بروزرسانی : 13 اردیبهشت 1403

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

چگونه متوجه شویم که بدبین هستیم یا خوش بین ؟

بدبینی و خوشبین نبودن یکی از مشکلاتی اسـت کـه افراد از لحاظ روانی بـه آن دچار میشوند در ابتدا این خود آنها هستند کـه بخاطر این مشکل اسیب می بینند چراکه استرس بسیاری را در تمامی لحظات تجربه خواهند کرد! با سایت تالاب همراه باشید تا درباره این‌که بدبین هستیم یا نه نظارت و مقابله با آن راهنمایی پیدا کنیم .

برای این‌که بفهمید بـه مشکل بدبینی دچار هستید یا خیر، باید فکر خودرا مورد آزمایش قرار دهید. بـه این مثال توجه کنید! فرض کنید با شخصی قرار ملاقات دارید، شـما سر وقت در محل قرار حاضر شده اید ولی فرد مقابل هنوز نیامده! چندین بار بـه تلفن همراه او زنگ می‌زنید، ولی جواب شـما را نمیدهد!

دراین صورت، نخستین فکری کـه بـه ذهنت ان خطور می‌کند، چه چیزی اسـت؟ این‌که او آدم بی معرفت و بی لیاقتی اسـت؟ میدانم عمداً گوشی را جواب نمیدهد! میـــخواهد مرا اذيت دهد! دست من کـه نمک ندارد! این همه ی محبت کردم و جواب مرا اینگونه می‌دهد!

یا این‌که با خودتان می‌گویید او آدم با معرفت و خوش قلبی اسـت! شاید تلفن همراهش را جا گذاشته یا آنرا در حالت سکوت قرار داده! من مطمئنم اگر بـه تلفن همراهش دسترسی داشت پاسخ مرا می داد! حتما موردی برای او پیش آمده کـه دیر کرده! یا در ترافیک مانده اسـت! و …

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

راه هایي برای تشخیص و مقابله با بد بینی

قطعا اگر از کسی بپرسیم کـه خوش بین اسـت و یا بدبین؟! سریعا خودرا خوش بین معرفی کرده و از برچسب بدبینی بـه شدت اجتناب می‌کند. ولی باید بـه این مسئله توجه کنیم کـه اغلب افراد در بیشتر مواقع، بـه اطراف خود با عینک بدبینی نگاه میکنند. شاید تعداد زیادی از این بدبینی ها علت موجهی هم داشته باشد و درنتیجه ي مشاهدات و برداشت هاي‌ مختلف از محیط زندگی و جامعه بـه وجود آمده باشد. ولی بـه هرحال نکته اي کـه باید بـه آن توجه کرد این اسـت کـه تمام این افکار درنهایت از درون ما نشات می‌گیرد و سرانجام باید بـه اصلاح درون خود بپردازیم نه جامعه.

برای سنجش میزان خوش بینی و بدبینی خود، می‌توانید از آزمونی کـه توسط پزشک مارتین سلیگمن طراحی شده اسـت استفاده کنید. با پاسخ دادن بـه ۳۰ پرسش این آزمون می‌توانید بـه میزان خوش بینی و بدبینی خود تا حد زیادی پی ببرید.

شـما باید امتیاز نهایی آزمون خودرا از کم کردن امتیاز نمرات مربوط بـه رویداد های ناخوشایند از رویداد های خوشایند بـه دست آورید. اگر این شماره بین ۶ تا ۸ باشد، شـما انسان خوش بینی هستید. اگر بین ۳ تا ۵ باشد، میزان خوش بینی و بدبینی شـما تقریباً بـه یک اندازه می باشد و اگر بین ۱ تا ۲ باشد، شـما آدمی نسبتا بدبین محسوب می‌شوید. درصورتی کـه اعداد صفر و زیر صفر باشد، شـما بیش از حد بـه بدبینی گرفتار شده اید و بـه تغییر فوری نیاز دارید، پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

راه هایي برای تشخیص و مقابله با بد بینی

چه افرادی را خوشبین می نامند؟

خوش بینی یعنی استفاده از کل ظرفیت هاي‌ مثبت ذهنی و امیدوار کننده در زندگی، برای موفقیت و تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته ي ذهن و احساس یاس آور ناشی از سختی ارتباط با انسانها و البته مواجهه با طبیعت می‌باشد.

انسان با خوش بینی میتواند بـه امید و نشاط در زندگی خود دست یابد، در صورتی کـه انسان بدبین با ناامیدی بـه سختی در دنیا زندگی می‌کند.

خوش بینی یا ساده لوحی؟!

خوش بینی با ساده لوحی بـه طور کامل در تضاد اسـت، معنای خوش بینی این نیست کـه با ساده لوحی رفتار کنیم بـه گونه اي کـه هرکسی بتواند از شرایط ما سوءاستفاده کند. چه بسا افرادی کـه خوش بینی رابا ساده لوحی اشتباه می‌گیرند و آنرا بـه صورتی بروز می‌دهند کـه بعد از مدتی با حس بدبینی شدیدی با زندگی روبه‌رو میشوند، و تفکرشان طوری می شود کـه باید نسبت بـه هر چیزی از خود بدبینی نشان دهند و از یک نقطه اي بـه بعد، نمیتوانند نسبت بـه هیچ مسئله اي احساس خوبی از خود نشان دهند، درنتیجه ي بـه مرحله ي حادی می‌رسند کـه بـه اسانی قابل بازگشت نیست.

بنابر این باید حتما تفاوت بین خوش بینی با ساده لوحی را بـه طور کامل متوجه شویم. خوش بینی بـه معنی نگاه کردن بـه مسائل با دیدی وسیع تر و هوشمندانه تر اسـت، خوش بینی یعنی نگاهی واقعی بـه مسائل!

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

راه هایي برای تشخیص و مقابله با بد بینی

درباره اهمیت و جایگاه خوشبختی چه میدانید ؟!

نگرش با دید مثبت نسبت بـه مسائل میتواند بـه ما انرژی دهد و استعدادهای نهفته ما را فراخواند. این نگرش آگاهی ما را نسبت بـه فرصت ها افزایش خواهد داد. فردی کـه مثبت اندیش اسـت حتی می‌تواند حوادث را از زاویه مثبت ببیند و با امید بـه آن بنگرد، مزیت هاي‌ آنرا کشف می‌کند و راه حل هایي می‌یابد کـه یک انسان بدبین هرگز نمیتواند متوجه آن شود.

بدبینی قادر اسـت بـه روح انسان لطمه بزند و انرژی انسان را تحلیل برد و حتی انرژی اطرافیانتان را از بین ببرد. یک انسان بدبین درواقع اعتماد بـه نفس ضعیفی دارد و از پس انجام کارها بـه سختی بر خواهد آمد، و بـه این معتقد خواهد بود کـه توانایی انجام هیچ کاری را ندارد و هیچ اتفاقی خوبی در زندگی برای او اتفاق نخواهد افتاد و همه ی ي انسانها قصد آسيب زدن بـه وی را دارند. چنین فردی شادی را در زندگی خود حس نمیکند. بدبینی میتواند شـما ازنظر هیجانی خسته کند و از پا درآورد و شـما را در رابطه با دیگران ناکارآمد جلوه دهد.

فرد بدبین دلایل اتفاقات ناخوشایند را از عوامل و منشأ همیشگی می‌بیند و بـه این اعتقاد دارد کـه مستحق هیچ اتفاق خوبی نیست. خودرا بی استعداد و نالایق می پندارد. اتفاقات بد را نتیجه ي بی لیاقتی خود دانسته در عوض اتفاقات خوب را ناشی از شرایط موقتی و تصادفی می‌داند و حاضر نیست بـه هیچ عنوان بـه خود نسبت دهد.

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

راه هایي برای تشخیص و مقابله با بد بینی

راه های برای اینکه فردی خوشبین باشیم ؟!

برای این‌که بـه فردی خوش بین تبدیل شوید، باید از هم اکنون تصمیم بگیرید. خوش بین بودن بـه امکانات خاصی نیاز ندارد، تنها کافی اسـت تصمیمتان را گرفته باشید. بهترین درمان برای بدبینی مثبت اندیشی اسـت. باید از هر روشی کـه می‌توانید استفاده کنید تا بـه مثبت اندیشی برسید. بـه مقالات تکنیک هاي‌ مثبت اندیشی مراجعه کنید، ما تمام تکنیک هاي‌ رسیدن بـه مثبت اندیشی را دراین مقالات شرح داده ایم.

دراین راه میتوانید از بهترین شیوه اي کـه می‌توان استفاده کرد بهره ببرید، یعنی القا! با استفاده از القا قادر خواهید بود تمام افکار مثبت را بـه سمت خود جذب کنید، افکار منفی و بدبینانه و مبتنی بر توهم را از خود دور کنید. باید بـه این توجه کنید کـه تمام بدبینی هایي کـه درون شـما وجود داشته اسـت از درونتان بوده اسـت و میتوانید دنیای بیرون رابا دیدی بسیار متفاوت نگاه کنید.

چگونه بفهمیم یک انسان بدبین هستیم ؟ | راه هایی برای مقابله با بدبینی

راه هایی برای تشخیص و مقابله با بد بینی

بـه موفقیت هایي کـه تا کنون بـه دست آورده اید، اعتراف کنید و خودتان را علت اصلی آن بدانید. شـما نباید موفقیت در زندگی خودرا نتیجه ي شانس و یک چیز گذرا بدانید! در عوض باید مشکلات خودرا ناشی از مسائل گذرا بدانید و ازآن درس بگیرید. سپس بـه صورت خوش بینانه و با دیدی وسیع بـه آن نگاه کنید و ازآن تجربه کسب کنید.

هنگامی کـه بـه یک موقعیتی وارد میشوید کـه در آن امکان ضرر و باخت وجوددارد، باید از قبل بـه خود بفهمانید و احتمالات را درنظر بگیرید ودر صورت باخت دراین موقعیت بـه خود لطمه نزنید و دید خودرا تغییر ندهید.

افراد خوش بین مسائل را قطعی و بدون اشکال نمی‌بینند، همیشه انتقاد را بـه خوبی می پذیرند، نظرات خوب و سازنده ي دیگران را مد نظر قرار میدهند و تلاش میکنند خودرا اصلاح کنند. همیشه سعی کنید در زندگی احساس خوشبختی داشته باشید و تمام مسائل رابا دید مثبت مورد بررسی قرار دهید تا هیچوقت دچار مسئله اي بـه نام بدبینی نشوید.

پایان مطلب :

بدبینی موجب تفسیر منفی از وقایع و رفتار دیگران میشود و برای درمان بدبینی، فرد بدبین باید یاد بگیرد کـه افکار مثبت را جای گزین افکار منفی کند.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت