منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

چگونه از منطقه امن ذهنی خود خارج شویم؟

محدوه امن ذهنی قسمتی از فضای زندگی انسان بـه حساب می‌آید کـه شخص نمیتواند بـه سهولت از ان بیرون بیاید و برای همین دراین مقاله سعی کردیم بیشتر در مورد این موضوع و راه حلهای خارج شدن از محدوده ذهنی صحبت کنیم با مجله تالاب ما همراه باشید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟
منطقه امن ذهنی چیست؟

حتماً تا بـه حال برایتان پیش آمده کـه در انجام بعضی کارها استرس شدیدی بـه سراغتان بیاید ودر بعضی وقتهای دیگر، توانسته اید بـه خوبی شرایط را مدیریت کنید.

دلیل کار دقیقاً بـه مسئله منطقه امن ذهنی شـما بر میگردد.

هنگامی کـه در انجام کاری دچار اضطراب و استرس هستید و نمیتوانید ان را بـه خوبی مدیریت کنید، یعنی انجام اینکار خارج از منطقه امن ذهنی شماست.

 

منطقه امن ذهنی همان ایده آل ها و شرایطی اسـت کـه شـما در ان حس اسانی می‌کنید و دوست ندارید بـه هیچ صورت از این شرایط خارج شوید.

منطقه امن ذهنی شـما با میزان استرس و اضطراب شـما رابطه مستقیم دارد.

هر زمان بخواهید از این منطقه خارج شوید و تجارب جدیدی را کسب کنید، قطعا دچار استرس خواهید شد.

ولی مهم این اسـت کـه برای رسیدن بـه هدف هایتان باید از این منطقه خارج شوید.

وگرنه امکان دارد نتوانید پیشرفتی داشته باشید و نتوانید ان طور کـه باید زندگی خودرا جلو ببرید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

مزایای خارج شدن از منطقه امن ذهنی چیست؟

اضطراب مطلوب جایی اسـت کـه تولید و عملکرد ذهنی شـما بـه اوج خود میرسد ولی آیا میدانید کـه مزایای خارج شدن از منطقه امن ذهنی چیست؟

 

ماهرتر میشوید
ماندن در منطقه امن سبب کاهش بهره وری میشود و انگیزه شـما را برای انجام کارهای بیشتر و آموزش چیزهای جدیدتر از بین میبرد.

 

ما همین طور در تله کار قرار می‌گیریم جایی کـه می‌خواهیم بـه عنوان راهی برای ماندن در منطقه امن خود و دوری از انجام کارهای جدید ترسیم کنیم.

تحت فشار قرار دادن مرزهای شخصی می‌تواند بـه شـما کمک کند کـه زودتر شروع کنید، موفقیت هاي‌ بیشتری بـه دست آورید و شیوه هاي‌ دقیق تری برای کار پیدا کنید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

با تغییرات جدید و غیر منتظره آسان تر برخورد می کنید

با ریسک کردن بـه شیوه اي بازرسی شده و بـه چالش کشیدن خودتان در مورد کارهایی کـه اغلب انجام نمیدهید، میتوانید قسمتی از عدم خاطرجمعی بـه شخصیت تان را دریک محیط نظارت شده تجربه کنید.

یادگیری زندگی در خارج از منطقه امن ذهنی موقع تصمیم گیری می‌تواند شـما را برای روبه‌رو شدن با تغییرات جدید زندگی آماده کند.

 

ماندن در وضعیت اضطراب مطلوب برای شـما آسان تر می‌شود
زمانی کـه از منطقه امن ذهنی خود خارج می‌شوید، اینکار با گذشت زمان آسان تر میشود چون در حقیقت بـه ان وضعیت اضطراب مطلوب عادت می‌کنید.

 

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

چیزهای جدید یاد می گیرید

یکی از بهترین فواید خارج شدن از منطقه امن این اسـت کـه بـه دنبال تجارب جدید، آموزش مهارت هاي‌ جدید و پیدا کردن ایده هاي‌ جدید میروید.

وقتی کـه تصمیم بگیرید کار جدیدی را انجام دهید کـه پیش از این انجام نمی دادید سبب می‌شود کـه بـه دنبال دستیابی بـه معلومات جدید رفته و با انرژی بیشتر با چالش هاي‌ پیش رو برخورد کنید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

پیدا کردن علاقه‌مان در زندگی

ترک نکردن منطقه امن اجازه نمی دهد بـه چیزهایی کـه بـه ان علاقه‌مندیم برسیم.

چرا کـه شور و هیجان زندگی هیچوقت درکنار آسان طلبی پیدا نمی شود تنها با قدم بیرون گذاشتن از این منطقه اسـت کـه امکان‌پذیر اسـت.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

اطمینان پیدا می کنید به کم راضی نشده‌اید

چنانچه هنوز چیزی کـه شـما را بـه شوق بیاورد، میـــخواهد عشق باشد یا علاقه،زندگی شـما را بـه طرفی می کشاند کـه بـه چیز‌هایي کـه دارید راضی شوید و بـه انچه می‌توانستید با خارج شدن از منطقه امن بدست آورید نرسید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

چگونه از منطقه امن خود خارج شویم؟

ابتدا باید بدانید کـه عوامل گوناگونی در شکل گیری و شرایط منطقه امن شـما اثرگذارند.

از جمله این موارد می توان بـه خانواده، دوستان و خواهر و برادر شـما اشاره نمود. پس باید با این عوامل تاثیر گذار بر مرز‌هاي‌ منطقه امن خود غلبه کنید.

 

اما قطعا این اتفاقات یک شبه اتفاق نمی افتد.

بلکه باید بـه آرامی خودتان را از منطقه امن خارج کنید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

ما تصوری از ان کسی کـه در آینده می‌خواهیم بـه ان تبدیل شویم و انچه کـه میخواهیم بـه دست آوریم در ذهن خود پرورش می‌دهیم.

این همان رویاییست کـه ما را بـه جلو حرکت میدهد، شجاعت مورد نیاز برای پذیرش ریسک را بـه ما میدهد ودر زمان هاي‌ سخت و دشوار، بـه ما قدرت می‌دهد.

 

انگیزه اي کـه ما از رویایمان بـه دست می آوریم ما را بـه نقطه فعلی رسانده اسـت ولی قدری از قدرت ان در مسیر از بین رفته اسـت.

 

ما آرام آرام در مسیر حس اسانی کردیم و بـه جای این کـه بـه سمت پیشرفت بیشتر بـه حرکتمان ادامه دهیم، بـه یک رضایت نسبی راضی شدیم.

ما باید دوباره رویای خودرا پیدا کنیم. بنابر این یک‌بار دیگر بـه رویاهایتان فکر کنید، ببینید در ذهن خود چه آرزویی دارید، بـه یاد بیاورید کـه دوست دارید چه کسی بشوید و چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید، با چه افرادی میخواهید رفت و آمد کنید.

 

شـما با مرور و بررسی دوباره رویاهایتان میتوانید شوق و هیجان لازم برای برداشتن اولین قدم برای خروج از منطقه امنتان را در خود بـه وجود آورده اید.

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه میتوان از آن خارج شد؟

ریسک های مسیر را مدیریت کنید

ما همیشه در برابر بیرون رفتن از منطقه امنمان مقاومت میکنیم چرا کـه میدانیم دراین صورت با ریسک هایي روبه‌رو میشویم.

امکان دارد وضعیت ان گونه کـه پیشبینی کردیم پیش نرود و حتی دراین مسیر، دچار خطاهایی نیز بشویم؛ ضمن این کـه نگران اي کاش ها و اگر ها نیز هستیم.

 

برای این کـه بر این ترس غلبه کنیم و مشکلات بالفعل را بـه کمترین برسانیم، باید این ریسک ها را شناسایی و مدیریت کنیم.

 

قبل از هر چیز باید ریسک هاي‌ حقیقی را بشناسید.

بدترین اتفاقاتی کـه امکان دارد با برداشتن یک قدم کوچک دراین مسیر برایتان بیفتد چیست؟

 

زمانی کـه بدترین اتفاق ممکن را شناختید، بـه راه هایي فکر کنید کـه می‌توانید احتمال وقوع ان ها را بـه کمترین برسانید.

در خیلی از وقتها ما می‌توانیم با انجام اقدامات پیشگیرنده از میزان ریسک کم کنیم.

 

با قدم هاي‌ کوچک آغاز کنید ودر طول راه اصلاحات لازم را انجام دهید
چنانچه بخواهیم تا وقتی کـه همه ی شرایط آماده شود و ما آمادگی کامل را پیدا کنیم، انجام و برداشتن قدم ها را بـه عقب بیندازیم شاید وادار شویم کـه تا همیشه صبر کنیم.

 

احتیاجی نیست کـه همه ی جزییات را از پیش بدانید.

اولین قدم را بردارید، اشتباهات را اصلاح کنید و بـه راهتان ادامه دهید.

با برداشتن هر قدم، قدم بعدی برایتان آسان تر و ساده تر می‌شود؛

نگران نباشید؛ ما ریسک هاي‌ مسیر را نیز کـه از قبل شناخته ایم؛ بـه سمت پیشرفت حرکت کنید.

جدیدترین مطالب سایت