خرید و فروش در اینترنت

نقد دلیل های خشونت بیش از حد در جامعه

نقد دلیل های خشونت بیش از حد در جامعه

نقد دلیل های خشونت بیش از حد در جامعه 

 

متاسفانه هنگامی که از خیابان رد میشویم خواهیم دید که فردی دارد دعوا میکند و یا از مغازه ای اگر بخواهیم خرید کنیم با برخورد خوب مواجه نمیشویم در ادامه با نقد دلیل های خشونت بیش از حد در جامعه سایت تالاب را دنبال کنید.

 

خشونت در جامعه و دعواها و درگیری ها روز به روز در حال افزایش است و آمار جرم نیز سربه فلک کشیده است. دلیل این ناهنجاری ها چیست؟ پایین بودن سطوح تحمل افراد و اجتماع همه چیز را مثل یک بادکنک نازک و پر از باد، آماده انفجار می کند؛ پایین بودن آستانه تحمل، توازن و تعادل را به هم زده و با خود ناهنجاری های اجتماعی

 

را به ارمغان می آورد؛ به طوری که هرچه بر تعداد افرادی که آستانه تحمل پایینی دارند، اضافه شود،در نتیجه تعداد پرخاشگران و مبتلایان به بیماری های آزاردهنده نیز افزایش پیدا می کند و به همین دلیل است که کاهش سطوح اعتماد و کاهش آستانه تحمل افراد از جمله شاخص های با اهمیت در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است.

 

برای انجام هر موردی، قبل از هر چیز باید نگاه و بینش مان را تقویت کنیم؛ برای تقویت بینش باید واقع نگری را مورد توجه قرار داد و به هر پدیده به شیوه واقع‌گرایانه نگاه کرد. باید از آمارسازی دست برداشت، به خصوص در زمینه موضوعات اقتصادی، آمارسازی،بازی خطرناکی است که می تواند همه چیز را حتی تعهدات و پایبندی های فرد و جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.

 

بستری برای افزایش جرم و جنایت
به گزارش تالاب می دانید چرا پدیده های منفی اجتماعی مثل فحشاء،بیکاری، بی چیزی و … شرایطی را ایجاد می کند که در آن آستانه تحمل مردم کاهش می یابد و در نتیجه بستر برای جرم و جنایت فراهم می شود؟ تحقیقات اجتماعی نشان می دهد که بین کاهش آستانه تحمل و گسترش جرم و نزاع، رابطه قوی وجود دارد. کاهش آستانه تحمل

 

پس از مدتی پرخاشگری را در فرد شکل می دهد؛ این پرخاشگری ابتدا از مطمئن ترین پناهگاه فرد،یعنی خانواده شروع شده و سپس به دوستان، محله و جامعه کشیده می شود.وقتی هم به درون جامعه راه یافت،به دلیل تداخل انواع و اقسام پرخاشگری ها،انواع جدید و قدرتمندتری شکل گرفته و مورد بازخوانی جامعه قرار می گیرد

 

و مجددا به نحوی شدیدتر و جدی تر به درون خانواده راه می یابد؛ در این صورت به شکل های جدید از قبیل اعتیاد، کتک کاری، قمه کشی و در نهایت قتل در می آید و این سیکل ادامه پیدا می کند تا جایی که دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند.

 

از عامل تا اولویت
آستانه تحمل،یک عامل است و حرکت در امتداد افزایش سطوح آن، یک اولویت است. اگر مایلیم پرخاشگری و خشونت کمتری داشته باشیم، افزایش سطح تحمل افراد به یک اصل تبدیل می شود؛ پایین بودن سطوح تحمل افراد و اجتماع همه چیز را مثل یک بادکنک نازک و پر از باد، آماده انفجار می کند؛ پایین بودن آستانه تحمل،

 

توازن و تعادل را به هم زده و با خود ناهنجاری های اجتماعی را به ارمغان می آورد؛ به طوری که هرچه بر تعداد افرادی که آستانه تحمل پایینی دارند، اضافه شود،در نتیجه تعداد پرخاشگران و مبتلایان به بیماری های آزاردهنده نیز افزایش پیدا می کند و به همین دلیل است که کاهش سطوح اعتماد و کاهش آستانه تحمل افراد از جمله شاخص های با اهمیت در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است؛

 

 

زیرا از این منظر برخورداری از چنین شرایطی از عوامل با اهمیت در رشد و گسترش ((بزه)) محسوب می شود.ساکنان یک مجتمع مسکونی را در نظر بگیرید؛ افراد مختلف و متفاوتی در آن زندگی می کنند که در این میان یک نفر به عنوان فرد عصبی، متشنج و با آستانه تحمل پایین شناخته شده ، در این مجتمع بزه ای رخ می دهد، اولین نگاه مظنونانه به سمت کسی است که به شر بودن و عصبی بودن شناخته شده است.

 

اقدام و برنامه ریزی در راستای افزایش سطح تحمل فردی و اجتماعی،بسیار اهمیت دارد. افزایش آستانه تحمل؛یعنی کاهش دغدغه های ویرانگر.