ادامه دادن عادت های بد در زندگی

ادامه دادن عادت های بد در زندگی

اگر انسان به رفتارهای بد عادت نمی کرد، شاید موارد ذکر شده در بالا تا این حد دردسرساز نمی بود. یافته های علمی ثابت کرده اند، هرچه خطرات یک عادت بدتر شناخته شده باشد، ترک آن برای فرد دشوارتر خواهد بود.

 

این به دلیل ناآگاهی فرد نیست، بلکه انسان ها تمایل شدیدی دارند تا در زمان حال زندگی کنند و از آن لذت ببرند تا اینکه نگران آینده باشند.

ادامه دادن عادت های بد در زندگی

یک محقق روانشناس تمایل مردم به ادامه عادت های بد را به دلایل زیر می داند:

 

•    نافرمانی ذاتی نوع بشر
•    نیاز به مقبولیت اجتماعی
•    عدم توانایی در درک ذات واقعی خطر
•    نگاه فردگرایانه به دنیا و توانایی در توجیه کردن عادت های ناسالم
•    تمایل ژنتیکی به اعتیاد

ادامه دادن عادت های بد در زندگی

مردم اصولا دوست دارند عادت های بد خود را توجیه کنند به طور مثال، این کار هنوز به من آسیب نرسانده است. یا مادربزرگ من هم سیگاری بود و 90 سال هم عمر کرد.

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت