شیوه ی مقابله با افکار منفی ذهنمان

شیوه ی مقابله با افکار منفی ذهنمان

طریقه یی مقابله با افکار منفی ذهنمان

برای مقابله با افکار منفی باید اتفاقات را مثبت ارزیابی کرده و در همۀ شرایط سعی کنید خود را با موضوعات گوناگون وفق دهید.

 

اگر احساس می کنید که نمیتوانید ذهن خود را نسبت به افکار بیش از اندازه بازرسی کنید و این موضوع در کاهش شادی، تصمیم گیری، انجام کار‌ها و یا تشکیل روابط عاطفی شما تاثیر گذار هست پس بپذیرید که مشکل دارید.

 

اگر هر زمانی که اتفاق بدی می‌افتد و خود را در دام افسردگی و منفی گرایی می بینید، شما مشکل دارید؛ انکار مشکل و سرِ خود را درون برف مخفی کردن منجر به اوضاع بدتر برای شما خواهد شد؛ اگر در این مورد شک دارید و مطمئن نیستید از دوستان  خود صادقانه بخواهید که به شما واقعیت را بگویند، زیرا آن‌ها گاهی شما را بهتر از خودتان دیدن میکنند.

 

بعضی از ما استاد منفی جلوه دادن اتفاقات مثبت هستیم! بخشی از اینکار به علت کمبود اعتماد به نفس مان هست؛ ما حس میکنیم که شایستگی چیزی را نداریم در نتیجه مثلا وقتی یکی از اطرافیان یا همکاران از ما تعریف میکند سریعا در مقابل تعریفش گارد می گیریم .

 

تعدادی از افراد با این تصور که «من دوست داشتنی نیستم»، تعداد زیادی از رفتار‌هاي همسرشان را به گونه دیگری تعبیر و تفسیر میکنند؛ این دسته از افراد حتی رفت و آمد همسر با خانواده پدری اش را اینگونه تفسیر می کنند، او نسبت به من «بی اعتنا و بی تفاوت» هست.

 

زمان‌هایي راکه در قبل منفی بینی به سراغتان آمده را به یاد آورید و به خود یاد آور شوید که چگونه آن را پشت سر گذاشته اید؛ حتی برای یک فرد مبتلا به منفی بینی یا کسی که دچار افسردگی هست هم همۀ وقت امید وجود دارد، سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید چرا که  با اینکار  رفتارهایتان جنبه‌ مثبت بیشتری خواهند گرفت.

 

شیوه ی مقابله با افکار منفی ذهنمان

طریقه یی مقابله با افکار منفی ذهنمان