهش می یابد، انواع مهارت هاي رویارویی و سازگاری با این شرایط رابه آن ها بیاموزید تا بتوانند کیفیت زندگی شان را حفظ کنند. از این مهارت ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 

* تعیین اهداف کوچک و قابل دسترسی

* خرد کردن اهداف به موارد کوچکتر و قدم هاي کوتاه برداشتن

* کمک به آن ها که اهداف حقیقی تری برای خود گزینه کنند.

* اجازه دهید سالمندان خودشان در انتخاب کاری که میتوانند انجام دهند، تصمیم بگیرند. 

* به انها برای رسیدن به اهداف شان، تا جایی که واقعا ضروری هست، کمک کنید.

 

جدیدترین مطالب سایت