ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز نکاتی در مورد ازدواجتان بعد از سن 40 سالگی خواهیم گفت پس با ما همراه باشید. متاسفم، اما دیگر همه ی چیز بـه اتاق خواب نیست.

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

زمانی کـه شـما و همسرتان برای نخستین بار ازدواج کردید، احتمالاً فکر کرده اید کـه زندگی شـما چگونه خواهد بود: بچه هاي‌ شـما چگونه خواهند بود، نخستین خانه خودرا از کجا می‌خرید، کدام نژاد سگ را قبول میکنید – شاید حتی چگونه می شود وقتی پیر و خاکستری شدید، احساس کنید کـه کنار هم روی صندلی‌هاي‌ همسان تکان میخورید.

اما ممکن اسـت فکر نکرده باشید کـه برای دیدن اتحادیه خود تا 40 سالگی چه چیزی لازم اسـت. و این مایه شرمساری اسـت، زیرا بـه نظر می رسد این سال هاي‌ متحول کننده می تواند رابطه شـما را بیش از انچه فکر می‌کنید تغییر دهد. از برخورد با والدین سال خورده گرفته تا مقابله با میل جنسی ناهماهنگ، خیلی چیزها ممکن اسـت بین 40 تا 50 سالگی اتفاق بیفتد.

با درنظر گرفتن این موضوع، در این جا مجموعه اي از واقعیت هاي‌ جدیدی اسـت کـه شـما و همسرتان در آستانه میانسالی بـه احتمال زیاد با آن ها روبه‌رو خواهید شد. در حالی کـه عده اي از انها مطلوب‌تر از دیگران هستند، اما هرکدام بـه پیوندی شاد و مادام‌العمر کمک می کنند. 

بیشتر بخوانید: 17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

1. به اندازه سابق هوس رابطه جنسی نخواهید کرد

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

“زوج ها اغلب متوجه می شوند کـه صمیمیت جنسی آن ها در 40 سالگی و بعد از ان کمی محو می شود.” “این اغلب بـه دلیل تغییرات در سطح هورمون زنانه زنان و همچنین تغییرات قابل توجه در میل جنسی و توانایی هاي‌ جنسی مردان اسـت.” 

2. شما قادر به پیوند در سطح حتی عمیق تر هستید

با افزایش سن – بـه ویژه در اواسط دهه 40 و بعد از ان – تعداد زیادی از افراد بـه طور فزاینده‌اي درون‌گرا میشوند. بـه جای تمرکز صرف بر روی اهداف و دستاوردهای بیرونی، این می تواند زمانی برای چرخش بـه درون باشد. خوشبختانه، این می تواند تأثیر مفیدی بر روابط بین فردی – بـه ویژه با همسرتان داشته باشد. این می تواند با افزایش ارتباط و علایق متقابل بـه طور قابل توجهی بر ازدواج تأثیر بگذارد.

3. شما دوباره کشف می کنید که ازدواج شما قبل از بچه ها چگونه بوده است

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

تعداد زیادی از زوج‌هاي‌ دارای فرزند متوجه می شوند کـه دهه 40 زندگی‌شان فضای شخصی بیشتری بـه آن ها میدهد، زیرا وظایف فرزندپروری اغلب با بلوغ کودکان کاهش می یابد. خوب یا بد، نوجوانان بـه همان سطح توجهی کـه قبلاً دریافت می کردند نیازی ندارند – خیلی کمتر میخواهند.

این می تواند بـه معنای یکی از دو چیز برای ازدواج شـما باشد: یا دوباره کشف می‌کنید کـه شراکت قبل از بچه دار شدن چگونه بوده اسـت یا فراموش می‌کنید کـه دو نفر در طول روز در مورد چه چیزی صحبت می‌کردید.

.4. هر کدام از شما وقت آزاد بیشتری برای اختصاص دادن به ازدواج خود دارید یا نه

در نتیجه کاهش وظایف فرزندپروری، زوج‌ها اغلب اوقات فراغت بیشتری نسبت بـه گذشته دارند. نحوه استفاده انها از این زمان البته بـه انها بستگی دارد. برخی ان را بـه کار و سرگرمی اختصاص می‌دهند. با این حال، دیگران ترجیح می‌دهند بیشتر بر روابط شخصی خود تمرکز کنند. و بدیهی اسـت کـه این تنها می تواند بـه یک ارتباط عمیق تر منجر شود. 

5. راه هایی برای بازپرداخت با هم پیدا می کنید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

در 40 سالگی، احتمالاً تعداد قابل توجهی از منابع را تحت نظارت خود دارید. برای عده اي از زوج‌ها، این بـه انگیزه‌اي تبدیل میشود تا توجه خودرا بـه کمک بـه دیگران معطوف کنند. این ممکن اسـت زمانی باشد کـه فعالیت هاي‌ داوطلبانه بـه نفع ازدواج و جامعه افزایش یابد.

6. متوجه می شوید که اشتراکات کمتر و کمتری دارید

غم انگیز اسـت اما واقعیت دارد. متأسفانه عده اي از زوج ها در دهه 40 زندگی خود از یک دیگر جدا می شوند. زمانی کـه وظایف فرزندپروری، ساختن خانه و رشد شغلی دیگر کانون اصلی ازدواج زوجین نیست، گاهی اوقات یکی از زوجین یا هردو متوجه می شوند کـه اشتراک زیادی ندارند یا از عشق دور شده اند.

7. شما به دنبال هیجان خارج از ازدواج خود هستید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

برای عده اي از زوج‌ها، افزایش آزادی در دهه 40 زندگی‌شان بیشتر شبیه بـه خلأهایی اسـت کـه باید در خارج از شراکت برآورده شوند. بعضی از افراد متوجه می شوند کـه شروع بـه جستجوی خارج از ازدواج برای تحقق می کنند – چه از طریق خرید مادی، روابط خارج از ازدواج یا دستاوردهای بیرونی.

8. مسئولیت های دیگری را مقدم بر همسر خود قرار می دهید

فقط بـه این دلیل کـه ازدواج، کار و فرزندان شـما بـه همان توجه روزانه نیاز ندارند کـه قبلاً انجام می دادند، بـه این معنی نیست کـه مسئولیت هاي‌ پشت سر آن ها افزایش نیافته اسـت. در واقع، حتی باوجود این کـه فرزندان شـما برای نزدیکی فیزیکی کمتری تقاضای می کنند، اغلب بـه حمایت مادی و عاطفی بیشتری نیاز دارند. در همین حال، شغل شـما ممکن اسـت احساس امنیت بیشتری داشته باشد، اما این فقط بـه این معنی اسـت کـه بـه کار بیشتری در پشت صحنه نیاز دارد.

در نتیجه، «ما اغلب غرق این تعهدات هستیم». و این بـه نوبه خود می تواند شـما را وادار کند کـه زمان کمتری را برای ازدواج خود صرف کنید. 

9. از تربیت فرزندان خود به تربیت والدین خود می روید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

در 40 سالگی، احتمالاً بیشتر از والدین پیر خود آگاه میشوید. آن ها نه تنها یادآور پیری اجتناب ناپذیر خود هستند، بلکه یادآور این هستند کـه ممکن اسـت روزی برای مراقبت از خود بـه کمک شـما نیاز داشته باشند. بنابر این، حتی اگر فرزندانتان کمتر از شـما بخواهند، والدینتان ممکن اسـت وارد عمل شوند و جای انها را بـه عنوان هدف انرژی و محبت شـما بگیرند.

10. ازدواج شما شبیه کار است

ازدواج بعد از 40 سالگی می تواند بـه طور فزاینده اي استرس زا شود زیرا ما “مطالب توجه بـه یک زندگی خوش ساخت” میخوانیم. این بدان معناست کـه تمام روابط، سرگرمی ها و ارتباطاتی کـه ایجاد کرده اید می تواند زمان، پول و انرژی عاطفی شـما را طلب کند. “طبعاً؛ این بارها اغلب از عشق ناشی می شوند.” و تا زمانی کـه عشق وجوددارد، کار لازم در مقایسه با ثواب، حبوبات کوچک اسـت.

11. احتمال بیشتری وجود دارد که روی برخی از مسائل کلیدی پایبند باشید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

دهه 40 می تواند دوره بلوغ بیشتری باشد. بـه طور کلی، افراد 40 ساله می توانند لجبازتر باشند و فکر کنند کـه همه ی پاسخ ها را دارند. در نتیجه، دعواها بیشتر بر سر اختلافات اساسی واقعی اسـت تا مسائل سطحی احمقانه. این می تواند تفاوت هاي‌ طولانی مدتی را کـه هیچ یک از شـما تشخیص نداده اید را آشکار کند.

12. شما بهتر می توانید مصالحه کنید

اگر چه احتمال بیشتری وجوددارد کـه در مورد مسائلی کـه برای شـما مهم هستند، موضع خودرا بایستید، اما همچنین برای مصالحه کردن در مورد مواردی کـه اهمیتی ندارند، آمادگی بیشتری دارید. اکثر افراد 40 ساله «زندگی را تجربه کرده‌اند و می دانند کـه انعطاف‌پذیر بودن مهم اسـت». این بدان معناست کـه وقتی نوبت بـه پیمایش در آب آشفته و مشاجرات روزمره میرسد، بهتر از دهه‌هاي‌ 20 و 30 زندگی خود می توانید سازش کنید.

13. اساس ازدواج شما قوی تر از همیشه خواهد بود

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

زوجی کـه تا 40 سالگی ازدواج کرده‌اند، ثبات بیشتری را تجربه خواهند کرد. پس از بیش از چند سال ازدواج و بزرگ‌کردن احتمالی بچه‌هاي‌ کوچک، خیلی کم میتوانند قایق را تکان دهند. تعداد زیادی از “انتقالات مهم در زندگی” قبلاً انجام شده اسـت. 

14. چیزی برای تخیل باقی نخواهد ماند

وقتی میتوانید از حمام با در باز بدون اشاره بـه مقاومت طرف مقابلتان استفاده کنید، متوجه می شوید کـه حریم خصوصی بـه طور رسمی بـه گذشته تبدیل شده اسـت. این الزاماً چیز بدی نیست، فقط عاملی اسـت کـه باید از ان آگاه بود. 

15. دستیابی به عنصر شگفتی سخت تر می شود

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

نتیجه این کـه شریکتان شـما را بهتر از خودتان می شناسد این اسـت کـه یک زوج می توانند بعد از 40 سالگی هم دیگر را غافلگیر کنند. مطمئناً؛ می توانید یک استراحت تصادفی رزرو کنید یا سعی کنید شکل دیگری از هیجان را معرفی کنید، اما بیایید اینطور باشیم. واقعی: همسرتان احتمالاً از یک مایل دورتر این شگفتی را خواهد دید.

16. شما و شریکتان از نظر مالی اعتماد بیشتری پیدا می کنید

یک زوج جوان ممکن اسـت نیاز داشته باشند کـه اغلب در مورد خرج کردن و عادات مالی با یک دیگر ارتباط برقرار کنند. بـه هرحال، کسی کـه بیشترین پول را خرج می کند ممکن اسـت کسی نباشد کـه ان را بـه دست می آورد و بالعکس.

با این حال، پس از 40 سالگی، زوج‌ها طبق معمولً بـه درک متقابلی در مورد مسائل مالی رسیده‌اند، کـه بـه هردو شریک اجازه میدهد بـه طور ضمنی بـه دیگری اعتماد کنند تا عاقلانه خرج کنند و درآمد کسب کنند.

17. شما دو نفر زمان بیشتری را با دیگر زوج های متاهل می گذرانید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

پس از 40 سالگی، دوستان متاهل و مجرد شـما طبق معمولً شروع بـه سفر در حلقه هاي‌ مختلف می کنند. از این گذشته، دوستان مجرد شـما نمیخواهند چرخ سوم شوند و دوستان متاهل شـما نمی خواهند تا ابد نقش وینگمن و وینگ‌ومن را بازی کنند. بنابر این عادت کنید کـه اوقات فراغت بیشتری رابا زوج هاي‌ دیگر بگذرانید و یاد بگیرید کـه دوستانی رابا همسرانی کـه ممکن اسـت دوستشان ندارید، تحمل کنید.

18. آنچه شما “سکسی” می دانید تغییر می کند

زمانی کـه جوان تر بودید، احتمالاً چیزهای سنتی سکسی را جذاب میدانستید: شکم، شوخ طبعی، مو هاي دلپذیر. با این حال، پس از 40 سالگی، این چیزهای کوچک هستند کـه واقعاً شـما را روشن می کنند.

بـه عنوان مثال، وقتی شریک زندگی شـما خرید مواد غذایی را انجام می دهد، حتی اگر نوبت شـما باشد، زیرا آن ها می دانند کـه شـما در مورد بررسی عملکرد استرس دارید. ممکن اسـت این ملحفه‌هاي‌ ساتن قرمز نباشد، اما چنین اعمالی بـه بازگرداندن جرقه‌اي کـه در طول سالها از دست رفته اسـت کمک زیادی می کند.

19. انتظارات شما از رابطه تان افزایش یافته است

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

پس از 40 سالگی، احتمالاً شـما و همسرتان درگیر این هستید کـه چه کسی چه کارهایی را انجام می دهد و چه کسی بـه هر مسئولیتی رسیدگی می کند. این بدان معناست کـه بـه جای تشکر از شـما برای هر کار – مانند نوشیدن یک لیوان قهوه در صبح – ممکن اسـت ان را بدیهی بگیرند ودر صورت فراموش کردن شـما ناراحت شوند.

در حالی کـه این یک جنبه اجتناب ناپذیر از هر رابطه طولانی مدت اسـت، می تواند ایده خوبی باشد کـه بـه خاطر داشته باشید عقب نشینی کنید و از طرف مقابلتان برای هر کاری کـه انجام میدهند تشکر کنید. 

20. دلایل بیشتری برای با هم ماندن پیدا می کنید

در مراحل اولیه ازدواج، شـما و شریک زندگی‌تان بـه خاطر عشق درکنار هم بودید. اما بعد از 40 سالگی، زندگی شـما چنان در هم تنیده می شود کـه دلایل باهم ماندن چند برابر می شود. پس از همه ی، فقط بـه این فکر کنید کـه در حال حاضر چند مسئولیت و خاطرات مشترک دارید.

بیشتر بخوانید: 22 نکته مهم که مشاوران ازدواج باید بدانند

21. عشق خود را به روش های مختلف نشان می دهید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

حتی اگر عشق شـما بـه همان اندازه کـه در ابتدا بود قوی باقی بماند – یا حتی قوی‌تر شود – بـه این معنی نیست کـه بـه همان شکل خودرا نشان خواهد داد. این بدان معناست کـه نوازش 20 و 30 ساله شـما ممکن اسـت کمتر و کمتر شود، در حالی کـه شـما اکنون از نظر احساسی بیشتر و بیشتر بـه انها تکیه می‌کنید. هر چه هست، انتظار داشته باشید کـه عشقتان تغییر کند و سعی کنید اجازه ندهید کـه شـما را بترساند.

22. ممکن است پرستار پاره وقت شریک زندگی خود شوید

بعد از 40 سالگی، تعداد زیادی از اتفاقات نه چندان سرگرم کننده ممکن اسـت برای شـما و بدن همسرتان رخ دهد. و بـه‌عنوان یک همسر، اغلب بر عهده شماست کـه از طریق هر چیزی کـه بـه طرف مقابلتان می آید کمک کنید. در حالی کـه دقیقاً فریاد سکسی نمی زند، حمام کردن اسفنجی یکی از عزیزان پس از یک جراحی موفقیت‌آمیز میتواند واقعاً عاشقانه باشد.

23. برخی از حقایق ناخوشایند را تصدیق می کنید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

در حالی کـه بعید اسـت شـما یا همسرتان بـه این زودی ناگهان بمیرید، 40 نقطه عطفی اسـت کـه در ان برنامه ریزی برای ناشناخته هاي‌ بالفعل مخرب مهم می شود. این بدان معناست کـه مطمئن شوید کـه شـما و دیگری تحت پوشش بیمه عمر هستید، اگر برای هر یک از شـما مصیبت وارد شود.

24. شما شروع به در نظر گرفتن یک مکان جدید برای زندگی می کنید

وقتی بچه‌هایتان لانه را ترک میکنند، ممکن اسـت زیاد شـما را بـه مکان فعلی‌تان متصل نکند. چه یک ایالت جدید، یک محله جدید، یا صرفاً یک خانه جدید، بعد از 40 سالگی شـما و همسرتان ممکن اسـت بـه این فکر کنید کـه آیا بهتر اسـت در جای دیگری زندگی کنید.

بـه همان اندازه کـه فضای فعلی شـما بـه اندازه خانه کودکی فرزندانتان ارزش دارد، ارزش ان را دارد کـه درنظر بگیرید کـه آیا اکنون کـه ان دو نفر را ترک کرده اند، هنوز هم مناسب اسـت. و برای تصمیمات بیشتری کـه ممکن اسـت بخواهید دراین مرحله از زندگی خود بگیرید، 

25. متوجه می شوید که آیا رابطه شما ریشه در جاذبه فیزیکی دارد یا خیر

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

حتی با سخت‌ترین رژیم‌هاي‌ بدنسازی، بدن شـما بعد از 40 سالگی تغییر می کند – اغلب نه بـه جذاب‌ترین راه‌ها. این فقط خبر بدی اسـت اگر ازدواج شـما صرفاً بر اساس جاذبه فیزیکی باشد. در غیر این صورت، این یک چیز دیگری اسـت کـه شـما دو نفر می توانید با ان ارتباط برقرار کنید. بـه یاد داشته باشید: آن ها نیز در حال پیر شدن هستند.

26. سرگرمی های متقابل خود را دوباره کشف می کنید

شاید شـما و همسرتان زمانی کـه در اواخر دهه 20 زندگی خودرا ملاقات کردید، بـه تیزبین بودن مشهور بودید. یا قبلاً از آخرین کتاب هاي‌ پرفروش مطلع بودید. هر چه کـه بود، 40 سالگی بـه شـما زمان و پول نقد می دهد تا سرگرمی هاي‌ متقابل خودرا بـه روشی بالغ تر دوباره کشف کنید.

27. دیگر نمی خواهید فعالیت های خاصی را با هم انجام دهید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

در اوایل ازدواج، همسران بـه احتمال زیاد خودرا با خواسته هاي‌ شریک زندگی خود تطبیق میدهند. مثلا ممکن اسـت یکشنبه ها فوتبال تماشا کنند تا با معشوقشان وقت بگذرانند. با این حال، پس از 40 سالگی، زمانی کـه وقت زیادی با همسر خود داشته باشند و احساس بیشتری نسبت بـه نیازهای خود داشته باشند، ممکن اسـت تمایل کمتری بـه اینکار داشته باشند.

در حالی کـه اگر یکی از همسران بـه این ترتیب احساس رها شدن کند، این می تواند منجر بـه مشکلاتی در ازدواج شود، صحبت کردن در مورد ان اغلب می تواند منجر بـه پیوند قوی‌تر از همیشه شود.

28. بر سر کودکان بزرگ وارد دعوا می شوید

هر کودکی بزرگ نمیشود تا بـه یک بزرگسال با عملکرد نرم تبدیل شود. هنگامی کـه کودکان پس از خروج از خانه با مشکلاتی مواجه می شوند، اغلب فشار بی نظیری بر والدین وارد می کند کـه – در حالی کـه دیگر از نظر قانونی مسئول رفاه فرزندشان نیستند – اغلب در قبال انها احساس مسئولیت اخلاقی می کنند.

این آب هاي‌ جدید و آزمایش نشده اغلب می تواند تفاوت هاي‌ اخلاقی قابل توجهی را بین شـما و شریک زندگی تان آشکار کند.

29. یکی یا هر دوی شما ممکن است دچار بحران میانسالی شده باشد

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

پس از 40 سالگی، عده اي از افراد با گیجی بـه زندگی خود نگاه می کنند و از خود می پرسند کـه چگونه – و چرا – بـه جایی کـه هستند رسیده اند. در اصطلاح عامیانه، از ان بـه عنوان بحران میانسالی یاد می شود. با این حال، بـه عنوان همسر کسی کـه چنین تجربه اي را تجربه می کند، از بار سنگین ان در امان نیستید.

در حالی کـه ممکن اسـت باعث شود شریک زندگی تان سرزنش کند یا رفتاری متفاوت از معمول داشته باشد، اما این چیزی نیست کـه دو بزرگسال مسئول و دوست داشتنی نتوانند از عهده ان برآیند. 

30. شما مرگ و میر اولین حیوانات خانگی خود را هدایت می کنید

اگر یک حیوان خانگی برای بازی کودکان خردسال خود دارید – یا برای بزرگداشت نخستین خانه خود – احتمالاً درحدود 40 سالگی شـما از دنیا می‌روند. در حالی کـه این یک تجربه دلخراش اسـت، اغلب می تواند رابطه شـما را نزدیک‌تر کند، و همچنین شـما را برای از دست دادن والدین و دیگرانی کـه همراه شـما پیر میشوند آماده کند.

31. شما طلاق گرفتن دوستانتان را تماشا می کنید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

هر ازدواجی بـه سعادت ابدی ختم نمیشود. در 40 سالگی، ممکن اسـت متوجه شوید کـه تعداد زیادی از دوستانتان کـه درکنار شـما ازدواج کرده اند، ان را ترک می کنند. با پرسیدن اشتباهات آن ها از اشتباهات انها درس بگیرید و تمام تلاش خودرا بکنید تا از جانبداری اجتناب کنید.

32. یاد می گیرید که شرکای فرزندان خود را بپذیرید

در برخی موارد، فرزند شـما شروع بـه آوردن شرکای عاشقانه خود بـه خانه می کند. شـما و همسرتان ممکن اسـت واکنش‌هاي‌ متفاوتی نسبت بـه هر شخصی کـه ممکن اسـت داشته باشید. با این حال، مثل همیشه، بهتر اسـت بـه یک اجماع رسیده و یک جبهه متحد ارائه کنیم.

33. شما باید با خواهر و برادر شوهر خوب بازی کنید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

اگر شـما یا شریک زندگی تان برادر و خواهر دارید، تا زمانی کـه 40 ساله شوید، آن ها نیز احتمالاً ساکن شده اند. با ورود یک همسر جدید بـه این معادله، ابعاد جدیدی بـه گردهمایی هاي‌ خانوادگی و روابط خانوادگی می بخشد.

34. شما دوباره یاد می گیرید که چگونه یکدیگر را در رختخواب راضی کنید

علاوه بر میل جنسی متفاوت، ممکن اسـت شـما یا همسرتان با افزایش سن، تمایلات جنسی متفاوتی را تجربه کنید. اگر اینطور اسـت، مهم اسـت کـه باز باشید ودر مورد ان صحبت کنید. در حالی کـه ممکن اسـت همسرتان نتواند خواسته هاي‌ شـما را برآورده کند، اما همیشه باید احساس اسانی داشته باشد تا انچه را کـه تجربه می کند بـه اشتراک بگذارد. 

35. هر یک از شما به زمان تنهایی بیشتری نیاز دارید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

این کاملا طبیعی اسـت کـه همسران سال خورده بـه زمان بیشتری برای تنهایی نیاز داشته باشند. بـه خصوص در طول یک دوره انتقالی بـه اندازه 40 سالگی شـما، ممکن اسـت متوجه شوید کـه بـه فضای بیشتری برای فکر کردن و نفس کشیدن بـه تنهایی نیاز دارید. با این حال، نگران نباشید – این بدان معنا نیست کـه شـما شریک زندگی خودرا کمتر دوست دارید.

36. یاد می گیرید که چگونه به دیگران «نه» بگویید و رابطه خود را در اولویت قرار دهید

با ورود شرکای زندگی بـه 40 سالگی، تمرکز انها بر روی آنچه واقعا مهم اسـت می شود. با «نه» گفتن بـه چیزهای بیشتر و صرف انرژی صرفاً روی چیزهایی کـه شایسته ان هستند، از این تمایل طبیعی بهره ببرید. 

37. شما همدیگر را بیشتر دوست دارید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

حتی با محو شدن شهوت 20 و 30 سالگی، عشق شـما بـه شریک زندگی تان احتمالاً بـه حد غیر قابل تصوری افزایش می یابد. واقعیت این اسـت کـه گذراندن لحظات مهم زندگی باهم می تواند نور کاملاً جدیدی را بر شریک زندگی‌تان بیافزاید و ویژگی‌هایي را آشکار میکند کـه نمیتوان آن ها را گرامی داشت.

38. بهتر می توانید خصلت های یکدیگر را تحمل کنید

بعد از 40 سالگی متوجه می شوید کـه تعداد زیادی از کارهای آزاردهنده اي کـه همسرتان انجام می دهد بـه سادگی تغییر نمیکند. با این حال، با خرد و انعطاف‌پذیری تازه‌اي کـه پیدا کرده اید، می توانید متوجه شوید کـه اگر چه ممکن اسـت این رفتارها را غیر قابل تحمل بیابید، اما این واقعاً مشکل شماست. در پاسخ، متوجه خواهید شد کـه نسبت بـه «اشتباهاتی» کـه شریکتان مرتکب می شود، بسیار تحمل میکنید. در نهایت، انها بـه سادگی تبدیل بـه “عجیب” خواهند شد.

39. احترام جدیدی برای کار شریک خود ایجاد می کنید

ازدواجتان بعد از 40 سالگی چگونه می شود؟

هنگامی کـه یک زوج برای نخستین بار ملاقات می کنند، مشاغل انها طبق معمولً نقش کوچکی در جذب آن ها بازی می کند. با این حال، پس از گذراندن زمان قابل توجهی باهم و دیدن تمام کار سختی کـه شریک زندگی انها برای شغل خود انجام می دهد، ممکن اسـت همسران شروع بـه ارزش گذاری بیشتر برای کاری کنند کـه دیگری انجام می دهد.

بـه زودی، آن ها نه تنها بـه این موضوع اشاره خواهند کرد کـه شـما قدبلند، تیره و خوش تیپ هستید، بلکه بـه این نکته اشاره خواهند کرد کـه شـما یک نجار باشکوه هستید.

40. ازدواج شما بهتر می شود

مثل هر چیز دیگری، ازدواج با تمرین بهتر می شود. در حالی کـه دهه 40 شـما ممکن اسـت تغییرات ناخواسته دیگری را بـه همراه داشته باشد، ازدواج شـما فقط از گذر زمان سود میبرد. و حالا کـه میدانید بعد از 40 سالگی از ازدواج چه انتظاری دارید.

بیشتر بخوانید: 40 اشتباه ازدواج که افراد بالای 40 سال نباید مرتکب شوند

در پایان

اگر میخواهید ازدواج شـما بـه نتیجه برسد، باید زمان، تلاش و انرژی را صرف همسرتان کنید، مهم نیست کـه شراکت شـما چقدر جدید یا قدیمی اسـت. حتی ازدواج هاي‌‌ پایدار نیز نیاز بـه نگه‌داری و مدیریت منظم دارد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت