راهکارهایی برای روابط صمیمی والدین با فرزندانشان

راهکارهایی برای روابط صمیمی والدین با فرزندانشان

چگونه با فرزندم رابطم را نزدیک کنم ؟ 

 

داشتن یک رابطه صمیمی و خوب میان پدر و مادر و فرزند میتواند به او حال خوب و حس خوب بدهد در ادامه میتوانید با راهکارهایی برای روابط صمیمی والدین با فرزندانشان تالاب را دنبال نمایید. 

 

روانشناسی تربیت , خیلی از ما لحظاتی با فرزندمان داشته ایم که وقتی به آنها فکر میکنیم قند توی دلمان آب میشود. تماس با فرزند برای والدین یک امر ضروری است. وقتی که رابطه ما قوی باشد، شیرین هم خواهدبود و همانقدر که به او اهمیت می‌دهیم همانقدر هم دریافت میکنیم. این چیزی است که ایثارهای والدین را ارزشمند میکند.

 

برای این‌که بتوانید تماس قویتری با کودکتان برقرار کنید، این ده قدم رابا ما همراه باشید تا بتوانید یک عمر پا به پای فرزندانتان پیش بروید.

تماس تنها علتی است که تمایل کودک ما رابه پیروی از قوانین ما بیشتر می‌کند. بچه هایي که احساس ارتباطی قوی با پدر و مادر دارند دوست دارند با آنها همکاری کنند. آنها همان‌ گونه مثل کودکان رفتار میکنند به این معنا که گاهی غرق در احساسات خود هستند. اما وقتی که به ما اعتماد میکنند که درکشان کنیم و طرفشان باشیم.

 
به گزارش تالاب محققان به ما یادآوری کرده اند که برای نگه داشتن هر رابطه سالمی در مقابل یک فعل و انفعال منفی، به پنج فعل و انفعال مثبت احتیاج داریم و تا وقتی دوران زیادی را برای رهنمونی یا تصحیح، یادآوری، نقد، سرزنش، غرزدن و فریاد کشیدن صرف میکنیم، بسیار مهم است که به همان اندازه، پنج برابر دوران روی تماس مثبت فکر کنیم.

 
اما روزهایی هست که فقط می‌توانیم نیازهای اساسی فرزندمان را فراهم کنیم. برخی روزها غذا دادن به انها، حمام کردنشان، تشویق آنها و بردنشان برای خواب در ساعتی مناسب و دوباره تکرار کردن همه ی آنها در روزبعد عینا همان عمل قهرمانانه است. این نوع فرزندپروری یکی از سخت ترین کارهای روی زمین است و تنها راه حفظ پیوند قوی با فرزندمان و ساختن عادات روزانه تماس است. در اینجا 10 روش ذکر میکنیم که وقت چندانی از شما نمی‌گیرد اما تماس را محکم میکند و همینطور میتواند زندگی شما را تغییر دهد.

  
12 بغل هدف هرروز
به گفته روانشناسان ما روزانه به چهار بغل برای بقا احتیاج داریم. ما همینطور برای حمایت هشت بغل و برای رشد 12 بغل در روز احتیاج داریم.

نخستین کار صبح و آخرین کار شب؛ در برگرفتن فرزندانتان برای لحظاتی است. وقتی که خداحافظی میکنید وی را در بغل بگیرید و زمانی که دوباره وی را می‌بینید اینکار را بکنید، کاری که غالباً در طول روز هم باید آنرا انجام دهید. بر سرش دست بکشید و به آرامی روی شانه اش بزنید. به چشمانش نگاه کنید و لبخند بزنید. اینکار نوع دیگری از تماس است.
 

اگر فرزند نوجوان شما این کارها را دوست نداشت باید درک کنید که با بچه هاي بزرگتر در تماس راحت گیر باشید. با او بنشینید و یک نوشیدنی خنک بخورید و وقتی صحبت میکنید به آرامی پاهایش را نوازش کنید. «اینکار راهی برای شنیدن این است که امروز چه اتفاقی در زندگی اش افتاده. بعد اگر به آن تقدم دهید بارها میتوانید خوشحالی را تجربه کنید»

 

خوشامدگویی به احساس
کودک شما نیاز به ابراز احساسات دارد. چیزی که رفتار وی را هدایت میکند. این فرصتی برای فرزند شما است که پریشانی هاي درونی را بهبود دهید و بشما نزدیک تر شود. بنابر این همه ی شفقت خودرا جمع کنید و اجازه ندهید که خشم  بر شما سلطه یابد. اشک ها و ترس هایي راکه همیشه پشت عصبانیت مخفی هستند بپذیرید.

 
به خاطر داشته باشید که او آنقدر بشما اعتماد دارد که پیش شما گریه میکند. با روش خودتان آرام اش کنید. احساسات وی را درک کنید و بگویید که دردش را می فهمید. بعد ازآن، او احساس آرامش و نزدیکی بیشتری با شما خواهدداشت.

 

حضور داشته باش
بیشتر زوجین تقریباً نیمی از زندگی را کنار هم حضور دارند. اما کودک شما قبل از ترک منزل فقط حدود 900 هفته از کودکی رابا شما خواهدبود. قبل از این‌که بفهمید او خواهدرفت.

اینکار را بعنوان یک تمرین انجام بده: وقتی که با کودکتان تعامل دارد، 100 درصد در همین جا و همین حالا حضور داشته باش، بگذار هیچ چیز دیگری نباشد. شما نمی‌توانید همیشه اینکار را انجام دهید. اما اگر در روز چند بار اینکار را بکنید به حالت حضور بیشتر تغییر حالات داده اید. اینکار لحظاتی رابا فرزندتان خلق می‌کند که در آینده، هر وقت به یادش می افتید قند توی دل‌تان آب می‌شود.

 

خاموش کردن وسایل مزاحم
کودک همه ی عمرش به خاطر خواهدآورد که آنقدر برای والدینش مهم بوده که آنها تلفن را خاموش کرده اند و به حرف او گوش سپرده اند. حتی خاموش کردن موسیقی در اتومبیل هم میتواند دعوتی برای تماس باشد، زیرا کمبود تماس چشمی در اتومبیل باعث کم شدن فشار میشود و بچه ها تمایل بیشتری برای سخن گفتن خواهندداشت.  

 

راهکارهایی برای روابط صمیمی والدین با فرزندانشان

هر کاری که لازم است انجام بده تا روزانه 15 دقیقه- به صورت جداگانه- با هر فرزندت وقت بگذرانی

 

 

بازی
قاه قاه خندیدن و بازی پرسر و صدا میتواند با تحریک اندروفین و اکسی توسین در هر دوی شما حافظ تماس تان باشد. مبدل قاه قاه خندیدن به یک عادت روزانه به کودک شما کمک میکند که به اضطراب ها و ناراحتی ها و از سمت دیگر احساس عدم تماس بخندد و واکنش بیشتری نسبت به آن داشته باشد. بازی کردن به بچه ها کمک میکند که بخواهند مشارکت کنند. از جملات زیر کدام یک بنظر شما بهتر پاسخ می‌دهد؟ بیا همین هم اکنون صبحانه ات را بخور! وقت صبحانه است، ببین آب پرتقال و نیمرو برات درست کردم!

 

برای هر فرزند وقت اختصاصی بگذار
هر کاری که لازم است انجام بده تا روزانه 15 دقیقه- به صورت جداگانه- با هر فرزندت وقت بگذرانی. دراین مقطع، یک در بین حرف بزنید شما بگویید چه می‌خواهید او انجام دهد و فرزندتان هم بگوید که چه میـــخواهد.

 
در اینروزها فقط عشق خالص به او بده و بگذار ذهنش به این موضوع معطوف شود. بجای پافشاری بر زمانبندی فعالیت ها، سعی کنید که فعالیت فیزیکی یا بازی انتخاب شده، باعث خنده و شادی او شود.

 

گوش کنید و همدردی نشان دهید
تماس با گوش کردن آغاز میشود. وقتی که لازم است زبانت را گاز بگیر، به جایش بگو، وای! واقعا… می فهمم!… چطور بود؟… بیشتر درمورد اش بهم بگو…

عادت دیدن چیزها از چشم انداز فرزندتان به او خاطرجمعی می‌دهد که شما با احترام برخورد کرده‌اید و دنبال راه حلی هستید که نه سیخ بسوزد و نه کباب. این موضوع بشما کمک میکند که دلایل رفتارش را- که باعث عصبانیت شما شده- بفهمید. و همین موضوع بشما کمک می‌کند که احساسات خودرا وقتی که تحت فشار هستید و خودرا در حالات «جنگ یا گریز» می‌یابید تعدیل کنید چرا که بنظر نمیرسد که کودک شما دشمن تان باشد.

 

قبل از گذار تماس بگیر
بچه ها به دشواری از یک دوره گذار به مرحله بعدی میروند. اگر به چشمان آنها نگاه کنید، اسمشان را صدا بزنید و با او تماس بگیرید و بعد بخندید، مطمئن باشید که او برای مدیریت خودش یک منبع درونی از میان تغییر و تحول پیدا خواهدکرد.

 

 
بغل گرفتن هنگام خواب
ساعت خواب فرزندتان را کمی جلو بیندازید تا وی را در تاریکی به بغل بکشید. آن لحظات امن رفت و آمد و تماس، هر چیزی راکه کودک شما در حال حاضر با آن درگیر است مثل اتفاقی که در مدرسه افتاده، یک برخورد نامناسب که صبح با او کرده‌اید یا نگرانی برای گردش علمی فردایش از بین خواهدبرد. آیا مجبورید که مشکل وی را همان لحظه حل کنید؟ نه. فقط گوش کنید. احساس وی را درک کنید. به او خاطرجمعی دهید که نگرانی وی را می فهمید و فردا آنرا حل خواهید کرد. روزبعد یادتان نرود که پیگیری اش کنید.

 
متعجب می‌شوید وقتی می‌بینید که تماس شما با فرزندتان چه میزان عمیق شده است. این عادت را حتی وقتی که فرزندتان بزرگ‌تر می‌شود ترک نکنید. آخر شبها تنها زمانی است که آنها درددل می‌کنند.

 

سرعتت را کم کن
شما نباید فقط عجله داشته باشید که فرزندتان طبق برنامه رفتار کند. می‌توانید قبل از خواب دقایقی رابا او بگذرانید. هر فعل و انفعالی در طول یک روز فرصتی برای تماس است. سرعت را کم کن و لحظاتی رابا فرزندت به اشتراک بگذار: اجازه بده قبل از این‌که توت فرنگی ها را داخل مخلوط کن بریزید آنرا بو بکشد. وقتی به او کمک می کني دستانش را بشوید، دستان خودت را هم با او زیر آب بگذارد و خنکی آب رابا او سهیم شو.

موهایش را بو بکش. به خنده هایش گوش بده. به چشمانش نگاه کن و دوست داشتن عمیقت رابا او قسمت کن. در شکوه لحظه کنونی با او تماس داشته باش. این تنها راهی است که می‌توانیم تماس داشته باشیم «برای بیشتر والدین، تحمل توانایی انجام بازی نظیر یک راز است.»

 

جدیدترین مطالب سایت