با این روش عصبانیت خود را کنترل کنید !

با این روش عصبانیت خود را کنترل کنید !

روشی برای کنترل عصبانیت 

 

افرادی که عصبی و استرسی در زندگی هستند نسبت به افراد خوشحال و سرحال عمر کمتری میکنند در همین راستا با این روش عصبانیت خودرا نظارت کنید ! 

 

به گزارش تالاب کارشناسان اصلی ترین عاملی که می‌تواند در نظارت خشم به افراد کمک کرده و سبب صبور و متین تر شدن انها شود، کاهش میزان حساسیت و عدم واکنش سریع به محرک هاي بیرونی میدانند.

 

عصبانیت , تعداد زیادی از مردم تلاش می‌کنند تا به نحو مقتضی بر خشم خود غلبه کرده ودر شرایط ناب، رفتاری مناسب داشته باشند. ممکن است برای تعداد زیادی از افراد این معضل وجود داشته باشد که چگونه می‌توان برای دیگران کمتر اذيت دهنده بوده ودر شرایط بحرانی و لازم، بر نفس خود غلبه پیدا کرد.

 

هر یک از ما دارای اخلاقیات و عاداتی هستیم که علاوه بر دیگران، خودمان را نیز رنج میدهد. همه ی ما گاهی بسیار بداخلاق شده، نسبت به وقایع، واکنش هاي اغراق شده نشان داده و یا در روبه‌رو با دیگران از لحنی پرخاشگرایانه، تحقیر آمیز و نامناسب استفاده میکنیم که این موضوع نه تنها به حل مشکل کمکی نکرده، بلکه در بیشتر مواقع سبب بدتر شدن شرایط می‌شود.

با این روش عصبانیت خود را کنترل کنید !

در حقایق باید پذیرفت که هر یک از ما دارای اخلاقیات و عاداتی هستیم که علاوه بر دیگران، خودمان را نیز رنج می‌دهد. همه ی ما گاهی بسیار بداخلاق شده، نسبت به وقایع، واکنش هاي اغراق شده نشان داده و یا در روبه‌رو با دیگران از لحنی پرخاشگرایانه، تحقیر آمیز و نامناسب استفاده می‌کنیم که این موضوع نه تنها به حل مشکل کمکی نکرده، بلکه در بیشتر مواقع سبب بدتر شدن شرایط میشود.

 

گاهی ممکن است شما در حال انجام کاری مهم هستید که فرزندتان با فریاد از شما میـــخواهد به سرعت پیش او بروید و زمانی که به وی مراجعه میکنید، وی از شما تقاضای میکند ظرف کره راکه در نزدیکی او قرار داشته و به سهولت می توانست ازآن بردارد، به وی بدهید.

 

طبیعتا واکنش بیشتر مردم نسبت به قرار گرفتن در شرایط نظیر، خشم و عصبانیت است.

 

مجله تالاب , در زندگی موارد کوچکی وجوددارد که ممکن است حاوی تمییز نکردن مو در دریچه فاضلاب حمام و دستشویی از سمت سایر اعضای خانواده، شیطنت هاي شبانه و بیخوابی کودکان در ساعات نیمه شب، بازی با توپ در داخل خانه و آسیب رساندن به وسایل شخصی شما، مزاح هاي زننده  همکاران در محیط کار، تاخیر در حرکت اتوبوس یا قطار و ….. شده و هر کدام قادر باشد شما را تا مرز انفجار از عصبانیت پیش ببرد.

 

 حال سوالی که مطرح میشود این است که چرا موارد این چنین میتواند تا این حد موجبات خشم شما را فراهم کرده و سبب شود که رفتاری ناپسند از سمت شما نشان داده شود؟

 

در حقایق جواب به این سوال از دید کارشناسان دریک کلمه خلاصه می‌شود: حساس سازی یا sensitization. شما باید تلاش کنید میزان حساسیت خودرا در روبه‌رو با شرایط پیشبینی نشده افزایش داده و توانائی خودرا در نظارت خشم، زیاد کنید.

 

جدیدترین مطالب سایت