بروزرسانی : 3 دی 1395

ازدواج یک فرآیند پویاست

ازدواج یک فرآیند پویاست
هیچ کس کامل نیست؛ نه شما و نه شریک تان. بنابراین اگر منتظر ازدواج با کسی هستید که هر روز در زندگی خود فقط رنگین کمان و طلوع خورشید را مشاهده کنید، مطمئن باشید که هیچ گاه نمی‌توانید ازدواج کنید.
ازدواج موفق نیازمند تلاش سخت دو جانبه است و برای کامل کردن آن باید از زندگی خود برای آن مایه بگذارید.

خیلی ها با امیدها و آرزوهای واهی ازدواج می‌کنند و زمانی که زندگی روی جدی اش را به آنها نشان می دهد، تصمیم به خراب کردن ساخته هایشان می گیرند و به  طلاق پناه می برند.

خودتان را برای عبور از دست اندازهای زندگی آماده کنید تا زمان مواجهه با آنها شگفت زده و متعجب نشوید.

بدترین اتفاق این است که تصور کنید در نتیجه ازدواج همه چیز باید خوب و در جای خود باشد. در حالیکه جنگ و نزاع، سوتفاهم، اختلافات و درگیری، اختلاف در عقاید و سلایق و .. اجزا جدایی ناپذیرازدواج است و البته کلید موفقیت در ازدواج نیز یافتن راههای هماهنگی با همسر و پیدا کردن روشهایی برای غلبه بر این مشکلات است.
بنابراین کسب دیدگاه منطقی در مورد ازدواج از راه های اصلی غلبه بر ترس از ازدواج است.
بدترین اتفاق این است که تصور کنید در نتیجه ازدواج همه چیز باید خوب و در جای خود باشد. در حالیکه جنگ و نزاع، سوتفاهم، اختلافات و درگیری، اختلاف در عقاید و سلایق و .. اجزا جدایی ناپذیرازدواج است

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت