100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

روش هایی برای علاقه مند سازی کودکان به خوردن غذا

یکی از شیوه هایي کـه می‌توان کودکان را بـه خوردن غذایی خاص یا سبزیجات و میوه ها علاقه مند کرد این اسـت کـه غذای آن ها را تزئیین کنید تا خوردن غذا برای آن ها مانند بازی کردن  کاری هیجان انگیز به نظر برسد و اشتیاق آنها برای خوردن آن غذا بالا برود ! همراه سایت تالاب باشید تا در ادامه این موضوع  را بررسی کنیم .

 

چگونه کودکمان را به خوردن غذا علاقه مند کنیم؟ 

علاقه مند کردن کودکان بـه غذا یکی از دغدغه‌هایي اسـت کـه اغلب پدر و مادران با آن دست و پنجه نرم میکنند. علاقه و ذائقه کودکان در سنین مختلف تغییر می کند اما والدین می توانند با استفاده از روش‌هاي‌ مناسب علاقه کودک را بـه غذاهایی کـه مفیدترند جلب نمایند.

 

بیشتر والدین دوست دارند کودکشان خوش اشتها باشد و بـه اسانی غذا بخورد. برخی کودکان خوش اشتها و برخی بـه اصطلاح بدغذا هستند. برای ترغیب کودک بـه غذا خوردن باید شرایط رشدی و سنی وی را درنظر گرفت و علل بدغذایی را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک‌هایي کودک را ترغیب بـه غذا خوردن کرد. بهتر آن اسـت کـه والدین برای افزایش دانش فرزندپروری خود از کتاب هاي‌ مفید روانشناسی کودک و همچنین مشاوره هاي‌ تخصصی کودک بهره ببرند.

 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

ایده برای تزئیین غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین صبحانه کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

ایده برای تزئیین غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین صبحانه کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

ایده برای تزئیین غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین صبحانه کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین تزئینات  میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین صبحانه کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

ایده برای تزئیین غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین صبحانه کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین تزئیینات بشقاب غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

ایده برای تزئیین غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان 

تزئین میوه و سبزیجات برای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

تزئین صبحانه کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

جدید ترین تزئیینات بشقاب غذای کودکان

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

جدید ترین دیزاین غذای کودک 

100 ایده برای تزئیین غذای کودکان | روش های غذا دادن به کودکان

ایده برای تزئیین غذای کودکان

 

و در پایان مطلب توصیه هایی برای شما :

باید بـه این نکته اشاره کنیم کـه غذا نخوردن رفتاری رایج در کودکان اسـت. این مسئله بیشتر وقت‌ها دلیل خاصی ندارد و بـه‌دلایل ساده‌اي اتفاق می‌افتد، دلایلی مانند:

 

بی اشتهایی؛
بی‌میلی بـه امتحان‌کردن چیزهای جدید؛
بی‌حوصلگی «ممکن اسـت برای ما هم روی دهد»،
بیماری‌هاي‌ رایج کودکی «مانند گلودرد یا شکم‌درد»،
ترجیحات شخصی «خیلی از ما بزرگ‌سالان نیز شاید طعم کدو پخته را دوست نداشته باشیم».

با ‌این حال، گاهی غذا نخوردن کودک دلایل جدی‌تری دارد. مهم‌تر این کـه نمیخواهیم این موضوع بـه عادت همیشگی کودک تبدیل شود. پس دانستن این کـه چرا کودک غذا نمی خورد و تشویق او بـه داشتن رابطه‌اي سالم با غذا بسیار اهمیت دارد. توصیه سایت تالاب بـه شـما این اسـت کـه برای خاطرجمعی بیشتر بـه دکتر مراجعه فرمایید . 

جدیدترین مطالب سایت
کنایه رشیدپور به توقف واردات خودروهای خارجی !+ کلیپ
کنایه رشیدپور به توقف واردات خودروهای خارجی !+ کلیپ