جستجو در تالاب

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

دروغ هایی که جلوی پیشرفت شما را میگیرند

بعضی از اوقات مادر پی موارد گوناگونی هستیم کـه باعث موفقیت و رشد ما در زندگی بشود اما گاهی از اوقات بـه خودمان دروغ هایي را میگوییم کـه جلوی پیشرفت ما را می گیرد دراین پست قصد داریم بـه ۱۰ دروغی کـه جلوی پیشرفت ما را می‌گیرد بپردازیم.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

1.کاری از دست من ساخته نیست

چیزی بیش از شکست دادن قدرت شـما برای عمل وجود ندارد. گفتن “نمیتوانم کاری درباره این انجام دهم”؛ مغز شـما را بـه این فکر می اندازد کـه هیچ تلاشی برای کشف یک راه حل برای یک مشکل وجود ندارد، پس چرا وقت ارزشمند خودرا از بین میبرید؟!

 

همیشه چیزی وجوددارد کـه می‌توانیم انجام دهیم شـما ممکن اسـت فقط نیاز بـه تغییر دید خود داشته باشید، مسئولیت خودرا بپذیرید ودر خارج از جعبه ذهن خود فکر کنید.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

2.زندگی غیر منصفانه

این فقط بهانه اي اسـت کـه پشت یک حرف واضح، آشکارا پنهان شده اسـت ؛ با دادن ایده اي کـه “زندگی عادلانه نیست”؛ ما بـه خودمان اجازه می‌دهیم کـه در دل خودمان غرق شویم، چیزها را بپذیریم و خودمان رابا دیگران مقایسه کنیم. هیچ کدام از این چیزها بـه پیشرفت ما در زندگی کمک نخواهند کرد هیچ یک.

 

در اصل، فقط یک پلیس برای جلوگیري از بازی کردن دست اسـت کـه شـما درگیر ان هستید. فقط کپی کردن میتواند بـه جریان رسیدگی کند.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

3.چیز هایی برای خوشحال بودن زیاد

اگر دائما بـه دنبال چیزهای بیشتری در زندگی خود هستید تا شـما را خوشحال کنند، در واقع هرگز واقعا شادی را نخواهید یافت.

 

خوشبختی یک هدف آتی برای تلاش نیست، اما در بعضی از موارد دور از ذهن نیست. خوشبختی در این جا اسـت، در حال حاضر، منتظر اسـت تا چشمان خودرا باز کنید و ان را بیابید.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

شغل جدید، عشق ورزیدن، خرید یک اتومبیل – هیچ یک از این چیزها نمیتواند شـما را خوشحال کنند؛ زیرا در حال حاضر احساسات اولیه اجتناب ناپذیر هستند با این حال، هرچه کـه میتوانید انجام دهید، می‌تواند شـما را شاد کند. انها را میتوانید بـه چیزهایی کـه در حال حاضر وجوددارد اضافه کنید.

 

4.آمادگی اش را ندارم

شاید شـما نباشید… اما چگونه میتوانید بدانید کـه برایش تلاش کرده‌اید یا خیر؟ ما هرگز در واقع احساس آمادگی نداریم کاری کـه ارزشش را دارد را انجام دهیم اگر شـما می‌گویید آماده نیستید، احتمالا بـه این دلیل اسـت کـه میترسید، گیج هستید، ناراحت هستید در مورد انچه انجام می‌دهید.

 

خوبه! هیچوقت قبل از این کـه کاری را انجام دهید، انجام نمیشود ما بهتر نمیشویم، نمی‌توانیم بـه اهدافمان نزدیک تر شویم، رشد نمیکنیم ؛ شـما از همیشه می‌توانید آماده تر باشید، اینکار را بکنید، هر انچه کـه هست.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

5.دقیقا باید چیکار کنم؟

شـما ممکن اسـت احساس کنید کـه گویی گمشده اید، گیج شده اید، غرقید و نمیدانید چه قدم هایي را باید بردارید ؛ ممکن اسـت این احساس را داشته باشید، اما من با خاطرجمعی بـه شـما میگویم کـه این درست نیست. شـما همیشه میدانید کـه چه باید بکنید .

 

نکته فقط در ارتباط با خودتان بـه اندازه کافی برای یافتن پاسخ هایي اسـت کـه در ان قرار دارید. اگر احساس می‌کنید کـه شـما نمیدانید چه کاری انجام دهید، من برای بـه چالش کشیدن شـما، می پرسم. از خودت بپرس، از دوستانت بپرس، از جهان بپرس ؛ گاهی اوقات سوالاتی کـه می‌توانیم پاسخ ها را دریافت کنیم، تنها راه ممکن اسـت.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

6.حس قربانی بودن

دوستان! زندگی شگفت انگیز اسـت شـما نیازی بـه چیزی ندارید کـه قبلا این زندگی شگفت انگیز را نداشتید. شـما شادی هاي‌ خود با چیزهایی کـه دوست دارید و ندارید، محدود می‌کنید و انتظار ندارید کـه زندگی‌تان را التیام ببخشند.

 

هیچ چیز، هیچکس، هیچ مقدار پولی نمی‌تواند یک زندگی بد را بگیرد و ان را شگفت انگیز کند. شـما باید اینکار را برای خودتان انجام دهید.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

7.وقت ندارم

زمان همه ی چیزی اسـت کـه ما داریم ؛ زمان کافی برای انجام هر کاری کـه ما می‌خواهیم در زندگی انجام دهیم وجوددارد، چیزی کـه ما باید اولویت بندی کنیم.

 

ما هرگز برای انجام کارها مشغول نیستیم، فقط تصمیم بـه انجام کارهای خاصی باید بگیریم دفعه بعد کـه فکر می‌کنید کـه وقت تان کافی نیست، من از شـما تقاضای میکنم کـه اولویت هاي‌ خودرا بازبینی کنید و ببینید کـه چگونه می‌توانید وقت خودرا بیرون بیاورید.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

8.بدهید تا دریافت کنید

اکثر ما از طبیعت می‌خواهیم. ما تمام چیزهایی کـه داریم را بـه افراد دیگر میدهیم، زمانمان، انرژیمان، پولمان ؛ می‌دهیم، می‌دهیم، تا زمانی کـه چیزی نماند ولی چرا؟چون کمک بـه دیگران را دوست دارید؟

 

من نمی‌گویم کـه وقتی فرصت داریم بـه دیگران کمک نکنیم، می‌گویم فراموش نکنید کـه خوب اسـت کـه دریافت هم بکنید! توجه داشته باشید کـه چگونه واکنش نشان میدهید زمانی کـه کسی از شـما تعریف میکند، زمانی کـه مادرتان 20 تومن در جیب شـما می‌گذارد، زمانی کـه کسی کمکی را بـه شـما ارائه میدهد.

 

آیا شـما قادر بـه دریافت و سپاسگزاری هستید یا خیر؟ ما باید یاد بگیریم کـه هم بدهیم و هم دریافت کنیم، اگر یک زندگی واقعا شاد و پربار را میخواهیم.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

9.درک نکردن

اوه، عزیزم ؛ تعداد زیادی از مردم در جهان وجود دارند کـه کاملا شـما را درک می‌کنند. انها جای شـما هستند، آن ها مسیر شـما را بلدند، آن ها صادق هستند، انها حمایتی هستند و، شـما از انها استقبال میکنید.

 

ممکن اسـت وادار شوید مکان هاي‌ مختلفی برای پیدا کردن قبیله خود پیدا کنید، ممکن اسـت آن ها در بیرون نباشد اما آن ها هستند و درک میکنند. زیرا بـه دنبال شـما هستند.

 

10.بازنده بودن

ما از موفقیت ها و یا شکست هایمان باخبر نیستیم، و یا حتی افتخارات و یا اشتباهاتمان با این حال، انچه را کـه ما تعریف میکنیم این اسـت کـه چگونه ما بـه آن ها واکنش نشان می‌دهیم.

 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما میشوند

 

زندگی 10% از اتفاقاتی اسـت کـه برایتان میوفتد، و 90% چگونگی واکنش بـه ان اتفاقات می‌باشد. داستان خودرا با روشی کـه واکنش نشان میدهید، بنویسید، با دیدگاه خود درباره زندگی و دیدگاهتان درباره جهان.

 

اگر فکر میکنید نکات بالا برایتان کاربردی بود انها را حتما بـه کار بگیرید تا از حس قربانی بودن بازنده بودن درک نکردند و افسردگی و غیره پیش گیری کنید تا بتوانید یک قدم بـه موفقیت و پیشرفت نزدیک‌تر بشوید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی از سطح فرهنگ بالای مردم آمریکا در رانندگی
کلیپ دیدنی از سطح فرهنگ بالای مردم آمریکا در رانندگی