15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

قانع کننده ترین مورد برای مجرد بودن میتواند درست در مقابل شـما باشد. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از دلایل اشتباهی کـه طلاق را بـه تاخیر می‌اندزید را منتشر کرده ایم.

 

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

خداحافظی با کسی کـه دوستش داری سخت اسـت. بـه حدی کـه عذاب صرف تصمیم گیری برای جدایی طبق معمولً بسیار دشوارتر از خود جدایی واقعی اسـت. پس از همه ی، مگر این کـه همسر شـما کار فاحشی انجام داده اسـت – مثلا انتخاب کردید با بهترین دوستتان بخوابید – خیلی آسان اسـت کـه کشیدن دوشاخه را بر اساس چیزی بیش از چرخشی از احساسات ناخوشایند و سردرگمی عاطفی بـه تاخیر بیندازید.

 

برای کمک بـه ارائه وضوح، ما همه ی رایج ‌ترین و بدترین دلایلی را جمع آوری کرده‌ایم کـه چرا افراد تصمیم می گیرند بـه یک رابطه پایبند بمانند، در حالی کـه بهتر اسـت بـه سمت درب خانه حرکت کنند. بنابر این اگر هر یک از این ها بیش از حد آشنا بـه نظر می‌رسد، ممکن اسـت بخواهید دوباره فکر کنید کـه اوضاع کجاست. 

 

بیشتر بخوانید: 23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

 

1. “زمان مناسب” برای جدایی نیست

«زمان مناسبی» برای جدایی وجود ندارد. اگر سالگرد شـما، روز ولنتاین، یا تولد انها نزدیک اسـت و نگران هستید کـه چگونه یک جدایی ممکن اسـت انها را تحت تأثیر قرار دهد یا می خواهید در جشن شرکت کنید، در واقع بهتر اسـت کـه ان را بـه اتمام برسانید.

 

«افراد پایان دادن بـه یک رابطه را بـه تعویق می اندازند، زیرا نمیخواهند چیزی سرگرم‌کننده را از دست بدهند یا یک روز بزرگ را برای طرف مقابل خراب کنند». و گواهینامه مربی رابطه. نه تنها ماندن فقط بـه این دلیل کـه می خواهید کاری سرگرم کننده انجام دهید یا نگران ایجاد یک انفجار بزرگ هستید خودخواهانه اسـت، بلکه ناصادقانه نیز هست. 

 

2. رابطه شما “به نظر می رسد” خوب است

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

«شـما و شریک زندگی‌تان ممکن اسـت از نظر ظاهری مانند یک زوج ایده‌آل بـه نظر برسید و ممکن اسـت چیزهای زیادی در مورد رابطه‌تان منطقی باشد، اما میتوانید بـه شدت ناراضی و بی‌حمایت باشید». اگر این بـه نظر شـما می‌رسد، بهتر اسـت گام هایي برای جدایی بردارید. حفظ ظاهر از نظر عاطفی و روانی بـه شـما آسیب وارد می کند. 

 

3. شما خانواده آنها را دوست دارید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

فقط بـه این دلیل کـه با اقوام یک نفر بـه خوبی کنار می‌آیید «و شاید حتی بهتر از خودتان آن ها را دوست داشته باشید» دلیلی برای ماندن درکنار انها و اجتناب از جدایی نیست. «شـما با ان شخص شریک هستید و بنابر این زندگی روزمره‌تان با اوست، نه خانواده‌اش».

 

ماندن بـه این دلیل کـه خانواده را دوست دارید در نهایت باعث ایجاد رنجش میشود و خانواده را وادار می کند بین شـما و شریک زندگی تان یکی را انتخاب کند. گرچه اگر شریک زندگی خودرا دوست دارید اما خانواده وی را دوست ندارید، این دلیل اسـت کـه باید ان را برای خود نگه دارید.

 

4. شما فکر می کنید که آنها یک شخص خوب در قلب هستند

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

شاید در حال گذراندن یک وصله سخت با همسر خود باشید، اما ان را حذف می کنید زیرا میدانید کـه در اعماق وجود، آن ها اساساً خوب هستند. «این احساسات افراد را همیشه در روابط بد نگه می دارد. برای مردم سخت اسـت کـه احساسات خودرا برای التیام رفاه خود کنار بگذارند.»

 

اگر بـه نظر شـما شبیه اسـت، بـه آنچه تجربه اخیرتان در مورد شریک زندگی‌تان بـه شـما نشان داده اسـت، نگاهی دقیق بیندازید. اما اگر می خواهید رابطه فعلی شـما برای همیشه ادامه یابد، در این جا اسرار بهترین روابط وجوددارد.

 

5.. جنسیت شگفت انگیز است

“همه ی روابط خوب با شیمی خوب شروع می شوند!”  “در حالی کـه شیمی و رابطه جنسی داغ قطعا مهم هستند، شـما نمیتوانید دریک رابطه ناکارآمد باقی بمانید، صرفا بـه این دلیل کـه انچه در اتاق خواب اتفاق میوفتد خوب اسـت.” دلیلش این اسـت کـه شـما احتمالاً صمیمیت واقعی و عشق واقعی را از دست می‌دهید.

 

6. شما برای فرزندانتان با هم می مانید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

طبیعی اسـت کـه نگران باشید کـه جدایی یا طلاق روی فرزندان شـما تأثیر بگذارد، و یقیناً این موضوعی اسـت کـه باید با احتیاط برخورد کرد. اما اغلب، والدینی کـه می خواهند از هم جدا شوند، میتوانند بـه طور جداگانه کار بهتری نسبت بـه یک دیگر انجام دهند. 

 

کودکان بـه یک محیط پرورشی، محبت آمیز و سالم نیاز دارند. محیط سرد یا خصمانه مملو از رنجش و آشفتگی، فضای امنی برای زندگی کودکان ایجاد نمی کند یا الگویی برای پایه‌گذاری روابط آینده‌شان ارائه نمی کند. والدین خوشبختی کـه طلاق گرفته اند و از فرزندان خود مراقبت می کنند فضای سالم تری برای رشد کودکان خواهند بود. 

 

7. شما از تنها بودن می ترسید

گاهی اوقات، باقی ماندن دریک رابطه نه چندان ایده آل آسان تر از مجرد بودن اسـت. «ماندن با کسی فقط بـه این دلیل کـه میخواهید با کسی باشید، دلیل بزرگی نیست». “اگر بـه ترس اجازه دهید انتخاب‌هاي‌ شـما را دیکته کند، نتیجه ان انتخاب‌ها بدون اضطراب یا الزاماًً بهترین کار را برای شـما خواهد داشت. بـه جای شروع یک رابطه مبتنی بر ترس، بررسی کنید کـه چرا در مورد تنها بودن اضطراب دارید.” 

 

بیشتر بخوانید: 6 قدم در مورد طلاق و جدایی دائمی

 

8. آنها بهتر از هر کس دیگری با شما رفتار می کنند

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

اگر در گذشته رابطه بدی داشته اید و دلیل ماندن در رابطه فعلی این اسـت کـه آنقدرها هم بد نیست، این یک پرچم قرمز بزرگ اسـت. «مقایسه‌ي رابطه‌تان با بدترین رابطه‌اي کـه تا بـه حال داشته‌اید، بسیار کم اسـت. “بـه این معنی اسـت کـه رابطه فعلی فقط باید کمی بهتر از یک رابطه بد دیگر باشد.” سیبولد توصیه میکند بـه‌جای پذیرش کمتر، «هدف بالا داشته باشید». “اگر کسی با شـما محترمانه، احترام و صداقت رفتار نمی کند، بـه جست‌وجو ادامه دهید.”

 

9. شریک زندگی شما در حال عبور از چیزی دشوار است

این طبیعی اسـت کـه بخواهید در زمان هاي‌ سخت درکنار کسی باشید کـه بـه او اهمیت می‌دهید. افراد زمانی دریک رابطه باقی می مانند کـه نمی خواهند بـه آسیبی کـه شریک زندگی تجربه می کند اضافه کنند. با این حال، با ماندن، بـه ان شخص دروغ میگویید، و زمانی کـه این ماجرا تمام شود، آسیب بیشتری میبیند، زیرا می دانند کـه شـما بـه خاطر ترحم ماندید.

 

این، یا ممکن اسـت عدم اصالت حمایت شـما را احساس کنند و حتی بیشتر ناراحت شوند. بهترین کار این اسـت کـه با ان شخص صادق باشید «بـه روشی دلسوزانه». هنگامی کـه آن ها آسیب را برطرف کردند، موافقت خواهند کرد کـه کار درستی بوده اسـت.

 

10. شما راحت هستید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

ماندن با کسی چون آسان اسـت، حتی اگر می‌دانید کـه او فرد مناسبی برای شـما نیست، رایج تر از ان چیزی اسـت کـه فکر می کنید. وندی ال. دامبروف، مشاور حرفه‌اي دارای مجوز کـه در زوج‌ها و درمان جنسی تخصص دارد، میگوید: وقتی دراین سناریو با زوج‌ها کار می کنم، نگران‌کننده اسـت. “تمام شک و تردیدهایی کـه از قبل وجود داشت فقط در پس‌زمینه محو نمیشوند. برعکس، انها احتمالاً بزرگتر میشوند و بیشتر بـه یک موضوع تبدیل میشوند.

 

علاوه بر این، اساس رابطه هرگز واقعاً محکم نیست، بنابر این یک رابطه قوی وجود ندارد. زمانی کـه برای کمک بـه درمان می‌آیند باید از ان استفاده کنند.” بـه عبارت دیگر، احتمالاً شروع از ابتدا هوشمندانه تر اسـت. 

 

11. شما نگران هستید که کسی بهتر را پیدا نکنید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

شاید بازگشت بـه برنامه هاي‌ دوستیابی مانند یک کابوس کامل بـه نظر برسد، یا فقط فکر می کنید شریک فعلی شـما بهترین کاری اسـت کـه می توانید انجام دهید. این نوع تفکر خطرناک اسـت. «پس از مدت طولانی با کسی بودن، نه تنها از تنها بودن میترسیم، بلکه میترسیم کـه بـه اندازه کافی برای دیگران خوب نباشیم». “این بسیار مضر اسـت زیرا غلط اسـت. شـما شایسته عشقی هستید کـه می‌دهید.” 

 

12. شما از آنچه مردم خواهند گفت می ترسید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

وقتی جدایی ها اتفاق میوفتد، مردم صحبت می کنند و کنار آمدن با ان همیشه آسان نیست. وقتی موضوع جدایی اسـت، بسیار سخت اسـت. اما این چیزی نیست کـه نباید اجازه دهید شـما را از شادی واقعی باز دارد.

 

“اغلب با نمایش درام بعدی، شور و شوق نسبت بـه آنچه اتفاق افتاده اسـت فروکش می کند. دیگران سیگنال‌هایي را از شـما دریافت میکنند، بنابر این اگر بتوانید با نگرش مثبت و بالغ ادامه دهید، آن ها نیز احتمالاً اینکار را خواهند کرد.”

 

13. شما امیدوارید که آنها تغییر کنند

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

متاسفم کـه میگویم، اما این غیرواقعی اسـت کـه انتظار داشته باشیم مردم تغییر کنند. در واقع، افراد تنها زمانی می توانند واقعاً تغییر کنند کـه انگیزه از درون نشات بگیرد، و حتی در ان صورت میتواند یک نبرد سخت باشد. عادات و ویژگی‌هایي کـه از ان‌ها بسیار متنفر هستید، بـه همان شکلی کـه هستند دوخته شده‌اند. اگر بـه ان شخص بچسبید، ناامید خواهید شد.

 

14. شما برای همیشه با هم بوده اید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

“طول عمر رفتن را سخت تر می کند، اما نباید دلیلی برای ماندن باشد.” فقط بـه این دلیل کـه شـما سابقه دارید بـه این معنی نیست کـه همه ی چیز در نهایت درست می‌شود. اگر نمی‌توانید مشکلات را حل کنید، ماندن طولانی تر درکنار هم راه حل خوبی نیست.

 

15. شما نگران ساختن آن به تنهایی هستید

15 نمونه از بدترین دلیل برای به تاخیر انداختن جدایی

ترس از تنها ماندن وجوددارد، و سپس ترس از این کـه آیا می توانید بـه تنهایی زنده بمانید یا نه وجوددارد و این‌ها دو موضوع کاملاً متفاوت هستند. یکی از بدترین دلایلی کـه افراد در روابط باقی میمانند این اسـت کـه آن ها احساس آمادگی نمی کنند – از لحاظ روحی، مالی و عاطفی – بـه اندازه کافی برای جدایی احساس آمادگی نمی کنند و مجبورند زندگی خودرا با شرایط جدید بسازند. 

 

مربی جدایی شاید مطمئن نیستید کـه چگونه می خواهید اجاره خانه خودرا بپردازید یا احساس می کنید برای ادامه دادن بـه کارهای روزمره خود بـه حمایت عاطفی شریک زندگی خود نیاز دارید. در هر صورت، اگر این تنها چیزی اسـت کـه شـما را در رابطه سرمایه گذاری می کند، وقت ان اسـت کـه دوباره محاسبه کنید.

 

بیشتر بخوانید: آسیب های منفی ناشی از گرفتن طلاق برای زن و شوهر

 

در پایان

برای توصیه‌هاي‌ شگفت‌انگیزتر برای باهوش‌تر زندگی کردن، بهتر بـه نظر رسیدن و احساس جوان‌تر شدن، بـه دیگر مطالب مجله تفریحی تالاب سر بزنید و لذت ببرید.

جدیدترین مطالب سایت