بروزرسانی : 2 مهر 1400

حافظه چگونه كار مي‌كند؟

حافظه چگونه كار مي‌كند؟

چگونگي عملكرد حافظه

يك حافظه نیرومند و فعال بستري براي تمام كاركردهاي ذهن اسـت

كاركرد ذهن نه تنها كليدي براي رسيدن بـه موفقيت‌های شخصي و كاري اسـت بلكه در بهتر شدن كيفيت زندگي نيز موثر اسـت. يك حافظه نیرومند و فعال بستري براي تمام كاركردهاي ذهن اسـت…

با تقويت حافظه، مي‌توانيد براي كشف توانايي‌های خود، چگونگي عملكرد حافظه خود، چگونگي توسعه انرژي‌های ذهني و استفاده موثر از ان در زندگي روزمره، راهي پيدا كنيد.

تكنيك‌های تقويت حافظه بـه شـما كمك مي‌كند كه در هر سطحي عملكرد خودرا افزايش دهيد و هم‌چنين بـه شـما ياد مي‌دهد تا از مهارت‌های خود در تمام زمينه‌های زندگي استفاده كنيد با مجله تالاب همراه باشید و بیاموزید تمرينات ارزيابي شـما را قادر مي‌سازد كه بتوانيد عملكرد ذهني خودرا بسنجيد و با افزايش دادن توانايي‌های حافظه اعتماد بـه نفس شـما افزايش يافته در نتيجه خلاقيت شـما بيشتر شده و متوجه عملكرد بهتر خود در زندگي، كار و مطالعه مي‌شويد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟

درك حافظه

حافظه، توانايي ذهني انسان اسـت كه در پوششي مرموز و نهفته شده اسـت. فهميدن و درك چگونگي كاركرد حافظه، بـه شـما انگيزه مي‌دهد براي اين كه از ان درست استفاده كنيد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟

حافظه چيست؟

حافظه، هر كدام از ما را بـه عنوان فردي خاص مشخص مي‌كند. هر كدام از ما از دوران اوليه زندگي خود خاطرات منحصر بـه فردي داريم.

حافظه ما را قادر مي‌سازد تا براي زندگي روزانه خود برنامه‌ريزي كنيم. فقط هنگامي كه حافظه كم مي‌شود متوجه مي‌شويم كه چه قدر در هويت ما موثر اسـت.

نكته:از حافظه خود خوب استفاده كنيد. كيفيت‌های اصلي زندگي ما در خاطرات‌مان ريشه دارد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
حافظه و فرديت

حافظه در مقياس وسيع، چيزي اسـت كه شـما را شـما مي‌سازد. حافظه، فقط يك كامپيوتر ساده از اطلاعات نيست، بلكه مي‌تواند روي بينش شـما در زندگي و چگونگي پاسخ بـه رويدادها تاثير بگذارد تجربیات جديد با خاطرات شـما شكل مي‌گيرند. عكس‌العمل شـما بـه رويدادها، وابسته بـه تجربیات قبلي‌تان از اتفاقي مشابه ان اسـت.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟

انتظار از آينده

وقتي بـه يك اتفاق كه قرار اسـت در آينده رخ دهد، با لذت مي‌نگريد، مثلاً تعطيلات در كنار دريا، ممكن اسـت بـه اين دليل باشد كه در گذشته خاطره خوبي از موقعيتي شبيه بـه ان داشته‌ايد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
چرا خاطرات فرق مي‌كنند؟

اطلاعات جمع‌آوري شده از يك رويداد، براي يك نفر تفاوت زيادي با خاطره شخص ديگر از همان رويداد دارد.

چون درست بر خلاف تصوير عكاسي، يك خاطره بـه طور خيلي دقيق در ذهن چاپ نمي‌شود.

يك خاطره از قطعاتي اطلاعات تشكيل شده كه در مغز هر كس بـه صورت منحصر بـه فرد ثبت مي‌شود. يادآوري هر كس از يك رويداد هميشه با جزييات جمع‌آوري شده از خاطرات و اطلاعات ديگري كه قبلا در ذهن او ذخيره شده، همراهي مي‌كند.

نكته:با تعليم حافظه و اجراي سريع و موثر ان مي‌توانيد شناخت صحيحي از انرژي حقيقي حافظه خود بـه دست آوريد.
براي نوزادان خود با فراهم كردن محيطي غني، خاطرات مثبتي را فراهم كنيد.
خاطره، اختراعي بزرگ و زيباست كه هميشه براي يادگيري و زندگي كردن لازم اسـت.

از دست دادن ناگهاني حافظه

حافظه، نقش مهمي در پيشرفت زبان دارد

حافظه چگونه كار مي‌كند؟

يادآوري در هنگام كودكي

خاطرات زماني شكل مي‌گيرند كه حدس و گمان شروع بـه فعاليت مي‌كنند.

نوزادان از وقتي در رحم مادر هستند صداهايي را كه مي‌شنوند مي‌شناسند و حتي گفته مي‌شود كه قطعاتي از موسيقي را كه قبل از تولد مكررا مي‌شنوند، در ماه‌های اوليه تولد نيز مي‌شناسند.

نوزادان از همان ماه‌های اوليه تولد شروع بـه شناختن كساني مي‌كنند كه بيشتر اوقات با ان‌ها هستند و از سن يك سالگي مهارت زباني خودرا توسعه مي‌دهند.

در حالي كه خيلي از يادگيري‌ها بـه وسيله تكرار كردن اسـت، نوپايان بـه سرعت كلمات خودرا تغيير مي‌دهند. براي نمونه ممكن اسـت گردش رفتن رابا اداي صداي ددر نشان دهند.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
مهارت يادگيري زبان

حافظه، نقش مهمي در پيشرفت زبان دارد. نوزادان با تمرين و تقليد لغاتي را در حافظه خود ذخيره مي‌كنند و شايد خيلي ديرتر، از ان‌ها براي صحبت كردن استفاده كنند.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
حافظه و سن

حافظه با افزايش سن رو بـه زوال نمي‌رود.

دو عامل مهم كه كارآيي مغز را اندازه‌گيري مي‌كنند، خوني اسـت كه در مغز جريان دارد و ديگري اكسيژني اسـت كه مصرف مي‌شود و اين دو عامل در يك فرد سالم 70 ساله و يك فرد سالم 20 ساله دقيقا بـه يك اندازه اسـت و حافظه ان‌ها بـه طور يكسان عمل مي‌كند.

تنها موردي كه عملكرد حافظه فرق مي‌كند، تفاوت در سرعت يادگيري اسـت.

وقتي يك فرد مسن مي‌خواهد اطلاعاتي را حفظ كند نسبت بـه يك جوان بـه زمان بيشتري نياز دارد.
نكته:ذهن خودرا فعال نگه داريد تا پيري، توانايي‌هايي حيرت‌انگيز از عملكرد ذهن خود مي‌بينيد.

در حالي كه ممكن اسـت سرعت يادگيري با افزايش سن كندتر شود، ولي ضبط و بـه خاطر آوردن اطلاعات بـه خوبي هميشه اسـت.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
چرا حافظه خطا مي‌كند؟

حافظه مي‌تواند بـه مرور دچار خطا شود.

استرس و خستگي از عواملي هستند كه روي تمركز و از دست دادن ناگهاني خاطرات تاثير مي‌گذارند.

خطاهاي كوچك يا بزرگ در درازمدت مي‌تواند بـه علت بيماري‌های رواني و يا صدمه‌های بدني و مغزي و يا حتي غده‌های مغزي، سكته و يا ورم مغز باشد.

از دست دادن ناگهاني حافظه، مي‌تواند بـه صورت مشكل در بـه ياد آوردن رويدادهايي كه در گذشته رخ داده و يا حتي رويدادهايي كه در حال اتفاق افتادن هستند و يا خاطرات دوران كودكي خودرا نشان دهد.

طبق معمول حافظه آرام آرام برمي‌گردد، گرچه خطاي حافظه در اثر صدمات جدي مغزي ممكن اسـت هميشه باقي بماند.

نكته:در پيري عملكرد حافظه بـه دليل از دست دادن سلول‌های مغزي دچار مشكل مي‌شود، اما نه در حدي كه اكثرا باور دارند. يك فرد 70 ساله، حدود 97 درصد از سلول‌های مغزي خودرا كه در سن 25 سالگي داشته، هنوز دارد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
حافظه و هوش

اغلب مردم تصور مي‌كنند هوش هر كس مشخص اسـت، اما افزايش مهارت‌های حافظه مي‌تواند هوش را بالا ببرد.

تست‌های IQ، قسمت‌های مختلفي از هوش را آزمايش مي‌كنند. اين تست در افرادي كه از تكنيك‌های تعليم حافظه استفاده كرده‌اند بسيار پيشرفته‌تر اسـت.

يك نگاه حافظه در سنين بالا مي‌تواند بـه همان خوبي سنين جواني عمل كند.
حافظه مي‌تواند در اثر استرس، خستگي و يا صدمات روحي بـه تدريج صدمه ببيند.
هوش افراد مي‌تواند از طريق تقويت حافظه افزايش يابد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
تست هوشي IQ چيست؟

اين تست براي ارزيابي هوش افراد اولين بار در قرن 19 استفاده شد. سوالات اين تست،‌ توانايي‌های مشخصي از عملكرد ذهني را مي‌سنجد و نتايج ان نشانگر عملكرد ذهن در حوزه‌های غيرقابل اندازه‌گيري اسـت.

اين تست بيشتر مي‌خواهد نشان دهد كه آيا هوش يا IQ وابسته بـه عوامل ژنتيكي اسـت، يا محيطي، يا هردو. گرچه مشخص شده كه تحصيلات و محيط مي‌تواند روي نمرات اين تست تاثير بگذارد ولي تكنيك‌های تعليم حافظه نيز مي‌تواند هوش شـما را در زمينه‌های خاصي افزايش دهد.

راه ديگر براي افزايش نمره دراين تست تمرين مكرر تست اسـت. هر دفعه كه تست IQ را انجام مي‌دهيد جواب‌ها را بهتر ياد مي‌گيريد، بنابراين حافظه شـما مانند بانكي از تجربیات عمل مي‌كند كه در آينده مي‌توانيد از ان استفاده كنيد.

حافظه چگونه كار مي‌كند؟
حافظه چگونه كار مي‌كند؟

مغز پيچيده‌ترين عضو انسان اسـت كه هنوز قسمت اعظم ان شناخته نشده. تنها چيزي كه مي‌دانيم اين اسـت كه قدرت ارتباط بين سلول‌های مغزي يا اعصاب، روي عملكرد ان اثر مي‌گذارد.

ساختمان مغز
وزن مغز حدود 3/1 كيلوگرم و بـه شكل يك تخم‌مرغ اسـت.

پايين‌ترين قسمت ان سربلوم «cerebellum» اسـت كه حركات را كنترل مي‌كند.

قسمت مياني مغز شامل تالاموس و هيپوتالاموس اسـت كه اطلاعات مربوط بـه حواس و ادراك و سيستم‌های منظم بدن را بـه عهده دارد.

قسمت بالايي مغز سربروم «cerebellum» اسـت كه كنترل‌كننده اعمال پيچيده مثل حافظه اسـت.

نرون‌ها، قسمت اصلي سيستم اعصاب هستند كه حركات بدن را اداره مي‌كنند ان‌ها در مغز مسوول اعمال ديگر مثل ذخاير خاطرات نيز هستند.

نكته:قدرت مغز نيرويي بسيار شگفت‌انگيز اسـت و هيچ محدوديتي در گنجايش ان نيست.

دانستن چگونگي استفاده از تمام حوزه‌های مغز و كاركرد ان‌ها با يكديگر مانند يك كامپيوتر طبيعي سرگرم‌كننده اسـت

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت