آیا ازدواج کردن از ترس حرف مردم درست است؟

آیا ازدواج کردن از ترس حرف مردم درست است؟

ازدواج برای هر شخصی مهم ترین و جدی ترین تصمیم وی در سراسر زندگی اسـت و بسته بـه این‌که این تصمیم می تواند درست یا غلط باشد زمینه ترس از ازدواج در هر کس می تواند بوجود بیاید. برای بررسی دلایل ترس از ازدواج و راههای مقابله با ان با ما همراه باشید.

 

ترس از ازدواج یا گاموفوبیا «Gamophbia»

ازدواج هراسی یا گاموفوبیا نوعی ترس غیرواقعی از پیمان بستن، تعهد دادن و پذیرا شدن التزام برای باقی ماندن دریک ارتباط ثابت و صادقانه درکنار یک شخص دیگر برای همیشه اسـت. گاموفوبیا اصطلاحی اسـت کـه برای توصیف ترس هاي‌ غیرعادی از تعهد و ازدواج بـه کار میرود. برای خلق یک ارتباط خاطرجمعی بخش و صمیمی با شریک زندگی، فرد باید با ترس هاي‌ مختلفی روبه‌رو شود و خودرا پذیرای ریسک هاي‌ عاطفی نماید.

 


مطلب مرتبط: راهنمایی ازدواج کردن با کسی که دوستش داریم ؟


 

ترس از ازدواج یا گاموفوبیا

این نوع ترس برای افراد مجرد تا حدی طبیعی اسـت. بیشتر افراد مجرد تصور می کنند کـه با ازدواج و قبول تعهد، امنیت و آسایشی کـه زندگی مجردی بـه آن ها می داده را از دست خواهند داد«ترس از تعهد و مسئولیت پذیری برای ازدواج».

 

شـما هر زمان کـه بخواهید بـه خانه می‌آیید و هر موقع کـه بخواهید خارج می شوید، لباس ها و ظرف هاي‌ کثیف را تا هر زمانی کـه بخواهید بـه حال خود باقی میگذارید، و از وقت و پول خود هر طور کـه مایل باشید استفاده می کنید. در مقابل دیگران هر طور کـه بخواهید خودتان را نشان می‌دهید و می توانید ضعف ها و کاستی هایتان را پنهان کنید.

 

ازدواج برای حرف مردم

یکی از عواملی کـه میتواند افراد را بـه ازدواج با فرد نامناسب مجبور کند، حرف مردم اسـت. برخی افراد بـه دلیل ترس از حرف مردم، حاضر میشوند با فردی ازدواج کنند کـه بـه او علاقه ندارند یا با او سازگار نیستند.اما باید توجه داشت کـه حرف مردم نمیتواند دلیلی برای ازدواج باشد. زندگی مشترک، یک زندگی خصوصی اسـت و تنها خود افراد باید تصمیم بگیرند کـه با چه کسی ازدواج کنند.

 

اگر فردی بـه دلیل ترس از حرف مردم، با فردی ازدواج کند کـه بـه او علاقه ندارد، زندگی مشترک او پر از مشکلات و نارضایتی خواهد بود. او همیشه نگران حرف مردم خواهد بودو نمیتواند با خیال راحت زندگی کند.بنابر این، اگر فردی بـه دلیل ترس از حرف مردم، تصمیم بـه ازدواج گرفته اسـت، باید این موضوع را بـه دقت درنظر بگیرد. او باید بداند کـه ازدواج با فرد نامناسب، زندگی وی را بـه نابودی خواهد کشید.

 

ازدواج برای حرف مردم

ترس از ازدواج یا ازدواج هراسی چیست؟

از دلایل ازدواج هراسی ترس از تعهد داشتن اسـت؛ یک ترس منطقی کـه همه ی ساله بر زندگی بسیاری از انسان‌ها اثر میگذارد. بااین‌وجود، احتمال ازدواج هراسی در مردان اغلب بیشتر از زنان اسـت. ازدواج هراسی چیزی فراتر از ترس از تعهد اسـت. حتی فکر کردن بـه ازدواج در افرادی کـه بـه ازدواج هراسی مبتلا هستند میتواند بـه یک حمله‌ي عصبی منجر شود. گاهی، بودن با افرادی کـه ازدواج کرده‌اند نیز میتواند برای چنین افرادی بسیار دشوار باشد.

 

نشانه های ترس از ازدواج چیست؟

شـما با نگاه کردن بر این علائم ازدواج هراسی می توانید بفهمید آیا ترس غیرمنطقی از ازدواج دارید یا تنها نگرانی‌هاي‌ منطقی و بـه‌جا در مورد ازدواج در ذهنت ان ایجاد شده اسـت.

 

علائمی که باید به آن‌ها توجه کرد، عبارت‌اند از:

اضطراب و پریشانی هنگام فکر کردن در مورد ازدواج

دوری کردن از افرادی کـه ازدواج کرده‌اند

عدم شرکت در مراسم‌هاي‌ ازدواج

ناتوانی در مواجه با اضطراب ناشی از تعهد در رابطه

تنش عضلانی، ضعف و تعریق

حملات عصبی یا حملات وحشت زدگی «حسی هم چون حمله‌ي قلبی دارد»

حتی این امکان وجوددارد کـه فکر کردن در مورد این علائم موجب وحشت شـما شود.

 

در صورتیکه این علائم یا علائم دیگری از ازدواج هراسی ازجمله قطع رابطه‌هاي‌ مکرر و عدم داشتن روابط بلندمدت را تجربه می کنید، شاید لازم اسـت دلایل اصلی ترس از ازدواج خودرا کشف کنید. تشخیص دلایل ازدواج هراسی و درمان ان؛ هم برای شـما و هم برای شریک زندگیتان سودمند اسـت.

 

ازدواج برای دلسوزی

ازدواج برای دلسوزی

دلسوزی برای کسی دیگر نیز میتواند افراد را بـه ازدواج با فرد نامناسب مجبور کند. برخی افراد بـه دلیل دلسوزی برای فردی کـه تنها یا افسرده اسـت، حاضر می شوند با او ازدواج کنند.اما باید توجه داشت کـه ازدواج، یک رابطه دوطرفه اسـت و باید بر پایه عشق و علاقه باشد.

 

اگر فردی با کسی ازدواج کند کـه بـه او علاقه ندارد، نمی تواند بـه او کمک کند و تنها باعث بدتر شدن وضعیت او خواهد شد.اگر فردی بـه دلیل دلسوزی برای کسی دیگر، تصمیم بـه ازدواج گرفته اسـت، باید این موضوع را بـه دقت درنظر بگیرد. او باید بداند کـه ازدواج با فرد نامناسب، بـه نفع هیچ یک از ان‌ها نخواهد بود.

 

شخصیت درونگرا و اجتنابی

فرد نمی‌داند در ازدواج با چه چیزی مواجه خواهد شد. خانواده جدید، روابط جدید همه ی و همه ی برای کسی کـه برای خودش خلوتی داشته، درونگرا اسـت یا شخصیت اجتنابی دارد، کابوس اسـت. پیشنهاد می شود چنین فردی با فردی درست بـه اندازه خودش درونگرا یا اجتنابی ازدواج کند تا در زندگی مشترک، در عین داشتن فضای دو نفره، بـه فضای فردی و تنهایی هاي‌ یک دیگر هم احترام بگذارند. در غیر اینصورت ازدواج یک فرد اجتنابی با فردی عملگرا و فردی درونگرا با یک برونگرا، بـه شکست منتهی می شود.

 

شخصیت درونگرا

ترس از بازماندن از اهداف

گاهی فرد بـه این دلیل ترس از ازدواج دارد کـه نگران اسـت با هر تغییری، از جمله ازدواج، از اهداف خود باز بماند. واقعیت این اسـت کـه ازدواج بـه شـما ارزش ها و اعتبارهای جدید می دهد و برخی اعتبارهای پیشین را از شـما می‌گیرد. بنابر این، با ازدواج دچار ورشکستگی عاطفی، شخصیتی یا معنوی نمی‌شوید بلکه ارزش ها و داشته هایتان تغییر می کند.

 

ترس از صمیمیت

این ترس بیشتر در پسران دیده می شود. یک پسر از کودکی در پروسه استقلال روانی خود باید از سد مادر بگذرد، ورود بـه دنیای مردانه مستلزم این اسـت کـه از مادر فاصله بگیرید تا پدر و عموها وی را بپذیرند. بنابر این این نوع صمیمیت ها را دفع می کند. پروسه استقلال از مادر کم کم در جوانی یک مرد مبدل بـه استقلال از زنان می شود .

 

و آن ها در ناخودآگاه خود از همه ی زنان خودرا بی نیاز می‌بینند. این همان نکته مبهم اسـت در شخصیت شناسی مردان کـه زنان را گیج می کند. شـما وقتی در صمیمیت با یک مرد متوجه شدید جلو نمی‌آید یا عقب نشینی می کند، مثلاً تلفن جواب نمی‌دهد یا جایی می‌رود و بـه نامزدش اطلاعی نمیدهد. نشان می دهد کـه مرد، از حد صمیمیت خودش عبور کرده و فرصت می‌خواهد تا در خلوت و دوری از شـما، خودش را بازیابی کند.

ترس از شکست عاطفی

از طرف مقابل‌ خوش‌تان می‌آید اما عاشقش نیستید:

اگر قرار اسـت با کسی ازدواج کنید تنها بـه این دلیل کـه فکر می‌‍کنید همسر خوبی برای‌ شـما و مادر یا پدر خوبی برای فرزندتان خواهد بود، اما عاشقش نیستید و واقعا وی را دوست ندارید، پس باید بـه‌طور جدی تجدید نظر کنید تا ببینید آیا واقعا آماده‌ ازدواج، مخصوصا با این فرد هستید.

 

ترس از شکست عاطفی

کسانی کـه تجربه ناموفق عاطفی دارند یا در اطرافیانشان شکست هاي‌ عاطفی، طلاق، خیانت و کشمکش هایي را در زندگی مشترک دیده اند. آنهایی کـه از آمار بالای جدایی در جامعه نگرانند و می ترسند مشابه همین اتفاق برای خودشان بیفتد، طبق معمول دچار ترس از ازدواج یا همان گاموفوبیا می شوند.

 

واقعیت این اسـت کـه همه ی ما بـه یک اندازه در دسترس شکست عاطفی هستیم مگر آنکه انتخابی دقیق و درست داشته باشید و برای ازدواج، بـه جای هیجانات با منطق پیش برویم. مشاوره بگیریم، تحقیق کنیم و بالاتر از همه ی توکل داشته باشیم. تجارب تلخی کـه دیگران داشته اند می توانند منشا تجربه برای ما باشند نه این‌که عاملی بازدارنده بـه حساب بیایند و برای حرکت، مانع شوند.

 

 نمونه های ناموفق در ازدواج

طی مطالعات انجام شده مهم ترین دلیل ترس از ازدواج در جوانان ؛ یافتن نمونه هاي‌ نا موفق درخانواده یا آشنایان میباشد . بـه همان اندازه کـه تشکیل یک زندگی مشترک شیرین و زیباست ؛ طلاق و جدایی بدترین و تلخ ترین سرنوشتی میباشد کـه می تواند برای هر شخصی اتفاق بیفتد .

طلاق و جدایی

ازدواج هاي‌ نا موفق آن قدر تجربه هاي‌ سختی می باشند کـه می توانند روحیه و افکار دور و اطرافیان فرد را تحت تاثیر خود قرار بدهد . در میان افرادی کـه از ازدواج میترسند دارند ؛ اگر ریشه را باز بررسی کنیم متوجه می‌شویم تا در میان اطرافیان آنان افرادی سابقه شکست در زندگی مشترک را داشته اند و بـه همین دلیل میباشد کـه ان ها ازدواج می ترسند . همچنین بسیاری از کودکان طلاق در بزرگسالی از ازدواج ترس دارند.

 

ترس از قبول مسئولیت

پایبند بودن و متعهد بودن بـه یک نفر

دوری از تفریحات دوستانه و مجردی

پذیرش مسئولیت سخت پدری یا مادری

عدم ثبات در اقتصاد و مشکلات مالی

 

همه ی این دلایل باعث می شود تا فردی کـه قصد شروع یک زندگی مشترک را دارد ؛ با نگاهی عمیق تر بـه پرسش بزرگ “ اصلا چرا ازدواج کنم؟ ” برسد و با توجه بـه آنکه در زمان حال برای هیچ شخصی آینده تضمینی اي وجود ندارد ؛ زمینه ترس و فوبیای ازدواج در شخصی کـه قصد ازدواج دارد تقویت می شود .

 

عواقب ازدواج با فرد نامناسب 

ازدواج با فرد نامناسب می تواند عواقب جبران ‌ناپذیری را بـه دنبال داشته باشد. برخی از این عواقب عبارتند از:

 

عواقب ازدواج با فرد نامناسب

نارضایتی از زندگی مشترک

یکی از عواقب ازدواج با فرد نامناسب، نارضایتی از زندگی مشترک اسـت. افراد در زندگی مشترک خود، انتظارات و نیازهای مختلفی دارند. اگر این انتظارات و نیازها با یک دیگر سازگار نباشد، زندگی مشترک پر از مشکلات و نارضایتی خواهد بود.

 

خیانت

یکیدیگر از عواقب ازدواج با فرد نامناسب، خیانت اسـت. افراد در زندگی مشترک خود، بـه دنبال عشق، علاقه و احترام هستند. اگر این نیازها در زندگی مشترک برآورده نشود، فرد ممکن اسـت بـه دنبال ان‌ها در خارج از زندگی مشترک خود باشد.

 

طلاق

طلاق، یکی از بدترین عواقب ازدواج با فرد نامناسب اسـت. طلاق می تواند تأثیرات منفی زیادی بر زندگی افراد، خانواده و جامعه داشته باشد.

 


مطلب مرتبط: 10 نکته طلایی برای انتخاب مرد مناسب برای ازدواج


 

افسردگی

افسردگی

ازدواج با فرد نامناسب می تواند باعث افسردگی افراد شود. افراد در زندگی مشترک خود، بـه دنبال آرامش و شادی هستند. اگر این نیازها در زندگی مشترک برآورده نشود، فرد ممکن اسـت دچار افسردگی شود.

 

اختلالات روانی

ازدواج با فرد نامناسب میتواند باعث اختلالات روانی افراد شود. افراد در زندگی مشترک خود، بـه دنبال حمایت و امنیت هستند. اگر این نیازها در زندگی مشترک برآورده نشود، فرد ممکن اسـت دچار اختلالات روانی مانند اضطراب و وسواس شود.

 

توضیحات کامل روانشناسی که چرا ترس از ازدواج دارم؟

دلایل اصلی ترس از ازدواج، گاهی اوقات نامعلوم‌اند. موارد مختلفی میتواند با ازدواج هراسی در ارتباط باشند؛ ازجمله محیط اطراف، شیوه تربیت و آسیب‌هاي‌ دوران کودکی. بااین‌وجود، مواردی نیز وجود دارند کـه بـه‌عنوان حداقل یک دلیل مرتبط با ترس از ازدواج شناخته می شوند. این موارد عبارت‌اند از:

 

فرزند طلاق بودن

داشتن سابقه‌ي خانوادگی از یک نوع بیماری روانی مانند اضطراب و پریشانی

یک رویداد عاطفی کـه طی ازدواج رخ داده اسـت

بیماری روانی، تشخیص داده شده یا تشخیص داده نشده

 

اکثر اوقات، ترس از ازدواج ریشه در ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی دارد. درصورتی‌کـه فرد دارای نشانه‌هاي‌ ژنتیکی و سابقه‌ي خانوادگی اضطراب یا بیماری روانی باشد، یک رویداد عاطفی میتواند موجب بی‌اعتمادی این افراد نسبت بـه ازدواج و بـه وجود آمدن ترس از ازدواج برای مدت طولانی پس‌از آن رویداد عاطفی شود.

 

تعهدات ازدواج

به خاطر احساس گناه، ترس یا خشنود کردن یک نفر دیگر ازدواج می‌کنید:

ممکن اسـت بـه خاطر فرار از احساس گناه یا این‌که نمیخواهید احساسات یک نفر دیگر را جریحه دار کنید یا زیر قول‌تان بزنید، تن بـه ازدواج بدهید. گاهی زن یا مرد ازدواج میکنند، چون بـه اشتباه فکر میکنند این، تنها فرصت دوست داشتن اسـت یا عشق و علاقه‌اي کـه هم اکنون دارند، بهترین عشق‌شان اسـت. ازدواج کردن بـه‌منظور راضی و خشنود کردن هر کس دیگری غیر از خودتان، کاری کاملا غیرعاقلانه و نادرست اسـت.

 

تعهدات ازدواج و زندگی مشترک را قبول ندارید، اما در این مورد به طرف مقابل‌تان چیزی نگفته‌اید:

اگر خواهان زندگی مشترک بدون اصول و تعهدات هستید، پس چرا می خواهید ازدواج کنید؟ اگر واقعا بـه روابط آزاد و بدون قید و شرط عقیده دارید بهتر اسـت زندگی مجردی را انتخاب کنید. قبل از هرگونه اقدامی حتما دراین مورد با طرف مقابل‌تان بـه‌صورت مفصل صحبت کرده و همه ی‌ عقایدتان را رو کنید.

 

ازدواج درست

چگونه می‌توان بر ترس از ازدواج غلبه کرد؟

درصورتی‌کـه شـما نیز ترس از ازدواج « کم تا متوسط و نه کامل » را تجربه میکنید، روش‌هایي وجود دارند کـه بـه کمک ان‌ها میتوانید بر ترس از ازدواج خود غلبه نمایید. این روش‌ها ممکن اسـت برای افرادی کـه ترس متوسط تا شدید از ازدواج یا تعهد دارند نیز کارساز باشد و ان‌ها را یکگام بـه ازدواج کردن نزدیک‌تر کند.

 

در مورد تغییرات فکر کنید: بـه این موضوع فکر کنید کـه ازدواج شـما با شریک زندگیتان موجب بـه وجود آمدن چه تغییراتی در زندگیتان می شود. اگر قصد ترک شریک زندگیتان را ندارید، ازدواج شـما موجب ایجاد تغییرات بسیار اندکی خواهد شد. بـه‌طورکلی، گاهی اوقات ازدواج کردن تنها تکه‌اي از کاغذ اسـت. درصورتی‌کـه مدت‌زمان طولانی اسـت کـه با شریک زندگیتان زندگی میکنید، پس هم‌اکنون نیز مانند یک زوج ازدواج کرده هستید و ازاین‌جهت بـه مسائل نگاه کردن بـه شـما کمک می کند تا بر ترس از ازدواج غلبه نمایید.

 

بر روی نکات مثبت تمرکز کنید: در مورد تمامی نکات مثبت و فواید ازدواج کردن برای شـما بـه همراه خواهد داشت، منطقی فکر کنید. ازدواج کردن با خود اتفاقات خارق‌العاده‌اي هم چون جشن‌هاي‌ عروسی عالی، ماه‌عسل فوق‌العاده و مدیریت آسان‌تر مسائل مالی و امور زندگی را بـه ارمغان می‌آورد.

 

مشخص کنید چه چیزی موجب ترس و وحشت از ازدواج در شـما می شود: آیا این خود ازدواج اسـت کـه شـما را می‌ترساند یا جشن عروسی موجب ترس و هراس شـما میشود؟ اگر شـما از جشن عروسی و نه خود ازدواج می ترسید، روش‌هایي برای حل این مشکل وجوددارد. جشن‌هاي‌ عروسی بسیار انعطاف‌پذیر هستند.

 

اگر شـما با این ایده کـه دوستان و اعضای خانواده در روز عروسی همراهتان باشند، راحت نیستید، پس میتوانید جشن عروسی خودرا بدون حضور ان‌ها و همراه با یک فرد صالح برگزار کنید. اجازه ندهید ترس هاي‌ کوچک، شـما را از داشتن یک رابطه‌ي همیشگی و ازدواج خوب باز دارند.

 

بـه جشن‌هاي‌ عروسی بروید: یکی از بهترین روش‌ها برای غلبه بر ترس، قرار دادن خود در دسترس ان ترس اسـت. رفتن بـه جشن‌هاي‌ عروسی میتواند یک روش عالی برای غلبه بر ترس از ازدواج باشد. شرکت در جشن‌هاي‌ عروسی و همراهی زوج‌هاي‌ خوشحال، بـه شـما کمک میکند تا دیدگاه و طرز فکر خود نسبت بـه ازدواج را تغییر دهید.

 

رفتن بـه جشن‌هاي‌ سالگرد ازدواج نیز می تواند مفید باشد، بـه‌خصوص سالگرد ازدواج 30 سالگی. چنین جشن‌هایي بـه شـما کمک میکند تا متوجه شوید کـه برخی از افراد تا ابد درکنار هم می مانند و داشتن یک ازدواج موفق امکان پذیر اسـت.

 

سالگرد ازدواج

درمان ترس از ازدواج به روش مواجهه سازی

درمان از طریق مواجهه، مرسوم‌ترین روش توصیه‌شده توسط متخصصان برای غلبه بر ترس اسـت. قرار دادن خود در دسترس چیزی کـه موجب اضطراب و پریشانی می شود، درنهایت شـما را نسبت بـه اثرش بی‌حس میکند. درمانگر شاید از شـما بخواهد تا برای غلبه بر ترس هایتان، خودرا در دسترس ازدواج و جشن‌هاي‌ عروسی قرار دهید و درگیر چنین مسائلی شوید.

 

درمان وحشت از ازدواج به روش رفتاردرمانی دیالکتیکی

این نوع از رفتاردرمانی در محیط گروهی انجام میشود. اگر چه رفتاردرمانی دیالکتیکی بـه‌طور اختصاصی برای درمان وحشت زدگی طراحی نشده اسـت «برای درمان اختلال شخصیت مرزی اسـت» اما ثابت‌شده اسـت کـه در درمان افرادی کـه اضطراب یا وحشت زدگی هم چون ازدواج هراسی را تجربه میکنند، بسیار مؤثر عمل می کند.

 

دلیل این موفقیت این اسـت کـه شـما طیف وسیعی از مهارت‌هاي‌ مقابله‌اي را در طول جلسات گروه درمانی یاد میگیرید. DBT همچنین از مدیتیشن و ذهن آگاهی برای کمک بـه منطقی فکر کردن در مورد ترس هایتان استفاده می کند.

 

اگر چه هیچ دارویی برای ازدواج هراسی یا وحشت زدگی و ترس هاي‌ دیگر وجود ندارد اما برخی از داروها میتوانند مفید واقع شوند. ثابت‌شده کـه برخی از داروهای ضدافسردگی بـه افرادی با علایم افسردگی یا وحشت زدگی و اضطراب کمک میکنند.

 

همچنین داروهای ضد اضطرابی نیز وجود دارند کـه بـه کاهش علائم زمانی کـه شـما بر روی مشکلات کلی در درمان کار میکنید، کمک می کند. بـه یک روان‌دکتر مراجعه کنید و علائمی کـه دارید را بیان نمایید. روان‌دکتر با توجه بـه علائم شـما می توانید توصیه دکتری، تشخیص و درمان مد نظر خودرا ارائه دهد.

 

رفتاردرمانی قبل ازدواج

چگونه ترس از ازدواج را از بین ببریم؟

روش‌هاي‌ مختلفی برای مواجه با ازدواج هراسی یا ترس از ازدواج وجوددارد. یکی از مؤثرترین روش‌ها، رفتاردرمانی شناختی «CBT» بـه کمک یک درمانگر اسـت. درمانگر میتواند بـه شـما کمک کند تا علت داشتن چنین ترسی را کشف نمایید و بـه شـما نشان میدهد کـه این ترس چگونه بر رابطه شـما تأثیر میگذارد.

 

درمان از طریق مواجهه سازی، یک روش متداول دیگر برای غلبه بر وحشت زدگی و ترس اسـت. اگر خودرا در موقعیت‌هایي قرار دهید کـه بـه‌طور مداوم با ازدواج سروکار دارید مانند مراسم ازدواج یا جشن عروسی یا صرفاً با زوج‌هاي‌ ازدواج کرده معاشرت کنید، از شدت ترس شـما از ازدواج کم خواهد شد.

 

دارودرمانی یک روش دیگر برای التیام وحشت از ازدواج اسـت. درصورتی‌کـه خود یا اعضای خانواده‌تان، سابقه‌ي اضطراب، OCD یا افسردگی و اختلالات عصبی دیگر را دارید، شـما مستعد داشتن ترس از ازدواج هستید. دارودرمانی یک روش مؤثر برای کاهش مقدار و شدت علائم اسـت. اگر در یافتن درمانگر مناسب مشکل دارید، سایت مشاوره باما برای شـما مشاوره آنلاین را ارائه می دهد کـه نسبت بـه درمان سنتی مقرون‌بـه‌صرفه تر و مناسب‌تر اسـت.

 

آیا داشتن ترس از ازدواج طبیعی است؟

داشتن ترس و اضطراب در ازدواج، هنگام خواستگاری، در روز عروسی یا ترس از تعهد در رابطه، بـه مقدار اندک کاملاً طبیعی اسـت. درمجموع، ازدواج برای بار اول یک تجربه تازه اسـت و اضطراب و پریشانی در تجارب جدید کاملاً طبیعی می باشد.

 

بااین‌وجود، ترس از ازدواج درصورتی‌کـه در زندگی روزانه یا روابط شـما اختلال ایجاد نماید، دیگر طبیعی نیست. اگر از تعهد بلندمدت میترسید، در داشتن روابط معنادار مشکل دارید و هنگام شرکت در مراسم ازدواج یا فکر کردن بـه ازدواج دچار اضطراب و حملات عصبی میشوید، پس حتما باید برای غلبه بر ترس خود کمک بگیرید.

 


مطلب مرتبط: اصول ازدواج موفق و تداوم زندگی مشترک


 

بیماری‌های روانی

چرا من در مورد فکر کردن به ازدواج عصبی می‌شوم؟

تردید و دودلی در ازدواج، تجربه‌اي اسـت کـه بسیاری از مردم با ان مواجه هستند. بااین‌وجود، اگر برای شرکت در مراسم ازدواج یا جشن سالگرد ازدواج با مشکل روبه‌رو هستید، پس حتما ضربه‌ي روحی داشته‌اید.

 

ترس از ازدواج ممکن اسـت بـه خاطر فرزند طلاق بودن، شاهد یک ازدواج ناکام بودن، داشتن بیماری‌هاي‌ روانی از قبیل اضطراب یا OCD، بیماری روانی تشخیص داده نشده یا یک ضربه‌ي روحی کـه در رابطه یا ازدواج رخ داده اسـت، بـه وجود آید. خوشبختانه، درمان‌هایي وجود دارند کـه بـه کمک ان‌ها می توانید از دلیل ترس از ازدواج خود آگاه شوید و علائمی کـه دارید را کاهش دهید.

 

آیا اضطراب و پریشانی پیش از ازدواج طبیعی است؟

بسیاری از افراد پیش از روز عروسی یا خواستگاری عصبی میشوند. گاهی اوقات، حتی ایده‌ي تعهد بـه یک فرد میتواند موجب اضطراب و پریشانی او شود. بـه‌منظور درک این‌کـه آیا اضطراب و پریشانی طبیعی اسـت یا نه شـما باید از خود بپرسید کـه این اضطراب چگونه بر روابط و زندگی روزانه‌ي شـما تأثیر میگذارد.

 

درصورتی‌کـه از تعهد بلندمدت بـه شریک زندگیتان میترسید، در درک روابط معنادار مشکل دارید یا هنگام شرکت در مراسم ازدواج یا فکر کردن در مورد ازدواج دچار اضطراب یا حملات عصبی میشوید، کمک گرفتن می تواند ترس شـما را کاهش دهد و شـما را بـه سمت روابط شادتر هدایت نماید.

 

اضطراب در ازدواج

ازدواج کردن چه حسی به فرد می‌دهد؟

یک ازدواج سالم باید همراه با احساس خوشبختی، اسانی و امنیت در رابطه باشد. این احساسی اسـت کـه شریک زندگیتان همواره ودر هر شرایطی درکنار شـما خواهد بود. بااین‌وجود، شـما و شریک زندگیتان باید هر روز هم دیگر را بـه چالش بکشید و از هم دیگر یاد بگیرید.

 

برخی از افراد می ترسند کـه ازدواج بـه یکنواختی تبدیل شود اما شریک زندگی مناسب، انرژی دینامیکی «پویا» و همچنین حس اسانی کـه اکثر افراد بـه دنبالش هستند را فراهم می‌سازد.

 

چرا پسرها از ازدواج می ترسند؟

با پسری آشنا شدم. اول رابطه کاری و پژوهشی بود چند سال میشه بعداً نزدیکتر شد یعنی در حد صدا کردن اسم کوچیک کـه از طرف ایشان بودو من هم سعی کردم رابطه زودتر همون حد نگه دارم و حریم خودم رو رعایت کنم ولی خوب شناخت کاملی از من دارن و ازشون دارم بلاخره پیشنهاد رسمی ازدواج رو مطرح کردم و ایشان بلافاصله قبول کردن باهم اختلاف طبقاتی داریم ایشان هم دانشجو هستن و کارمند و بنده هم همین طور هنوز فارغ التحصیل نشدیم ولی از نظر شغلی وضعیت ایشان از من بهتره و استخدام رسمی هستن.

 

پیشنهاد رسمی ازدواج

مدتی میشه اصرار کـه بیا خواستگاری و من هنوز با خانواده مطرح نکردم. ایشان هم پدر و مادرشون فوت شدن خودشان تنها در شهر محل اشتغال حضور دارن با این وجود من در شهر خودم ایشان در شهر محل اشتغال خودش من هنوز در حد یک ساعت هنوز ایشان رو ندیدم اما حس می‌کنم میشناسمش .

 

خانواده من سنتی و مذهبی هستن و از این تنوع رابطه خوششان نمیاد و حمایتی نمیکنن. بارها گفتن و سر این قضیه مشکل داشتیم .بیشتر از این موارد ترس دارم اگر اقدام کنم دوری راه بیکاری در شهر محل اشتغال ایشان منت گذاشتن ایشان رو سر من بـه خاطر خرج زندگی.

 

بلاخره در سنت ما مرد باید خرج زندگی رو بده اگر شهرم ‌رو ترک کنم قطعا بیکار خواهم شد و مشخص نیست چطوری بتونم کار پیدا کنم نمی تونم ریسک کنم و از طرفی نمی‌دونم چطور ایشان رو از خودم دور کنم با این‌که نمی‌دونم شخصی مثل ایشان رو مجدد میتونم تو زندگی بـه دست بیارم یا نه از طرفی هم از نزدیک ارتباط داشتن با فضای مجازی و تماسی زیاد نمیشه کسی رو شناخت.

 

پاسخ مشاور به دلیل ترس مردان از ازدواج

شـما با خانمی وارد رابطه شدید کـه ساکن شهر دیگه‌اي هستند، هردوی شـما شاغل هستید اما ایشون وضعیت درآمدی بهتری از شـما دارند و ترس اصلی شـما در مورد نزدیک شدن بـه ایشون این هست کـه اگر در شهر محل اشتغال ایشون ساکن بشید پیدا کردن کار براتون سخت خواهد بودو نگرانید کـه نکنه ایشون بخاطر همین مسئله بعد از ازدواج بـه شـما سرکوفت بزنند.

 

شـما باید در مورد این مسائل قبل از هر اقدامی با ایشون صحبت کنید. شرایطی کـه دارید رو براشون با صداقت توضیح بدید و اجازه بدید کـه ایشون هم نظرشون رو نسبت بـه این موضوع بگن. یعنی شـما علاوه بر این‌که علاقه خودتون بـه این خانم رو ابراز میکنید، درکنار نگرانی هایي کـه در مورد ازدواج با ایشون دارید رو هم درنظر میگیرید. امکان داره همین مسئله باعث بشه کـه ایشون متوجه جدیت شـما در مورد زندگی بشن و حتی این رو بـه عنوان یک ویژگی مثبت درنظر بگیرند.

 

انتخاب همسر ایده آل

همچنین اگر شـما قبل از ازدواج این مسئله رو بیان کنید موجب میشه کـه طرف مقابل شـما قدرت تصمیم گیری و انتخاب داشته باشه و بعد ها سرکوفتی وجود نداشته باشه. البته درنظر داشته باشید کـه در رابطه سالم زن و مرد هر دو باهم برابر هستند و هیچ کس خودشو از طرف مقابلش برتر نمیدونه و برخلاف باور سنتی درآمد هر دو طرف بـه خانواده تعلق داره‌.

 

اگر شـما یا ایشون کارتون دولتی هست میتونید انتقالی بگیرید و اینطوری شغل هردوی شـما حفظ خواهد شد. همچنین شـما میتونید از هم اکنون موقعیت هاي‌ شغلی شهر ایشون رو از طریق سایت هاي‌ کاریابی بررسی کنید و شاید شغلی متناسب با شرایط خودتون تونستید پیدا کنید.

 

بـه هر جهت ازدواج با شخصی کـه ساکن جایی دور از محل زندگی شماست شرایط خاصی رو ایجاد میکنه و وفق پیدا کردن با این شرایط خاص نیازمند ایجاد تغییراتی در زندگی هست. این شـما هستید کـه باید جوانب مختلفی رو محاسبه کنید و ببینید کـه آیا حاضر هستید بخاطر زندگی با این خانم شغل خودتون رو تغییر بدید؟

 

البته برای تصمیم گیری در مورد چنین مسائل مهم و سرنوشت سازی توصیه می‌کنم کـه حتما از مشاور کمک بگیرید. مشاور جزییات بیشتری از زندگی شخصی شـما رو پرس و جو میکنه و قطعا کمک بیشتری بـه شـما خواهد کرد.

 


مطلب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا «عروس یا داماد شدن»


 

مشاوره قبل ازدواج

چگونه همسر مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب همسر مناسب، باید بـه عوامل مختلفی توجه کنیم. برخی از این عوامل عبارتند از:

– علایق و ارزش‌هاي‌ مشترک

– استعداد و توانایی‌هاي‌ مشترک

– توافق اخلاقی و فرهنگی

– توافق در مورد مسائل مالی

– توافق در مورد مسائل جنسی

اگر دراین عوامل با فرد مورد نظر خود توافق دارید، میتوانید امیدوار باشید کـه زندگی مشترک موفقی داشته باشید.

 

آرامش و تکامل

و در پایان

همانگونه کـه گفته شد ؛ ازدواج خوب می تواند زمینه اي مناسب برای رشد و پیشرفت هر شخص باشد و اگر بتوان جلوی ترس از ازدواج ایستاد ؛ راه برای ازدواج بسیار هموار خواهد شد . مشاوران و روانشناسان با مطالعه دقیق بر روی افکار شـما و آنالیز دقیق خواسته هاي‌ شـما بـه شـما کمک می کنند تا بهتر از گذشته مقابل ترس هاي‌ خود بایستید و بـه شـما کمک می کنند تا خوشبختی و شادی را جانشین هراس و ترس هاي‌ خود کنید .ازدواج درست و بـه موقع باعث آرامش و تکامل هر فرد در زندگی می شود و حتی خیلی بهتر از قبل می تواند پیشرفت کاری کند ودر زندگی موفق شود. تیم تالاب برای شـما عزیزان آرزوی سعادت و خوشبختی و انتخاب درست نیمه ي گم شده ي خودرا دارد.

جدیدترین مطالب سایت