کمی به بچه ها سواری بدهید!

کمی به بچه ها سواری بدهید!

کمی به بچه ها سواری بدهید!

 

می توانید او را روی دوشتان دور خانه بگردانید و آنها را شاد کنید

 

در جنگل یا پارکی نزدیک خانه، با بچه ها پیاده روی کنید.بچه ها در کنار شما بودن را د وست دارند و شاد می شوند.

 

خودتان دوچرخه سواری را به بچه ها یاد بدهید.

 

ستاره ها و پرتاب شهاب ها را تماشا کنید.اول یا دوم اردیبهشت، اوایل مرداد و اواخر آبان می توانید پرتاب شهاب ها را در آسمان ببینید.

 

فرزندانتان را به محلی ببرید که در آن بزرگ شده اید. حتی اگر لازم است که به شهر دیگری سفر کنید،این کار را انجام دهید.

 

آنها را به یک کارخانه شکلات سازی یا آشپزخانه یک قنادی ببرید.

 

کمی به بچه ها سواری بدهید!

خواب هایتان را برای یکدیگر تعریف کنید.

 

در روزهای پیروزی انقلاب یا جشن های دیگر، بچه ها را به خیابان ببرید تا آتش بازی و شادی مردم را ببینند.

 

در صورت امکان، در یکی از گردش های علمی یا دیگر فعالیت های گروهی مدرسه، بچه ها را همراهی کنید.

 

کتابی را که خودتان در بچگی دوست داشتید، برای فرزندتان بخوانید. و کودکتان را شاد کنید.

 

با انجام اینگونه کارها بچه هایتان را شاد و شاد و شادتر کنید.