بروزرسانی : 13 اردیبهشت 1403

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

آرام کردن فرد عصبانی

گاها ممکن اسـت با افرادی کـه عصبی هستند روبه‌رو شویم و مورد خشم بی دلیل انها قرار بگیریم. با این وجود ما چه رفتار و برخوردی باید با انها داشته باشیم؟

آرام کردن فرد خشمگین نیاز بـه صبوری دارد. هنگامی کـه فردی داغ میکند و خشمگین می‌شود، گفتن عباراتی مثل آرام باش، وضعیت را بدتر می‌کند.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

شـما در چنین شرایطی باید شنونده خوبی باشید و بتوانید راهکار هایي را در پیش بگیرید کـه بـه هردو نفرتان کمک کند اما بـه نظر شـما چگونه باید فرد خشمگین را آرام کرد؟ این قسمت از نمناک را تا انتها دنبال نمایید تا بـه شـما توضیح دهیم.

نفس عمیق بکشید و آرام بمانید

از دعوا و جنگ پرهیز کنید. هنگامی کـه شخص دیگری خشمگین میشود، یقیناً شـما هم از رفتار او خشمگین می‌شوید اما عصبانیت شـما وضعیت را بدتر می‌کند.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

تمرکز خودرا روی آرام کردن خودتان اختصاص دهید و سعی کنید دوباره بـه حالت طبیعی و آرامش برگردید تا عصبانیت شـما باعث بدتر شدن اوضاع نشود. یکی از راه حل هاي‌ مناسب برای آرام کردن خودتان این اسـت کـه سکوت کنید و بـه دنبال راه حل مناسب باشید.

جواب متقابل ندهید

بعضی از افراد هنگام عصبانیت دیگران، سعی میکنند از خودشان دفاع کنند اما دفاع کردن دراین شرایط، این وضعیت را بدتر می‌کند و فرد مقابل بیشتر از دست شـما خشمگین می‌شود. سعی کنید دراین شرایط اصلا از خودتان دفاع نکنید و صبر کنید تا همه ی چیز التیام پیدا کند.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

لحظه را دریابید

افرادی کـه خشمگین می‌شوند، طبق معمولً چیزهایی را در مورد گذشته بازگو می‌کنند و می‌خواهند اتفاقات را از ان زمان بـه تصویر بکشند اما سعی کنید بـه ان ها کمک کنید تا تمرکز شان روی مسئله اي باشد کـه اکنون از دستش خشمگین هستند. صحبت کردن در مورد شکایت و گله هاي‌ گذشته، وضعیت را بدتر میکند. پس شـما گفت و گو را بـه سمت زمان حال هدایت کنید.

آرام و ساکت باشید

اگر شخصی فریاد می‌زند یا حرف هاي‌ رکیک بـه زبان می اورد، شـما می‌توانید تصمیم بگیرید کـه وی را آرام کنید. بهترین راه برای انجام اینکار این اسـت کـه خودتان چیزی بـه زبان نیاورید.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

سکوت کردن شـما در چنین شرایطی در گوش دادن بـه حرف هاي‌ طرف مقابل یکی از بهترین راه ها برای آرام کردن و خنثی کردن او اسـت. سعی کنید بازرسی بیشتری روی خودتان داشته باشید. با انجام اینکار طرف مقابل هم آرام میشود.

البته منظور ما این نیست کـه خودتان را قربانی قرار دهید و هر فحش و ناسزایی را تحمل کنید. اگر این شخص بـه شـما توهین میکند، بهتر اسـت کـه ان مکان را ترک کنید. در غیر این صورت اگر قصد دارد با حرف هایش عصبانیت خودرا بیرون بریزد، بهتر اسـت کـه شـما سکوت کنید و اجازه دهید تا خودش را تخلیه کند.

کاهش عصبانیت طرف مقابل با تقاضا بخشش

اگر اشتباه از شـما بود، اکنون وقت عذرخواهی اسـت. اگر کاری انجام دادید کـه طرف مقابل را خشمگین کرد و دل وی را شکست، اکنون باید عذرخواهی کنید.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

عذرخواهی کردن علامت ضعف شـما نیست، بلکه نشان میدهد کـه شـما بـه احساسات طرف مقابل اهمیت میدهید. پس حتما از او عذرخواهی کنید. گاهی اوقات تمام چیزی کـه فرد مقابل نیاز دارد بشنود تا بتواند آرام بگیرد، عذرخواهی ماست.

اما احتیاط کنید، حواس تان را باید جمع کنید و ببینید کـه اگر واقعاً شرایط تقصیر شـما نیست، هرگز عذرخواهی نکنید. عذرخواهی بی جا برای آرام کردن فرد مقابل، اصلاً روش درستی نیست.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

عذرخواهی موثر اینگونه اسـت:بـه خاطر این کـه فلان پول را بی جا خرج کردم و باعث شدم بـه دردسر بیفتی، واقعا متاسفم. نمی‌دانم کـه ان لحظه بـه چه فکر میکردم اما می‌دانم اکنون چرا خشمگین هستی و حالت را درک می‌کنم. حال بیا با هم فکر کنیم تا یک راه حلی پیدا کنیم.

نگویید ریلکس باش

افرادی کـه واقعاً خشمگین هستند، با حرف هاي‌ شـما آرام نمیشوند و تحت تأثیر قرار نمیگیرند. سعی کنید با او با دلیل و منطق صحبت کنید. گفتن جمله “آرام باش” هیچ تأثیری در آرام شدن او ندارد و شاید اوضاع را بدتر هم بکند.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

اورا بشنوید

هنگامی کـه افراد خشمگین هستند، دوست دارند کـه شـما ان ها را درک کرده و بفهمید. بـه حرف هاي‌ طرف مقابل خود گوش کنید، بـه چشم هاي‌ او نگاه کنید. زمان مناسب را پیدا کنید، سوالات بیشتر بپرسید تا بفهمید قضیه از چه قرار اسـت.

سعی کنید حرف هاي‌ وی را بشنوید تا احساس آرامش پیدا کند. در چنین اوضاعی نباید از او سوال بپرسید زیرا عصبانیتش تشدید میشود، بلکه باید سعی کنید فقط وی را درک کنید و احساسات قلبی اش را بفهمید.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

به احساسات او ارزش بدهید

همه ی ما انسانها گاهی اوقات خشمگین می‌شویم. عصبانیت یقیناً عواطف و احساسات دیگر ما را پوشش میدهد. ممکن اسـت ضربه بخوریم، خجالت بکشیم یا ناراحت باشیم و همه ی این‌ها را بـه شکل خشم و عصبانیت ابراز کنیم.

فرقی ندارد کـه دلیل عصبانیت شخص مقابل چه چیزی اسـت. در هر صورت باید بـه حرف هایش گوش دهید و بـه او نشان دهید کـه بـه احساساتش اهمیت می‌دهید و برایش ارزش قائل هستید. وی را قضاوت نکنید. قضاوت کردن دراین شرایط، چه با کلام و چه با زبان بدن، نشان دهنده کمبود حمایت شـما از طرف مقابل اسـت.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

یکی از راه هاي‌ ارزش گذاری بـه احساسات طرف مقابل، این اسـت کـه جملاتی مثل “واقعاً شرایط سختی داری، می فهمم کـه چرا انقدر ناراحت هستی” را بیان کنید اما جملاتی مثل “بیخیال باش” یا “من هم همین شرایط را داشتم و از پسش بر آمدم” اصلاً جملات خوبی نیستند.

همدردی با فرد عصبانی

همدردی نشان دهنده این اسـت کـه شـما طرف مقابل را درک میکنید، اضطراب و استرس وی را می فهمید و برایش احترام و ارزش قائل هستید. نشان دادن همدردی بـه طرف مقابل، مخصوصاً در زمانی کـه خشمگین اسـت، روش خوبی برای آرام کردن او اسـت.

سعی کنید عصبانیت وی را با یک زبان دیگر بیان کنید. انجام اینکار نشان می‌دهد کـه واقعاً علت عصبانیتش را درک کرده‌اید. حتما بـه او بگویید میدانم بـه خاطر این کـه همه ی مسئولیت ها را بـه تنهایی بـه دوش می‌کشی خشمگین هستی ودر این مورد واقعاً بـه تو حق می‌دهم.

یعنی باید علت عصبانیت وی را شرح دهید. این کـه فقط بگویید درکت می‌کنم، شاید طرف مقابل را خشمگین تر کند و بـه این فکر کند کـه شـما هیچ درکی ندارید و هیچ چیز را متوجه نشده اید.

با یک فرد عصبانی چگونه برخورد کنیم؟

برای عوض شدن فضا شوخی کنید

حتما باید شرایط را بسنجید و ببینید کـه آیا طرف مقابل کـه خشمگین اسـت، تحمل و ظرفیت شوخ طبعی را دارد یا خیر. شوخی کردن در چنین حالتی می‌تواند بـه طور موثر با عصبانیت و خشم مبارزه کند و فرایند شیمیایی را در بدن تغییر دهد. برای او لطیفه تعریف کنید. وی را در شرایط سرگرم کننده قرار دهید و نظارت اوضاع را در دست بگیرید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت