بروزرسانی : 21 دی 1402

با این اصول خواندنی میتوانید خشم را کیش و مات کنید

با این اصول خواندنی میتوانید خشم را کیش و مات کنید

چگونه خشم را کنترل کنیم ؟ 

امروزه متاسفانه مردم کشورمون از خشم و عصبانیت بیشتری برخوردار بودند ، این عصبانیت ها همگی از گرفتاری گرفته تا تورم و.. ، جدا از اینگونه بحث ها همۀ وقت سعی کنید خشم تان را بازرسی کنید .

در هنگام خشم و عصبانیت در محیط خانواده، برترین روش برای نظارت این خشم در برابر اعضای دیگر خانواده چه روشهایی هست؟

– گذشته از هر چیز باید بدانید که بین «خشم» و «خشونت» تفاوت مهمی وجود دارد و آن این هست که «خشم» یک احساس و «خشونت» یک عمل هست. بنابراین می‌توان «احساس خشم» را پیش از آنکه به «عمل خشونت» تبدیل شود با تکنیکهایی بازرسی و نهایتاً برطرف کرد. بنابراین هنگام احساس خشم میتوانید:

با این اصول خواندنی میتوانید خشم را کیش و مات کنید

۱» کاری که به آن مشغول هستید را رها کرده، محل را ترک کنید، قدری راه بروید، و آن قدر خارج از آن مکان بمانید تا احساس خشم در شما برطرف شود…

۲» برای این دور شدن از محل در جهت زایل کردن احساس خشم، از گذشته میان خود و نزدیکانتان – همسر و غیره – آمادگی ایجاد کنید. برای اینکار، در زمانی که همۀ چیز عادی هست و هیچ یک خشمگین نیستید، درمورد فایده اي که «متوقف کردن عصبانیت و ترک محل به صورت موقت و به اصطلاح Time out» دارد صحبت کنید و به توافق برسید.

با هم قرار بگذارید که هر موقع یکی از طرفین جمله « من باید بروم و تایم اوت بگیرم» یا جملاتی از این قبیل را گفت، هر دوی شما برای مدتی از هم کناره بگیرید. در این باره حتماً از گذشته با هم قرار بگذارید که زمان جدا بودن چه مدت خواهدبود، یکساعت ، دوساعت و… سپس درپایان این مدت حتماً دوباره به نزد هم برگردید.

۳» پس از این مدت جداماندن و بازگشتن اگر هر دو یا یکی از طرفین هنوز برخود مسلط نشده و به Time out احتیاج داشت دوباره از یکدیگر Time out بگیرند.

۴» شیوه حرف زدن با خود را در این لحظات کاملاً عوض کنید. مثلاً به جای این که با خود تکرار کنید که «چرا خشمگین هستید؟» و یا «چقدر احساس خشم و عصبانیت میکنید!» با خود بگویید که این شما هستید که نوع تصویر العمل و پاسخ خود را به موقعیتی که باعث عصبانیت شما شده گزینش می‌کنید و بنابراین می‌توانید نوع «خوشایند» را گزینه کنید و یا نوع «بی تفاوت» را نسبت به آن موضوع خاص.

با این اصول خواندنی میتوانید خشم را کیش و مات کنید

۵» احساسات دیگری راکه همراه با خشم به سراغ شما آمده اند را نیز مدنظر قراردهید. آیا احساس رنجش خاطر هم دارید؟ آیا می ترسید؟ چه چیزی دارد رنجتان میدهد؟ از چه چیزی وحشت دارید؟ سپس بیینید می‌توانید اینگونه احساسات را باکسانی که در ایجاد خشم شما مؤثر بودند در بین بگذارید.

۶» در هنگام فکر کردن در اساس نظارت خشم سعی کنید مشکل اصلی را شناسایی کنید، سپس مشاهده نمایید که آیا قادرید برای از میان بردن آن مشکل، رفتار سازنده اي در پیش بگیرید. مثلاً اگر درمورد مشکلات ارتباطی با اعضای خانواده، کاری، درسی و … عصبانی هستید مشاهده نمایید برای از میان بردن مشکل چه می‌توانید بکنید.

۷» در هنگام بروز خشم و هیجان، میتوانید به اتاقی بروید. در یک جای راحت نشسته، چشمانتان را ببندید و آرام نفس بکشید. فکر خود را روی طرز نفس کشیدنتان متمرکز کنید، بدون آنکه به ذهنتان فشاری وارد کنید سعی کنید آرام آرام فقط بر جریان تنفس خویش تمرکز کرده و به آن بیندیشید.

سپس با خود تجسم کنید که اگر در آن لحظه در مکانی امن و آرام مانند اتاقی در کنار ساحل دریا، یا در یک پارک و یا جنگل و زیر درختان و یا اتاقی گرم و راحت نشسته بودید، چه حال و احساسی می داشتید.

این مکان میتواند هرجایی باشد که شما در آن احساس آرامش می‌کنید. درتصور خویش مناظر را مشاهده نمایید، صداها را بشنوید و آن مکان موردنظر را با تمام وجود حس کنید.

در ذهن و تصور خویش، در همانجایی که به شما حس آرامش و امنیت می‌دهد. بمانید؛ عجله نکنید؛ در فکر انتقام نباشید. از نعمت «باخود حرف زدن» بهره گیری کنید و خود را آرام سازید.

۸» همواره در لحظات عصبانیت و خشم، با خود فکر کنید که آیا موضوع واقعاً آن قدر اهمیت دارد که شما را تا این حد عصبانی کند؟ بعنوان مثال آیا اگر شخصی بدون نوبت، جلوتر از شما وارد صف شود و بایستد همانقدر اهمیت دارد که کسی در منزل شما را بشکند و وارد شود؟

فراموش نکنید که ایرادی ندارد اگر گاهی احساس خشم و عصبانیت کنید ولی باید این احساس خشم را بطور سازنده اي – ونه ویرانگر و مخرب – اداره و نظارت کنید.به گزارش تالاب به عبارتی همواره صاحب خشم و احساس خویش باشید و نه اسیردست و پا بسته این خشم و عصبانیت.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت