روش هایی برای فراموش کردن عشق قدیمی

روش هایی برای فراموش کردن عشق قدیمی

چگونه عشق قبلی مان را فراموش کنیم ؟ 

هر فردی به هر نحوی در زندگی عاشق می شود اما این عاشقی به بن بست می خورد و موجب می‌شود فرد از هم جدا شوند .

 

پس بدانید که جدايي هميشه غم انگيز و دردنـاك اسـت. پـس از يـك دوره سعي تلاش براي كنار زدن كدورتـها و مشـكلات، متاسفانه نتوانستيد به زندگي دركنار هم ادامه دهيد و سايه شوم جدايـي شمـا را از هـم دور كـرده اسـت. مي خواهيد رابطه ای جديد را شروع نموده و بتنهايي خود پايان دهيد.

 

امـا خاطـرات و لـحـظـات با هـم بودن ذهن شما را مشغول كرده و نمي توانيد انها را از يــاد ببريد. در اين قسـمت 10 روش بـراي فـرامـوش نمـودن همسر يا نامزد پيشين خود را خواهيد آموخت. 

روش هایی برای فراموش کردن عشق قدیمی

۱- حقيقت را بپذيريد: او رفته هست 

بسته به اينكه رابطه قبل شما تاچه حد جدي بوده، اين مرحله ممكن هست نسبت به مـراحـل ديــگر زمــان بيشتري ببرد. به طبع اگر مدتي طولاني با همسر خود زندگي كرده باشـيـد، قبـول ايـن مسئله كه ديگر با همديگر نخواهيد بود بسـيـار مـشـكل تـر اسـت از زمـاني كه مثلا” با نامزدتان حدود 6 ماه در ارتباط بوده باشيد. 

 

هرقدر سريعتر اين واقعيت كه همسر قبل شما براي هميشـه رفـته هست را بپذيريد، زودتر خواهيد توانست رابطه جديدي را آغاز نماييـد. بـنابرايـن بـه افكـار خود كه در شمـا زمزمه برگشتن و تماس گرفتن دوباره وی را ميكنند، التفات ننموده و دست بكار شويد. 

 

۲- افكار خود را بزدائيد 

بايد خود را از صدمات و تنشهاي رابطه پيشين رهايي دهيد. در غير اينصورت اين حالات و احـساسات در رابـطـه جـديد به همراه شما بوده و باعث بروز مشكلات زيادي خواهد شد. 

بعنوان مثال ممكن هست رفتارهاي نامزد جديدتان را بر زمینه روشهايي كـه در مـورد همسر قبل خود پيش گرفته بوديد، به غلط تعبير و تفسير نماييد. و يا خشم و غضب پنهاني كه نسبت بهمسر قبلي خود در سر داشته ايد را به نامزد كنوني خود روا داريـد. بنابراين بهتر هست آن احساسات را از ذهن بيرون نموده و با فكري آزاد رابطه جديدتان را آغاز نماييد. 

 

۳- از اشتباهات خود عبرت بگيريد 

بعد از اينكه از دست احساسات منفي رها شديد، مي تـوانـيد به رابطه قبل خود بعنوان يك تجربه آموزنده بنگريد. در مورد دلیل جدايي و ايـنكه چـه چيزي در نهايت باعث ناسازگاري شما شد بينديشيد. 

 

با اجراي اين مرحله مطمئن خواهيد شد كه ديگر اشتباهات قبل كه در انتها منجر به جدايي خواهد شد را در رابطه جديدتان تكرار نـخـواهـيـد كـرد و نيز به مـسـائـلـي كـه در سرنوشت رابطه زناشويي شما دخيل میباشند، نزديكتر خواهيد شد. 

 

۴- با او صحبت كنيد 

البته ممكن هست كمي ضد احـساسي بـنظر بـرسـد، امـا خـوب اسـت در مورد نامزد يا همسر قبل خود با نامزد يا همسر جديدتان صحبت كرده و رمز و راز دل خـود را بيرون بريزيد. به اين ترتيب او مـتـوجه خـواهد شـد كه از كـجا آمده ايد و سخن و اعمال شما را سوء تعبير نخواد نمود. 

 

با اين وجود در اين كار زياده روي نكنيد چون ممكن هست باعث ترساندن نفر جديد شده و مجبور به طي مجدد اين مراحل گرديد! 

 

۵- با او قطع رابطه كنيد 

آن چه كه عموم افراد با آن اتفاق نظر دارند اين هست كه هيچگاه نميتوان همسر يـا نامـزد قبلي را بعنوان “دوستان معمولي” در نظر گرفت و به همين منوال با آن ها ارتبـاط داشـت. با اينكه اشخاص خوش بين بر اين باورند كه مي تـوان ارتـبـاط دوسـتـانه خـود را با نامزد پيشين حفظ نمود،افراد واقع بين اعتقادي برچنين رابطه ای ندارند. هميشه مسائل حل نشده ای وجود دارد كه باعث ميشود عشاق سابق به روشهاي عجيبي رفتار كنند. 

روش هایی برای فراموش کردن عشق قدیمی

۶- عكس او كنار بگذاريد 

هر نوع خاطره بجا مانده از او نظير عكسها، نامه ها، لباسها، جواهرات بدلي و چيزهاي ديگري كه شما را به ياد او مياندازد را جمع آوري نموده و دور بريزيد. اگر اهـل دور ريـختن نيستيد، آن ها را در يك كارتن گذاشته و در كمد يا انباري قرار دهيد. 

 

۷- مكانهاي محبوب جديدي پيدا كنيد 

سعي نكـنـيد با نامزد جديد خود بـه هـمان رستوران يا پاركي كه با همسر قبل خود ميرفتيد، سربزنيد. چون اين باعث ميشود بجاي اينكه حواستان به نامزد جديدتان باشد به ياد همسر قبلي خود بيفتيد. 

بهترين كار اين هست كه محلهاي تفريحي جديدي گزینش كنيد كه تا به حـال نـرفـتـه ايد. چه كسي مي داند؟ شايد آن محل جديد تبديل به پاتوق شما شود. 

 

۸- نامزد جديد خود را به دوستان و خانواده خود معرفي كنيد 

معرفي نامزد جديد به دوستان و خانواده باعث مي شود تا بتوانيد سريعتر همسر قبلي خود را فراموش كنيد. هنگاميكه آن ها شروع به درنظر گرفتن شما بعنوان دو يـار جـديـد نموده و فردي كه عادت به بودن با او داشتيد را از ياد مي بـرند، شـمـا نـيـز همين كار را آسانتر انجام خواهيد داد. 

 

۹- مقايسه نكنيد 

نامزد يا همسر جديد خود را از هيچ لحاظ «شكل، قيافه، وزن، استعداد،… » با همسر يا نامزد قبلي مقايسه نكنيد.

 

۱۰- يگانگي وی را تحسين نماييد 

درعوض روي آن چيزي هايي كه باعث تمايز نامزد جديدتان ميگردد، تمركز كنيد. چه چيز استثاني دارد؟ چـه كـاري مـيتواند انجام دهد كه ديگران از آن عاجزند؟ با پاسخ گفتن به اين سؤالات خواهيد توانست خـصـيصـه های كه باعث عشق ورزيدن شما نسبت به او ميشود را دريافته و انها را هميشه مورد تحصين قرار دهيد. 

 

به گزارش تالاب با دنبال نمودن اين 10 مرحـله نـه تـنـها مي توانيد نامزد يا همسر قبلي خود را فراموش كنيد، بلكه در موقيعيتي قرار خواهيد گرفت كه از همراهـي نامزد جديدتان نهايت لذت را ببريد. پس شروع كنيد.

 

منبع :hs-aflaton.blogfa.com

جدیدترین مطالب سایت