معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

همه چیز درباره هفت چاکرا + تمارین مخصوص به هر چاکرا 

دراین مطلب مطابی در باره چاکراه هاي‌ بدن انسان جمع اوری شده اسـت  و می خواهیم صفر تا صد همه چیز درباره ي چاکرا هاي‌ بدن انسان را با هم مرور کنیم . همراه سایت تالاب باشید تا بـه اینبخش متافیزیکی و  علمی بـه عملکرد چاکرا ها  و چگونگی افزایش فعالیتشان بپردازیم.

 

همه عرفا و باطن گرایان بر این عقیده هستند کـه انسان، موجودی دو بعدی یا دو وجهی ست، یعنی از بخش فیزیکی و ماورائی بـه وجود آمده اسـت.

 

کالبد جسمانی انسان همین جسمی ست کـه دراین دنیای مادی قادر بـه درک و احساس ان با حواس پنج گانه هستیم و کالبد معنوی بعد ماورائی، بخش درونی یا آسمانی ماست کـه محور اصلی ان همان روح اسـت. آگاهی در کالبد دوم انسان نهفته اسـت و همه عملکردهای ذهن و بدن را نظارت می کند، بـه دلیل مشابهت با کالبد اول بـه ان اصطلاحا همزاد یا جفت اتریک یا اثیری گفته میشود.

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

منظور از چاکرا اصلا چیست؟

چاکراها مراکز انرژی در حال چرخش و جریان در کالبد معنوی هستند کـه اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را نظارت میکنند و بـه انها انرژی میدهند. چاکراهای اصلی درست مانند نیروگاه‌هایي هستند کـه انرژی کائنات را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین میکنند و جذب، گوارش و توزیع « انرژی حیاتی » دربخش‌هاي‌ مختلف بدن بر عهده آنهاست.

هنگامی کـه چاکراها از تعادل خارج شوند و بخوبی کار نکنند، مشکلات و بیماریهای زیادی در جسم، عواطف، ذهن و روان و همینطور زندگی مادی و معنوی فرد ایجاد میشود کـه ناشی از انسداد جریان انرژی حیاتی در بدن اسـت. در کالبد بدن انسان درحدود 72 هزار نادی وجوددارد کـه چاکرا ها بر روی نادی هاي‌ اصلی قرار داشته ودر ستون فقرات امتداد دارند.

 

نادی چیست و چه چیزی را نادی میگویند ؟

کلمه ي سانسکریت نادی از ریشه ي ناد گرفته شده اسـت. کـه بـه معنای حرکت، جریان یا ارتعاش اسـت. در آیورودا «طب سنتی هند بـه معنای علم زندگی» نادی ها کانال یا راه هاي‌ عبور و ارتباط انرژی بین روح، جسم و کائنات هستند. ان ها پرانا یا نیروی حیاتی را در سرتاسر بدن عبور می دهند.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

چاکرا کجاست ایا در بدن است؟  نحوه کار کرد چاکرا ها درون بدن چگونه است؟

در بدن هرموجود زنده مناطقی برای دریافت انرژی الهی «پرانا» وجوددارد کـه بـه این مناطق چاکرا میگویند. چاکرا ها در بدن انسان در واقع چرخه هاي‌ انرژی هستند و انرژی از طریق این چاکراها بـه درون ما جریان می‌یابد و بین ما و جهان هستی در گردش و تبادل اسـت. انرژی موجود در هر چاکرا بر قسمت خاصی ازبدن تأثیر می‌گذارد ودر صورت انسداد یا بـه هم خوردن تعادل انرژی دریک چاکرا همان قسمت خاص ازبدن تحت تأثیر قرار میگیرد و این انسداد یا آشفتگی بـه صورت مشکل و بیماری در کالبد فیزیکی آشکار می شود.

 

بنابر این چاکراهایی باز، متعادل، قوی و پر انرژی باعث بـه جریان در آمدن انرژی حیات در بدن و احساس سلامت و شفا میگردد بـه عبارتی از دیدگاه جریان و تاثیرات انرژی حیاتی چاکراها مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف ان را برعهده دارند.

 

در آیین هندو بـه مراکز انرژی بدن انسان چاکرا می‌گویند، چاکرا بـه معنای چرخ اسـت و مضمون ان چرخش مراکز انرژی هستند و مهم‌ترین بخش هاي‌ کالبد انرژی را تشکیل می دهند. درکنار کالبد فیزیکی کـه همه ما آن ها را می شناسیم بـه عنوان اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده اند، کالبد انرژی دارای چاکرای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچکی هستند کـه از اهمیت فوق العاده اي برخوردار می باشند.

 

در بدن انسان 7 چاکرا وجوددارد کـه هر یک از این چاکراها یکی از هفت غده بدن را تشکیل و با گروهی از اعصاب کـه شبکه نیز نامیده می شوند مرتبط هستند. هر یک از این چاکراها بـه یکی از قسمتهای بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند کـه بوسیله شبکه عصبی یا غددی کـه بـه ان چاکرا میگویند، بازرسی می شوند.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

معرفی چاکراهای اصلی

چاکراهای اصلی مراکز انرژی در حال چرخش هستند کـه بـه طور معمول ۳ تا ۴ اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را نظارت میکنند و بـه آن ها انرژی می دهند. چاکراهای اصلی درست مانند نیروگاه‌هایي هستند کـه انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین میکنند. اگر این نیروگاه‌ها بـه خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار میشوند، زیرا برای درست کارکردن، انرژی حیاتی کافی ندارند.

 

معرفی چاکراهای فرعی

قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ اسـت و چاکراهای بسیار کوچک، بخش‌هاي‌ کم اهمیت تر کالبد جسمانی را نظارت کرده و بـه آن ها انرژی میدهند. چاکراها در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می کنند ودر ورای ان نیز امتداد مییابند. چاکراها از دو طریق غدد درون ریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند.

 

وظایف چاکراها چیست؟

۱» جذب، گوارش و توزیع پرانا «انرژی حیاتی» دربخش‌هاي‌ مختلف بدن بر عهده آنهاست.

۲» نظارت، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف ان را برعهده دارند. غدد درون ریز بـه وسیله بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم میشوند و انرژی میگیرند. با بازرسی و دستکاری چاکراهای اصلی می توان غدد درون ریز را تحریک یا مهار کرد. بسیاری از ناخوشی‌ها، تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها هستند.

۳» بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعال سازی چاکراهای خاص ممکن اسـت باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن، آسانترین و امن ترین چاکراها هستند. با فعال کردن چاکراهایی کـه در مرکز کف دست ها قراردارند فرد میتواند توانایی خودرا در احساس کردن انرژی‌هاي‌ لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هاله بیرونی توسعه دهد. اینکار با تمرکز کردن بـه سادگی انجام میشود.

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

فعال سازی چاکرا چگونه است؟

فعال سازی چاکرا ها نیازمند تمرینات و تکنیک هاي‌ متعدد و ویژه اي هستند کـه این مورد هم نیاز بـه کسب مهارت طی چندماه تا چند سال را دارد. این توانایی ها و قدرتهای حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها، کرامت یا سیدهی نامیده می شود و بـه معنای قدرت هاي‌ روحی اسـت.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

همه چیز در باره چاکرای اول 

چاکرا ریشه – چاکرا تکیه‌گاه – چاکرا مولادهارا – Base Chakra – Muladhara Chakra – Root Chakra

چاکرای اول کـه مشهور بـه چاکرای ریشه، تکیه گاه و یا پایه ستون فقرات شناخته می شود ودر آیین هندو بـه ان مولادهارا میگویند. این چاکرا محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی اسـت. طیف رنگی این چاکرا قرمز می‌باشد کـه نشانه قدرت، زندگی و نیروی جسمانی اسـت. این رنگ روی کم خونی و فقر غذایی اثر خوبی دارد و ارتعاشاتِ تقویت کننده و درمان کننده با خود بـه همراه دارد. غدد مرتبط با این چاکرا فوق کلیوی می باشد کـه آدرنالین را بـه خوبی تولید می کند. عضو وابسته بـه چاکرای اول استخوان‌ها، دندانها، ناخن، پا، روده، مقعد و پروستات می باشند. چاکرای اول چاکرای اتصال و ارتباط با زمین و مانترای ان من هستم اسـت.

 

سمبل چاکرا ریشه ، کالبد و تاثیر ان  چیست ؟

نماد چاکرای اول نیلوفر چهار پر اسـت و کالبد ان اتری و عنصر خاک می‌باشد. تاثیرات چاکرا ریشه امنیت، بقا، ایمان، ارتباط، پول، خانه. توانایی بنا کردن و حاضر بودن در زمان و مکان. همچنین این چاکرا ارتباط مادر با شخص را منعکس میکند و با احساسِ شخص در رابطه با بودنش بر روی زمین در ارتباط اسـت. تنش‌هایي کـه در جسم بوسیله این چاکرا نظارت می شود در قسمتهایی کـه بـه این چاکرا ارتباط دارد نشان داده میشود. منطقه اصلی چاکرای اول بین مقعد و دستگاه تناسلی «نشیمنگاه» می باشد.

 

تمرین برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای مولادهارا

تمرین چاکرا اول برای ایجاد تعادل و برقراری جریان انرژی در مولادهارا کدورت ها و ناراحتی هاي‌ گذشته را پایان دهید، ببخشید و فراموش کنید یا حل کنید و پایان دهید. توجه بـه مادیات را کم کنید و منفی نگری و بی اعتمادی را کنار بگذارید. ارتباطات و دوستی هاي‌ خود با دیگران را بیشتر کنید

سنگ هاي‌ چاکرای اول یا ریشه شامل حدید – ابسیدیان – گارنت – کوارتز دودی – عقیق سیاه – سنگ خون – مرجان قرمز «Red Coral» – یاقوت – جاسپر – لابرادوریت – زبرا جاسپر «Zebra Jasper» می باشد.

 

تمرین برای چاکرای اول «مولادهارا یا چاکرای ریشه»

چاکرای ریشه، ارتباط انرژیک شـما با خانه‌تان یعنی زمین اسـت. این چاکرا روح شـما را بـه این سیاره و زمینی کـه در لحظۀ حال در ان هستید، مرتبط می کند. وقتی مولادهارا بـه‌درستی عمل کند، احسال تمرکز، تعلق و ارتباط عمیقی با زمین می کنید کـه انرژی نامحدودی پدید می‌آورد. اگر بـه علت رفتن بـه خانه‌اي تازه، شروع کاری جدید

یا سفر احساس جدایی و غریبگی با محیط می کنید، یعنی زمان ان رسیده اسـت کـه انرژی‌تان را بازیابید و بـه نیروی مغناطیسی آرامش‌بخش زمین متصل شوید.

تاداسانا «وضعیت کوه»

این تمرین رابا آگاهی کامل انجام داده و انرژی را از طریق پاها بـه پایین هدایت کنید تا بـه مرکز زمین برسد. هنگام تمرکز بر ارتباط میان خود و زمین زیر پایتان، لحظه‌اي مکث کرده و نفس عمیقی بکشید. تصور کنید با هربار تنفس، انرژی‌تان بیشتر و بیشتر در زمین فرو میرود. همین‌جا صبر کنید و بـه تمرین تنفسی تفکری و تجسمی خود ادامه دهید بـه احساس آرامش و استقرار کامل برسید.

طریقه‌ي انجام: پاها را بـه‌صورت جفت‌ یا بـه اندازۀ عرض لگن باز کرده و بایستید. تمام قسمت‌هاي‌ کف پاها را روی زمین قرار دهید. کف دست‌ها بـه روبرو، ستون فقرات‌تان کشیده و بلند و شانه‌ها و پیشانی در وضعیت نرم، شل و اسانی باشند.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

 همه چیز درباره چاکرای دوم

چاکرای خاجی – چاکرا مرکز کلیه – چاکرا سواد هیستانا – Sacral Chakra – SwadHisthana Chakra

چاکرای دوم کـه بـه خاجی یا مرکز کلیه مشهور اسـت ودر آیین هندو بـه ان سواد هیستانا میگویند. این چاکرا در قسمت پایین شکم قرار دارد و طیف رنگی ان نارنجی اسـت. در روانشناسی رنگ نارنجی علامت انرژی بوده و نشانگر قدرت ارتباطی، دفع خشم و بازرسی بر خویشتن می‌باشد. همچنین رنگ نارنجی رابطه مستقیمی بر هضم غذا و گردش خون دارد.

 

هندو ها بوی این چاکرا را چوب صندل میدانند، وظیفه اصلی این چاکرا تولید میل جنسی بوده و غدد مرتبط با ان غدد جنسی، پروستات و گنادها اسـت، همچنین عضو وابسته چاکرای دوم کلیه ها، تخم دان، مثانه، اسپرم، بیضه ها و مایعات بدن، و اعضای جنسی می باشند. چاکرا دوم چاکرای شور و لذت اسـت و مانترا ان من حس می کنم اسـت.

 

ارتباط این چاکرا با درون اسـت و این کـه جسم بـه چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی وی را خشنود می‌سازد. توانایی شخص برای داشتن بچه نیز در ارتباط با این چاکرا اسـت. همچنین این چاکرا با احساسات و خواسته‌هاي‌ احساسی شخص پیوسته اسـت. منطقه این چاکرا انتهای ستون فقرات ۱ تا ۱۲ اینچ زیر استخوان خارجی می‌باشد.

 

سمبل چاکرا خاجی ، کالبد و تاثیر ان  چیست؟ 

نماد چاکرای خاجی نیلوفر شش پر و جنس کالبد ان عاطفی می باشد. تاثیرات عمده این چاکرا بر روی آگاهی مربوط بـه غذا و روابط جنسی بدن اسـت و عدم تعادل دراین چاکرا موجب بروز مشکلات جنسی مثل بی میلی یا مشکلات فکری و عقده جنسی می شود، ناباروری یا شب ادراری نیز از مشکلات عدم تعادل دراین چاکرا اسـت.

 

تمرین برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای سواد هیستانا چگونه است؟

برای باز شدن چاکرای دوم و ایجاد برقراری جریان انرژی سواد هیستانا عادات و رفتار هاي‌ ناپسند خودرا کنار بگذارید در عین حال دست از سرزنش و ملامت خود بردارید، خوش بین و امیدوار باشید و با خوبی و کمک بـه دیگران انرژی هاي‌ منفی را از خود دور کنید.

سنگ هاي‌ چاکرای دوم عقیق کارنلیان – سیترین – گلدستون – چشم ببر – عقیق قهوه ایی – لابرادوریت – آونتورین نارنجی «Orange Aventurine» – جاسپر چوبی «Wood Jasper»

 

 

تمرین برای چاکرای دوم « سواد هیستانا یا چاکرای خاجی»

چاکرای خاجی قوۀ حس شـما را دراین جهان تقویت کرده و همچنین انرژی جنسی شـما را نیز در خود جای می دهد. این چاکرا وقتی عملکرد بهینه‌اي دارد، نیروی خلاقانۀ شدیدی را تجربه میکنید و با خود و شریک زندگی‌تان احساس ارتباط تعلق نزدیکی دارید. اگر با مشکل جنسی یا عاطفی شدیدی مثل سوءاستفادء جنسی یا رابطۀ شکست‌خورده‌اي دست و پنجه نرم‌ می کنید ممکن اسـت ارتباطتان رابا این چاکرا از دست داده یا بـه‌کل ان را از کار انداخته باشید. نتیجۀ این وضعیت، احساس گناه، شرم، عدم خاطرجمعی یا بی‌ارزش بودن در ابراز یا پذیرش انرژی جنسی اسـت.

اوتکاتا کوناسانا «وضعیت الهه»

این وضعیت میتواند با فعال کردن قدرت در پایین شکم، باسن، کشالۀ ران و پاها موجب تحریک چاکرای خاجی شود. هرچه بیشتر دراین وضعیت بمانید، گرمای بیشتری دراین ناحیه ایجاد میشود. گاهی این وضعیت بدنی را وضعیت زاویۀ سوزان نیز مینامند. برای تحریک و احیاء انرژی آتشینی کـه در همه‌مان جاری اسـت، باید این وضعیت را تمرین کنیم.

طریقۀ انجام: پاهایتان را کمی باز کنید. کف پاها رابا زاویۀ ۴۵ درجه بـه سمت بیرون بچرخانید. زانوهای‌تان را تا حدی کـه دقیقاً بالای مچ پا قرار گیرند، خم کنید و سعی کنید هم‌جهت انگشتان پا باشند. زمانی‌کـه بـه این وضعیت ادامه میدهید و کار برای‌تان سخت میشود، حس کنید کف پاهایتان بـه‌طور هم‌اندازه بـه‌سوی یک دیگر و بـه داخل کشیده میشوند. با استفاده از ماهیچه‌هاي‌ کف لگن و ناحیۀ پایین شکم، کمی بالا و پایین بروید. بـه مدت ۵ تا ۱۰ تنفس عمیق و آرام، دراین وضعیت باقی بمانید.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

همه چیز درباره ی چاکرای سوم

چاکرا سوم – چاکرا شبکه خورشیدی – چاکرای شبکه عصبی زیر معده – چاکرا مانی پورا – Solar Plexus Chakra – Manipura / Nabhi Chakra

چاکرای سه مشهور بـه چاکرای شبکه خورشیدی یا عصبی زیر معده، هندوها بـه این چاکرا مانی پورا میگویند و طیف رنگی زرد و زرد طلایی را تشکیل می دهد کـه نشان از عقل، هوش و ذهنیت دارد. رنگ زرد تاثیر مثبتی بر روی کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد، و قدرت درمانی ان برای بیماری مرض قند، یبوست و بازرسی کننده چاقی استفاده می شود.

 

غدد مرتبط با این چاکرا پانگراس و عضو وابسته بـه ان نیز شکم، معده، طحال، دستگاه گوارش، صفرا، کبد و سیستم عصبی خودکار اسـت. چاکرا سوم چاکرای قدرت و عزم راسخ و مانترای ان من انجام می‌دهم اسـت.

 

سمبل چاکرا شبکه خورشیدی ، کالبد و تاثیر ان چیست؟

تاثیرات این چاکرا بر روی بدن شامل، احساس قدرت، آزادی و نظارت کردن می‌باشد کـه با فعالیت هاي‌ ذهنی و ذهن انسان پیوسته اسـت، همچنین چاکرای شبکه خورشیدی با قسمتی از وجود کـه بـه ان شخصیت یا خود میگویند مرتبط نیز هست. مکان اصلی چاکرای سوم در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف و پشت شکم می باشد.

 

تمرین برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای مانی پورا چگونه است

برای ایجاد تعادل و برقراری جریان انرژی چاکرا مانی پورا تمرین هاي‌ ریلکسیشن انجام دهید در مواقع اضطراب و هیجان، آرامش و خونسردی خودتان را حفظ کنید. بهانه جویی هاي‌ بی مورد را کنار گذاشته و بـه خودتان و دیگران احترام بیشتری بگذارید.

سنگ هاي‌ چاکرای سوم سیترین – یشم – مون استون – زبرجد – پرنیت – کوارتز دودی – چشم ببر – عقیق خزه ایی – عقیق کارنلیان – موکائیت – آونتورین زرد «Yellow Aventurine» – جاسپر چوبی «Wood Jasper»

 

تمرین برای چاکرای سوم « مانیپورا یا چاکرای ناف»

شبکۀ خورشیدی کـه پایین استخوان جناغ سینه و بالای ناف قرار دارد، مرکز قدرت شماست. چاکرای مانیپورا درواقع نیروی ارادۀ شـما را برای انجام عمل تامین میکند. وقتی مانیپورا متعادل باشد، در اجرای تصمیم‌هایتان با اعتماد‌ و شجاعانه عمل کرده و احساس خرسندی و توانمندی می کنید.

 

گاهی در زمان‌هاي‌ تغییر و تحول، از مسیر اصلی خارج شده یا وادار می شویم آهسته‌تر عمل کنیم «مانند درگیری ذهنی، بیماری یا از دست‌ دادن شغل». وقتی این اتفاق رخ دهد، ممکن اسـت چاکرای مانیپورا بـه‌درستی کار نکند و موجب تضعیف اعتماد و سطوح انرژی شود.

 

پاریپورنا ناواسانا «وضعیت قایق کامل»

این وضعیت موجب گردش انرژی در ناف و شبکۀ خورشیدی میشود، گردش خون دراین ناحیه را تقویت میکند و بـه شـما کمک می کند ارتباط‌تان رابا این مرکز انرژی بازیابید و ان را دوباره فعال نمایید.

طریقۀ انجام: با خم‌کردن زانوها، گذاشتن پاها روی زمین و قرارگرفتن در وضعیت دانداسانا «وضعیت نشستن درست» شروع کنید. ماهیچه‌هاي‌ شکمی را بـه‌درون و بـه سمت ستون‌ مهره‌ها بکشید. بـه عقب متمایل شوید تا استخوان‌هاي‌ ساق پا بالا کشیده شده و موازی با زمین قرار گیرند. اگر احساس کردید خیلی ساده اسـت، پاهای‌تان را صاف کنید.

 

همان‌ گونه شکم‌تان را بـه داخل بکشید، قفسۀ سینه را بالا آورده و استخوان‌هاي‌ شانه را با هم بکشید. بـه اندازۀ ۵ تا ۸ نفس عمیق و آرام دراین وضعیت بمانید و تجسم کنید با هر بازدم، نیروی بیشتری می گیرید و با درونتان ارتباط برقرار میکنید.  

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

همه چیز درباره ی چاکرای چهارم

چاکرا چهارم – چاکرا قلب – چاکرا عشق الهی – چاکرا آناهاتا – Heart Chakra – Anahata Chakra

چاکرای چهار مشهور بـه قلب یا عشق الهی کـه در زبان سانسکریت آناهاتا نام گذاری شده، این چاکرا در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد و طیف رنگی مربوط با ان رنگ سبز می‌باشد. غدد مرتبط با این چاکرا تیموس اسـت و بیشتر با رنگ سبز یا صورتی شناخته می شود. وظیفه این چاکرا عشق خالص و عضو وابسته قلب، قفسه سینه، گردش خون، حفره شکم و پوست اسـت. تاثیرات این چاکرا ارتباط با مردم و احساس عشق می‌باشد. مکان چاکرا چهارم در پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلب می باشد. چاکرای چهارم چاکرای عشق و صمیمیت اسـت و مانترای ان من عشق می ورزم اسـت.

 

سمبل چاکرا قلب ، کالبد و تاثیر ان چیست

نماد این چاکرا نیلوفر 12 پر اسـت، جنس کالبد اثیری، عنصر ان هوا و فصل بهار می‌باشد. چاکرای قلب مرکز احساس عشق بوده و عملکرد چاکرای قلب عشق و ارتباط، بخشندگی و دلسوزی، صلح و تعادل می‌باشد.

 

تمرین برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای آناهاتا چگونه اسـت؟

عدم تعادل در چاکرای آناهاتا موجب مشکل در اعتماد بـه نفس و اعتماد بـه دیگران می شود. مشکل در تصمیم گیری و ارتباط با دیگران، درد در ناحیه سینه و شکم و مشکلات قلبی از علایم عدم تعادل دراین چاکرا می باشد.

 

برای فعال کردن و تمرین چاکرا آناهاتا سعی کنید احساسات خودرا بروز دهید، بخشنده باشید و خودتان و دیگران را ببخشید، عاشق خودتان باشید و خودتان را دوست بدارید، ارتباطاتی کـه شـما را اذیت می کند خاتمه دهید.

 

سنگ هاي‌ چاکرای چهارم آمازونیت – زمرد – گارنت – آونتورین – فلوریت – کیانیت – سفایر – تورمالین – یشم – مالاکیت – زبرجد – رودونیت – پرنیت – رودوکروزیت – رز کوارتز – فیروزه – اوناکیت – عقیق سبز – عقیق خزه اي – جاسپر امپریال «Imperial Jasper» – سرپانتین «Serpentine» اسـت.

 

تمرین برای چاکرای چهارم « آناهاتا یا چاکرای قلب»

چاکرای آناهاتا موجب تقویت قابلیت عشق ورزیدن و دریافت ان اسـت. این چاکرا مرکز اصلی هیجانات شماست و بـه‌طور مغناطیسی هر چیزی را احساس کرده و بر اساس فکرتان، بـه ان واکنش نشان میدهد. وقتی چاکرای قلب باز و متعادل باشد، حس عمیق عاشقانه، حاکی از سپاسگزاری و مرتبط بودن با تمامی موجودات ازجمله خودتان را احساس میکنید و میتوانید با هر موقعیتی با عشق و شفقت برخورد کنید. هنگامی‌کـه ارتباط‌تان با این مرکز قطع یا مسدود شود احساس ناراحتی، رنجش، دوست‌داشته نشدن یا ناتوانی در ابراز و دریافت عشق خواهید داشت. این وضعیت ممکن اسـت پس از شکسته‌شدن قلب یا وقوع اتفاقاتی در جمع دوستان و خانواده بـه‌وجود آید.

 

اوشتراسانا «وضعیت شتر»

اگر دچار غم و ناراحتی هستید یا قلبتان شکسته اسـت، شاید برای محافظت از خودتان بخواهید در قلبتان را بـه روی دنیا ببندید. وضعیت شتر و بـه‌طورکلی، تمرین‌هاي‌ خم‌ بـه عقب می تواند بـه بازشدن ناحیۀ قفسه سینه، بازشدن تدریجی و دوبارۀ مرکز قلب کمک کند تا بتوانید دوباره عشق را احساس و ابراز کنید.

طریقۀ انجام: روی زانوهای‌تان قرار بگیرید و ان‌ها را بـه اندازۀ عرض لگن از هم باز کنید. ساق پاها باید موازی هم باشند. روی پا را بـه زمین فشار دهید. دستان‌تان را در حالی‌کـه انگشتان رو بـه پایین هستند، پشت باسن‌تان قرار دهید.

 

با درون و بالا کشیدن ناحیۀ زیر شکم و همچنین کشیدن استخوان‌‌هاي‌ شانه بـه‌سمت یک دیگر، قفسۀ سینه‌تان را بازکنید. زمانی‌کـه میخواهید بـه ‌عقب خم شوید، خودرا بالا بکشید تا ستون فقرات‌تان کشیده شود. حتی میتوانید پاشنۀ پای‌تان رابا دست بگیرید و بدین‌ترتیب سینه‌تان را بالاتر برده و بیش‌تر باز نمایید. بـه اندازۀ ۵ تا ۸ نفس عمیق و آرام دراین وضعیت بمانید.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

همه چیز درباره ی چاکرای پنجم

چاکرا گلو – چاکرا حلق – چاکرا ویشودها – Throat Chakra – Vishuddha Chakra – Vishuddhi Chakra

مشهور بـه گلو یا حلق کـه در آیین هندو بـه ان ویشودها می‌گویند. محل این چاکرا گلو حلق بوده و طیف رنگی آبی را تشکیل می دهد. همانگونه کـه می‌دانید رنگ آبی نماد جادوانگی، اخلاص و الهام بوده و این رنگ تاثیر مستقیمی بر روی گرفتگی گلو و ناراحتی هاي‌ عصبی دارد. غدد مرتبط با این چاکرا تیروئید اسـت.  عطر چاکرای پنجم گل سرخ شناخته می شود و وظیفه ان بیان و بودن اسـت. چاکرا پنج چاکرای ارتباطات و خلاقیت و مانترای ان من بیان می کنم اسـت.

 

سمبل چاکرا گلو ، کالبد و تاثیر ان چیست؟

نماد چاکرای گلو نیلوفر شانزده پر می باشد و عضو وابسته چاکرای پنجم گردن، گلو، فک و بازوها اسـت و بـه عصبهای بازویی یا گردنی بسیار مرتبط هستند. نشان دهنده بیان کردن و دریافت کردن از تاثیرات اصلی این چاکرا اسـت. عنصر این چاکرا اثیر و جنس کالبد ان کلیشه يي اسـت،

با توجه بـه منطقه چاکرای پنج در پایین مهره گردن و بین گودی گلو و حنجره، عدم تعادل دراین چاکرا موجب مشکلات فیزیکی در ناحیه حلق و گلو و تیروئید شده و مشکل در برقراری ارتباط کلامی مثل پرحرفی یا ناتوانی در سخنوری و بیان احساسات را ایجاد می کند.

 

تمرین برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای ویشودها چگونه اسـت؟

برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای ویشودها احساسات درون خودرا بیان کنید، در این جا بیان کردن می تواند از طریق ارتباط برقرار کردن با چیزی کـه میخواهید و یا چیزی کـه احساس میکنید باشد و همچنین میتواند به‌صورت هنری مانند نقاشی هنرمند، موسیقی یک موسیقیدان و استفاده از اشکال برای بیان درون خود باشد.

سنگ هاي‌ چاکرای پنجم آمازونیت ؛ آکوامارین ؛ فلوریت ؛ کیانیت ؛ مالاکیت ؛ سفایر ؛ سودالیت ؛ توپاز ؛ فیروزه ؛ جاسپر امپریال «Imperial Jasper» ؛ جاسپر دریایی یا فیروزه آفریقایی «Sea sediment Jasper» اسـت.

 

تمرین برای چاکرای پنجم «ویشودها چاکرای گلو»

ویشودها مرکز ارتباط، تعامل و ابراز وجود اسـت. این چاکرا امکان ارتباط با هدف زندگی و ابراز ان را بـه جهان فراهم می‌سازد. این مرکز انرژی با طریقۀ بیان اندیشه‌ها و احساسات و همچنین ابراز واقعیت وجودتان در ارتباط اسـت. وقتی این مرکز انرژی متعادل داشته باشد، بـه‌اسانی، عاقلانه و با روراستی سخن می گویید. ولی وقتی مسدود شود مانند زمانی کـه تغییری در زندگی‌تان بـه‌وجود می آید، احساس تردید پیدا میکنید یا نمیتوانید احساس واقعی‌تان را بیان کنید. ممکن اسـت در ناحیۀ گلو و گردن احساس گرفتگی یا کشیدگی کنید و نتوانید بـه‌اسانی منظور و باورهایتان را بیان نمایید.

 

ماتسایاسانا «وضعیت ماهی»

این وضعیت موجب کشیده شدن ودر نتیجه، تحریک ماهیچه‌هاي‌ گردن، گلو و غده‌هاي‌ تنظیم‌کننده متابولیسم و هورمون‌ها میشود. کشش فیزیکی ناحیه جلوی گردن موجب گردش جریان خون تازه در بافت‌هاي‌ گلو شده و امکان جریان بهتر انرژی را دراین چاکرا فراهم می‌آورد.

طریقۀ انجام: بـه پشت خوابیده، پاها را کنار هم قرار داده و ساعدها را نزدیک بدن‌تان نگه دارید. حال قفسۀ سینه‌تان را بلند کرده، سینه را بـه سمت آسمان ببرید و سرتان را ریلکس و شل بـه عقب بیندازید. فرق سرتان را بـه آرامی بلند کرده و روی مت بگذارید و شانه‌هایتان را با هم بکشید تا قفسۀ سینه و گلو‌یتان بازتر شوند. بـه اندازۀ ۵ تا ۸ تنفس عمیق و آرام دراین وضعیت بمانید.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

همه چیز درباره چاکرای ششم

چاکرا ششم – چاکرا آجنا – چاکرای پیشانی – چاکرا چشم سوم – آجنا دید بیرونی و درونی Ajna Chakra – Guru Chakra – Third-Eye Chakra 

چاکرای ششم مشهور بـه چشم سوم در آیین هندو بـه آجنا شناخته می شود. این چاکرا در پیشانی و کمی بالاتر از بین دو چشم قرار داد. این چاکرا طیف رنگی آبی نیلی را در بر می‌گیرد کـه باعث باز شدن چشم سوم و دید بیرونی و درونی می شود. رنگ آبی نیلی برای آرامش، بیماریهای ذهنی، بالا بردن آگاهی و زنده کردن خاطرات فراموش شده مفید اسـت. غدد مرتبط با این چاکرا هیپوفیز صنوبری و عضو وابسته بـه ان صورت، چشم، گوش و بینی می باشد. چاکرای ششم چاکرای شهود و روشن بینی و مانترای ان من می‌بینم اسـت.

 

سمبل چاکرا پیشانی ، کالبد و تاثیران چیست؟

تاثیرات این چاکرا با درونی ترین قسمت وجودی انسان « ناخودآگاه » یا روح و معنویت در ارتباط اسـت. این مکانی اسـت کـه محرک ما و میزانی از آگاهی کـه فعالیتها ودر واقع زندگی ما را هدایت می کند در ان قرار دارد. همچنین منطقه این چاکرا بین دو ابرو بـه پهنای یک بند انگشت بالای بینی و جلوی سر می‌باشد.

 

تمرین برای ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای آجنا چگونه اسـت؟

عدم تعادل در چاکرای ششم باعث فراموشی و حواس پرتی، فاصله گرفتن از منطق و عمل بدون تفکر، گیجی و سردر و همینطور مشکلات بینایی می شود. برای باز شدن این چاکرا سعی کنید بـه احساس خودتان اعتماد کنید، مراقبه کنید و تمرینات تجسم را انجام دهید، عقاید خودرا ابراز کنید. سنگ هاي‌ چاکرای ششم آمتیست ؛ فلوریت ؛ مون استون ؛ مروارید ؛ سودالیت ؛ سفایر ؛ تورمالین ؛ فیروزه ؛ هولیت، پیکاسو جاسپر «Picasso Jasper» اسـت.

 

تمرین برای چاکرای ششم « آجنا یا چاکرای چشم سوم»

فضای میان دو ابرو «چشم سوم» مرکز درک و شهود اسـت. گاهی ممکن اسـت هنگام رویارویی با تغییر، احساس نوعی تردید و بی‌اعتمادی بـه خودتان پیدا کنید کـه باعث میشود ارتباط‌تان با چشم سوم‌تان قطع شود. گفتگوی ذهنی زیاد یکی از نشانه‌هاي‌ نامتعادل بودن این مرکز اسـت.

 

پاسچی‌موتاناسانا «خم بـه ‌جلو در حالت نشسته»

انجام تمرین خم بـه جلو میتواند باعث آرامش ذهن‌تان شود چرا کـه جمع‌شدن بـه درون بدن بـه‌طور طبیعی یک امر درونگرایانه اسـت. در تمرین پاسچی‌موتاناسانا می توانید با قراردادن پیشانی بر پاها، چشم سوم‌تان را تحریک کنید. اگر انجام این حرکت برای‌تان دشوار بود، زانوهایتان را خم کرده و پیشانی‌تان را روی ان‌ها قرار دهید.

طریقۀ انجام: در وضعیت دانداسانا «وضعیت نشستن درست» قرار بگیرید. پاهای‌تان چسبیده بـه هم ،کشیده و کف پا بـه صورت خمیده باشد. وزن‌تان را بـه جلوی استخوان نشیمن‌گاه‌تان بیندازید تا لگن‌تان بـه جلو متمایل شود. ستون فقرات‌تان را بلندتر کنید و بـه‌آرامی روی پاهای‌تان خم شوید. البته سعی کنید گردن و سرتان در حالت شل و ریلکس باشند. پنجه پاهایتان را بچسبید تا ستون فقرات‌تان کشیده شود و زانوهایتان را تا حدی کـه برای گرفتن پاها لازم اسـت، بکشید. زمانی‌کـه میخواهید ریلکس شوید، نگاه درونی‌تان را بـه چشم سوم‌تان ببرید. نسبت بـه هر نوع احساسی کـه در نتیجۀ فشار بر چشم سوم‌تان بـه سطح ذهن‌تان می آید کاملاً هوشیار باشید. حداقل بـه اندازۀ ۱۰ تنفس عمیق و آرام دراین وضعیت بمانید.

 

همه چیز درباره ی چاکرای هفتم

چاکرا هفتم – چاکرا بالای جمجمه – چاکرا تاج سر – چاکرا ساهاسرارا – Crown Chakra – Sahasrara Chakra 

آخرین چاکرا مشهور بـه چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر «چاکرای تاجی» کـه در آیین هندو بـه ان ساهاسرارا «Crown chakra – Sahasrara» می‌گویند. محل چاکرا هفتم در قسمت میانی بالای سر قرار دارد و غدد مرتبط با این چاکرا صنوبری و مخاطی می باشد. عضو وابسته این چاکرا مغز و مخچه می باشد و طیف رنگی مربوط بـه ان بنفش اسـت. این رنگ مختص بیماریهای ذهنی اسـت و خواب را تنظیم می کند. چاکرای هفت چاکرای دانش و آگاهی هستی و مانترا ان من آگاه هستم اسـت.

 

سمبل چاکرا تاجی ، کالبد و تاثیر ان چیست؟

شکل چاکرای هفت نیلوفر هزار پر و عنصر ان عقل و اراده می‌باشد. چاکرای هفتم از نوع کالبد کلیشه اي کتری یا کالبد علی می باشد. عنصر چاکرای هفتم عقل و اراده و احساسات مربوط بـه این چاکرا سعادت و خلاقیت اسـت. عدم تعادل و پرکاری این چاکرا باعث دور افتادن از حقیقت و عدم احساس تعلق بـه زمین و کم کاری چاکرا هفت باعث عدم توجه و ارزش نهادن بـه ارزش هاي‌ والا و معنوی می شود.

 

تمرین برای  ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در چاکرای ساهاسرارا

برای باز شدن این چاکرا سعی کنید در آگاهی و خرد پیشرفت کنید، بـه معنویت خود بیشتر بپردازید و مراقبه کنید. سنگ هاي‌ چاکرای هفتم آمیتیست؛ کریستال کوارتز،سیترین، الماس، یاقوت کبود و سودالیت، پیکاسو جاسپر «Picasso Jasper»؛ هولیت «Howlite»؛ زبرا جاسپر «Zebra Jasper» اسـت.

 

تمرین برای چاکرای هفتم «ساهاسرارا یا چاکرای تاج»

این مرکز انرژی ارتباط شـما رابا منبع مقدس برقرار کرده و شـما را بـه احساس آگاهی والاتری می رساند. وقتی ساهاسرارا متعادل باشد، حس یکپارچگی خوشایندی با جهان دارید و اگر نامتعادل باشد، احتمالاً احساس جدایی و بدگمانی می کنید. در رویارویی با اتفاقات و چالش‌هاي‌ دشوار و تلخ مانند طلاق یا از دست‌دادن محبوب، احتمالا از لحاظ انرژیک ارتباط‌تان با چاکرای تاجی‌ قطع میشود چرا کـه دراین شرایط شـما سعی دارید در برابر رنج ان اتفاق از خودتان محافظت کنید. وقتی بـه یاد بیاورید کـه همه اتفاقات بـه نفع شـما هستند نه بر علیه شـما، آنگاه می توانید سپر بدگمانی را پایین آورده و بـه خود اجازه دهید با انرژی تمام با این منبع مقدس ارتباط برقرار کنید.

 

سالامبا سیرشاسانا « ایستادن روی سر با حمایت ساعد‌هاي‌ دست»

چاکرای تاج، بالای سرتان قرار دارد اما از فرق سر آغاز میشود. این چاکرا از طریق مدیتیشن و برخی وضعیت‌هایي کـه موجب احساس فشار ملایمی دراین ناحیه میشود، تحریک می گردد. ایستادن روی سر از طریق خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی بـه سر موجب فعالیت، تعادل و آرامش این مرکز انرژی میشود.
طریقۀ انجام: ساعد‌ دست‌ها را روی زمین قرار دهید طوری‌کـه آرنج‌ها بـه اندازه عرض شانه‌ها از هم فاصله داشته باشند. بـه‌آرامی انگشتان‌تان را درهم قفل کرده، فرق سرتان را روی زمین گذاشته و با دست، پشت سرتان نگه دارید. استخوان‌هاي‌ شانه را بالا برده تا تکیه‌گاه محکمی برای خود ایجاد کنید. آنگاه پاها را صاف کرده و بـه‌آرامی تا سرحد امکان بـه بدنتان نزدیک کنید. هم میتوانید دراین وضعیت بمانید و هم می توانید پاها را یکی یکی بالا برده و روی تنه‌تان قرار دهید. حداقل بـه اندازۀ ۵ نفس عمیق و آرام دراین وضعیت بمانید. در پایان، وضعیت بالاسانا «وضعیت کودک» را انجام دهید.

 

معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

 

تست چاکرا های بدن| بررسی میزان باز بودن چاکرا ها در بدن

برای تست چاکرا و بررسی باز بودن و یا میزان باز بودن چاکرا و فعالیت هرکدام از چاکرا ها در بدن خود کافیست بـه بررسی علایم عدم تعادل جریان انرژی ان چاکرا در خود بپردازید؛ اگر علایم مشترکی را در خود مشاهده می کنید احتمالا در ان چاکرای خاص دچار مشکل هستید. برای باز شدن چاکرا و گشایش جریان انرژی در چاکرای مورد نظر تمرینات مخصوص ایجاد تعادل و گشایش جریان انرژی در ان چاکرا را کـه در توضیحات هر چاکرا داده شده انجام دهید و برای برقراری تعادل می توانید از سنگ هاي‌ مخصوص ان چاکرا استفاده کنید.

 

انرژی هستی بخش مادر طبیعت همیشه در برگیرنده انسانها و تمام موجود زنده روی زمین اسـت و یکی از راه هاي‌ دریافت این انرژی پاک و خالص استفاده از سنگ هایي هست کـه هدیه هاي‌ مادر طبیعت برای دریافت انرژی برای ما هستند.

جدیدترین مطالب سایت