بروزرسانی : 27 آذر 1395

دلایل بروز خلق گرفته

دلایل بروز خلق گرفته

علت شاد نبودن بسیاری از ما این است که نگرشی نادرست به جهان داریم.

خود را هنوز مانند دوران شیرخوارگی و کودکی، مرکز و محور جهان می‌دانیم و همان‌طور که در آن دوران، مادر همه نیازهای ما را برمی‌آورد، هنوز می‌خواهیم هر چه طلب کردیم توسط دیگری برایمان مهیا شود.

دلایل بروز خلق گرفته

دلایل بروز خلق گرفته

از اینکه باید به مدرسه برویم غصه می‌خوریم. از اینکه باید کار کنیم رنج می‌بریم. از اینکه باید قبض آب و برق را بپردازیم، به دنبال خرید و تعمیر وسایل خانه برویم، به دید و بازدید برویم، در ترافیک گیر کنیم و … احساس غم و اندوه می‌کنیم و فکر می‌کنیم خوشبخت نیستیم.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت