نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

چیزهای کمی وجوددارد کـه مانند خیانت یک رابطه را متوقف می کند، اما برای بسیاری، درک این موضوع کـه یک نفر خارج می شود، آنی نیست. برای تعداد زیادی از زوج‌ها، همه ی چیز با شروع انباشته شدن پرچم‌هاي‌ قرمز شروع میشود.

 

کـه یک علامت قرمز رابطه وجوددارد کـه نمی خواهید ان را از دست بدهید، و این بـه شکل سؤالی اسـت کـه ممکن اسـت اخیراً از شـما پرسیده شده باشد. اگر همسرتان بـه طور ناگهانی بخواهد بداند کـه برنامه شـما با جزئیات چگونه خواهد بود، ممکن اسـت دلیلی وجود داشته باشد کـه بـه خیانت او مشکوک شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این پرچم قرمز رابطه بخوانید.

 

این سنی است که مردان متاهل بیشتر احتمال دارد خیانت کنند

در حالی کـه هر شخصی ممکن اسـت در تنگنای یک رابطه عاشقانه گرفتار شود، مطالعات نشان می دهد کـه مردان بیشتر از زنان در دسترس خیانت هستند. یک مطالعه گسترده منتشر شده نشان داد کـه 46 درصد از مردان در گذشته خیانت بـه شریک زندگی خودرا گزارش کردند، در حالی کـه این رقم در زنان 21 درصد بود.

 

گزارش دیگری از موسسه مطالعات خانواده «IFS» نشان می دهد کـه در ازدواج بـه طور خاص حدود دو برابر تعداد مردان خیانت می کنند. اما داده‌هاي‌ IFS همچنین نشان میدهد کـه سن در این کـه چه کسی، چقدر و چه زمانی تقلب میکند، نقش دارد.

 

در بین افراد زیر 30 سال، تعداد مردان و زنان متاهل کـه خیانت می کنند تقریبا یکسان اسـت «10 درصد در مقابل 11 درصد». با این حال، با افزایش سن، شکاف بین تعداد مردان و زنان خیانت کار افزایش می‌یابد. مطمئناً؛ ممکن اسـت فکر کنید مردان در میانسالی بـه احتمال زیاد ولگردند، اما در واقع کمی بزرگ‌تر از ان اسـت. بیشترین میزان خیانت در بین مردان 70 ساله اسـت.

 

بیشتر بخوانید: ۱۴ مورد بسیار مهم که قبل از خیانت کردن باید بدانید

 

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

IFS با استفاده از داده هاي‌ نظرسنجی عمومی اجتماعی 2017 خود دریافت کـه 20 درصد از مردان و 13 درصد از زنان می گویند کـه با فردی غیر از همسر خود رابطه جنسی داشته اند. اما بعد ها، در بین افراد 50 تا 69 ساله، حدود 24 درصد از مردان خیانت می کنند، در حالی کـه این رقم در زنان 16 درصد اسـت.

 

پس از ان؛ در سنین 70 تا 79 سالگی، 13 درصد از زنان خیانت می کنند، در حالی کـه 26 درصد از مردان خیانت می کنند. نکته جالب این اسـت کـه این تعداد برای مردان درسال‌هاي‌ آخر زندگی نیز نسبتاً بالا باقی میماند: 24 درصد از مردان 80 ساله یا بالاتر خیانت را گزارش می کنند در حالی کـه تنها 6 درصد از زنان همین را میگویند. بر اساس داده ها، زنان بیشترین میزان خیانت را در دهه 60 زندگی خود گزارش می دهند، اما این میزان در دهه 70 و 80 زندگی بـه شدت کاهش می‌یابد.

 

بیشتر بخوانید: دلیل و نحوه خیانت یک زن چگونه است؟

 

سوالاتی که قبل از ازدواج باید بپرسید

دلایل خوبی وجوددارد کـه نشان می دهد شریک زندگی شـما ممکن اسـت واقعاً بـه برنامه شـما علاقه مند باشد کـه ربطی بـه خیانت ندارد. در واقع، ممکن اسـت با درک بهتر از روزتان، علاقه صمیمانه بـه ارتباط با شـما را نشان دهد. «گاهی اوقات افراد رفتار یا عادت‌هاي‌ خودرا از هیچ‌جا تغییر میدهند و توضیح زیادی برای دلایل خود برای این تغییرات ارائه نمیدهند، و اگر چه این ممکن اسـت مشکوک بـه نظر برسد، الزاماًً ربطی بـه خیانت ندارد.

 

ممکن اسـت این یک حرکت تاکتیکی نیز باشد کـه بـه انها کمک می کند تا برنامه هاي‌ خودرا در زمانی کـه شـما مشغول هستید، انجام دهند. «فریب‌کار باید زمان‌هایي را بداند کـه می تواند آزادی و انعطاف‌پذیری برای گذراندن وقت با علاقه جدید عاشقانه‌اش را داشته باشد،»  «انها سخت کار می کنند تا گرفتار نشوند».

 

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

تغییرات در برنامه شریک زندگی شـما نیز ممکن اسـت باعث نگرانی شود. «کسی کـه در مواقعی کـه فراتر از یک توضیح منطقی اسـت، ناگهان باید «دیر کار کند» ممکن اسـت تقلب کند. او اصرار می کند کـه اگر همسرتان بـه طور ناگهانی بیشتر اوقات، پرسیدن سؤالات در مورد آنچه تغییر کرده اسـت اشکالی ندارد.

 

البته، هیچ علامت واحدی وجود ندارد کـه بـه طور قطعی بـه شـما بگوید کـه آیا شریک زندگی‌تان در حال بیرون آمدن اسـت، مگر این کـه وی را دستگیر کنید یا او اعتراف کند، و بدگماني نادیده گرفته می تواند اعتماد را در رابطه از بین ببرد و بین شـما شکاف ایجاد کند.

 

بـه همین دلیل، باید سعی کنید در مورد سؤالات و نگرانی هاي‌ خود با شریک زندگی خود گفتگوی مستقیم و باز داشته باشید و ببینید کـه این شـما را بـه عنوان نقطه شروع بـه کجا میرساند. مطمئن نیستید کـه یک مکالمه قرار اسـت ان را قطع کند؟ کارشناسان می گویند برای دریافت پرچم‌هاي‌ قرمز تقلب بیشتر و نکات بیشتر در مورد رابطه، این تنها کلمه‌اي اسـت کـه می گویید و رابطه شـما را خراب میکند.

 

بیشتر بخوانید: دلیل اصلی خیانت مردان و زنان متاهل | نشانه خیانت همسر

 

1. شما ناگهان در اطراف دوستان آنها احساس ناخوشایندی می کنید.

یک شریک خیانتکار ممکن اسـت ردپای خودرا بادقت در اطراف شـما بپوشاند، اما بـه احتمال زیاد در اطراف دوستان خود کمتر مراقب هستند. آن ها حتی ممکن اسـت در مورد خیانت خود در حلقه اجتماعی خودرا پنهان کرده باشند.

 

«احتمال زیادی وجوددارد کـه دوستان شریک زندگی‌تان قبل از انجام شـما بدانند واقعاً چه خبر اسـت. این ممکن اسـت بین شـما و حلقه درونی شریکتان فاصله بیشتری ایجاد کند زیرا انها چیزی را می‌دانند کـه شـما نمی‌دانید. شریک متخلف همچنین ممکن اسـت برای توجیه خیانت خود دیدگاهی نامطلوب از رابطه شـما ارائه دهد کـه منجر بـه پویایی کمتر آسان می شود. 

 

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

 

2. آنها شما را به تقلب متهم می کنند.

ممکن اسـت غیر قابل تصور بـه نظر برسد، اما کارشناسان می گویند کـه عده اي از متقلبان، شرکای خودرا متهم می کنند کـه برای کاهش گناه خود قدم برداشته اند.

 

 «این می تواند راهی برای رد کردن سرزنش ان‌ها باشد و همچنین باعث می شود آن ها را شبیه بـه کسی نشان دهیم کـه واقعاً برای وفاداری ارزش قائل اسـت و هرگز خودرا فریب نمی دهد». «انها ممکن اسـت واقعاً مشکوک باشند، زیرا از نزدیک دیده‌اند کـه میتوان با تقلب از بین رفت. و برای اطلاعات بیشتر در مورد تأثیرات تقلب، نظرسنجی جدید نشان می دهد کـه تنها 16 درصد از زوج‌ها از یک رابطه جنسی زنده میمانند.

 

3. آنها نمی توانند آنچه را قبلاً به شما گفته اند به خاطر بیاورند.

اگر همسرتان بـه‌طور ناگهانی شروع بـه دوبار گفتن چیزهایی بـه شـما کند یا جزئیات مهم را از مکالمات شـما کنار بگذارد، ممکن اسـت نشان دهد کـه او در حال خیانت اسـت. این بـه این دلیل اسـت کـه اگر انها شروع بـه بـه اشتراک گذاشتن افکار صمیمی با شخصی جدید کرده باشند، ممکن اسـت در پیگیری آنچه قبلاً صحبت کرده‌اید مشکل داشته باشند.

 

اگر انها شروع بـه پرسیدن کنند: “آیا قبلاً این را بـه شـما گفته ام؟” دلیلی برای نگرانی وجوددارد. آن ها ممکن اسـت کمتر بـه شـما اعتماد کنند، زیرا یک فرد مورد اعتماد جدید پیدا کرده اند.

 

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

 

4. آنها با دستگاه های خود رازدار هستند.

اگر کسی تقلب می کند، بـه احتمال زیاد یک دنباله روی دستگاه هاي‌ دیجیتال او وجوددارد. بدون توسل بـه جاسوسی، کـه می تواند شـما را در صندلی داغ قرار دهد، ممکن اسـت با مشاهده رفتار آن ها، تمام اطلاعات مورد نیاز خودرا بـه دست آورید.

 

«متقلب ها بیشتر از قبل از تلفن و رایانه خود استفاده می کنند و طوری از انها محافظت می کنند کـه گویی زندگی انها بـه ان وابسته اسـت. “اگر تلفن و لپ‎تاپ شریک زندگی شـما قبلاً هرگز بـه رمز عبور نیاز نداشتند و اکنون نیاز بـه رمز عبور دارند، این نشانه خوبی نیست. اگر شریک زندگی شـما بـه طور ناگهانی شروع بـه حذف متون و پاک کردن تاریخچه مرورگر خود بـه صورت روزانه کرد، این نشانه خوبی نیست. هرگز تلفن خودرا از دست نمی دهد، حتی ان را هنگام دوش گرفتن بـه حمام ببرند، این نشانه خوبی نیست.” 

 

بیشتر بخوانید: چرا برخی مردان یا زنان راحت خیانت میکنند ؟ «35 نشانه خیانت همسر»

 

5 سوالی که شریک زندگی شما در صورت خیانت از آنها اجتناب می کند

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

ارتباط باز در هر رابطه سالم مهم اسـت. داشتن مکالمات مداوم “راهی عالی برای برقراری ارتباط عاطفی با شریک زندگی خود اسـت.” از سوی دیگر، چیزهایی کـه از شریک زندگی خود می‌پرسید میتواند نشان دهد کـه آیا ارتباط آزادانه‌اي کـه با او دارید بـه همان اندازه کـه بـه نظر می رسد صادقانه اسـت یا خیر.

 

تقلب مستلزم مخفی کردن چیزهای زیادی از دیگران مهم اسـت، و هنگامی کـه مستقیماً در مورد چیزهای خاص مواجه می‌شوید، ادامه دادن فریب سخت تر می شود. یک شریک خیانتکار اغلب از سؤالات خاصی اجتناب می کند تا سعی کند خیانت خودرا پنهان نگه دارد – اما گاهی اوقات این اجتناب قرمزترین پرچم همه ی اسـت. ما با درمانگران و دیگر کارشناسان روابط مشورت کردیم تا دریابیم درصورت خیانت همسرتان بـه کدام سؤالات پاسخ نخواهد داد. 

 

بیشتر بخوانید: نشانه های خیانت در روابط عاشقانه | نشانه‌های خیانت در رابطه

 

1. “می توانم از تلفن شما استفاده کنم؟”

مطمئناً؛ تعداد زیادی از ما چیزهایی را در تلفن خود داریم کـه الزاماًً مایل نیستیم دیگران ببینند – خواه این جستجوهای عجیب در تاریخچه اینترنت ما باشد یا عکس هاي‌ خجالت آور در رول دوربین ما. اما عزیزان ما طبق معمولً بـه خوبی از خصلت هاي‌ ما آگاه هستند، بنابر این اگر شریک زندگی شـما وقتی از تلفنش تقاضای میکنید منحرف شود، ممکن اسـت چیز دیگری در بازی باشد.  یک شریک خیانتکار احتمالاً “در مورد دیدن تلفن همراه خود مخفیانه اسـت.”

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

 

2. “چه چیزی تو را تا دیروقت بیرون نگه داشت؟”

همه ی ما زمان را گم کرده ایم و دیرتر از زمانی کـه برنامه ریزی کرده بودیم بـه خانه رسیده ایم، بدون این کـه اتفاق مشکوکی رخ دهد. اما حتی کسی کـه بـه خیانت همسرش مشکوک نیست، اگر شریک زندگی‌اش دیر بیرون بیاید و نداند کجاست، کمی احساس ناراحتی می کند. اگر این اتفاق بیفتد، یک شریک خیانتکار ممکن اسـت از پاسخ دادن بـه سؤالات طبیعی مانند “چه چیزی شـما را تا دیروقت بیرون نگه داشت؟”

اگر شریک زندگی شـما بـه طور ناگهانی شروع بـه “دیر بـه خانه آمدن مکرر و بدون هیچ توضیح منطقی” کرده اسـت، این ممکن اسـت علامت قرمز بزرگی باشد کـه آن ها بـه شـما خیانت می کنند. مخفی کردن خیانت کار سهولت نیست. همراه با دروغگویی و رفتار مخفیانه، طبق معمولً تغییر ناگهانی در نحوه ارتباط یکی از طرفین با دیگری ایجاد می شود کـه میتواند نشان ‌دهنده این باشد کـه چیزی در حال وقوع اسـت.

 

3. “چرا اینقدر به برنامه های من برای آخر هفته علاقه دارید؟”

در همان زمان، یک شریک خیانتکار ممکن اسـت شروع بـه پرسیدن سوالات بیشتری در مورد این کـه کجا میروید یا مدت زمانی کـه بـه جایی خواهید رفت می‌پرسد. وقتی ناگهان جزئیات روز شـما را زیر سوال میبرند، طبق معمولً بـه این دلیل اسـت کـه می خواهند برنامه شـما را بدانند تا بتوانند زمان ملاقات با شریک زندگی خودرا برنامه‌ریزی کنند. .

 

زمانی قابل توجه اسـت کـه طرف مقابل شـما بسیار کنجکاو شده و بـه برنامه هاي‌ شـما برای تعطیلات آخر هفته یا زمان هاي‌ دیگری کـه قرار اسـت از هم جدا شوید، توجه می کند. “بـه یک‌باره آن ها واقعاً بـه ساعت دقیق بیرون رفتن یا روز دقیقی کـه قصد سفر دارید اهمیت می دهند.”

 

برای این کـه بفهمید آیا این کنجکاوی جدید فقط بـه روز شـما اهمیت می دهند یا نشانه تقلب اسـت، باید بپرسید کـه چرا انها می خواهند جزئیات خاصی در مورد برنامه هاي‌ شـما بدانند.  از انها سؤال کنید کـه چرا ناگهان بـه چیزهایی کـه قبلاً بـه انها توجه نمی‌کردند علاقه مند میشوند. اگر آن ها از پاسخ دادن بـه این موضوع اجتناب کنند یا حالت تدافعی بگیرند، نشانه بدی اسـت.

 

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

 

4. “چرا در مورد خیانت می پرسی؟”

اگر چه ممکن اسـت عجیب بـه نظر برسد، کسی کـه بـه طرف مقابل خود خیانت می کند ممکن اسـت بیشتر موضوع خیانت را مطرح کند. اگر شریک زندگی شـما بـه طور تصادفی شروع بـه در میان گذاشتن موضوع خیانت کند، می تواند نشانه ان باشد کـه آن ها بـه شـما خیانت کرده اند یا حداقل بـه انجام اینکار فکر می کنند.

 

 “اگر بـه نظر می رسد انها واقعاً علاقه مند بـه شنیدن افکار شـما در مورد این موضوع هستند، می تواند راهی برای سنجش واکنش شـما باشد تا ببینیم آیا عواقبی وجوددارد یا خیر.”

 

اگر آن ها “بـه در میان گذاشتن موضوع ادامه می دهند یا بـه نظر می رسد واقعاً برای صحبت در مورد ان اصرار دارند”،باید از آن ها بپرسید کـه چرا می خواهند در مورد ان بحث کنند. او توصیه می کند: “بـه نحوه رفتار آن ها و انچه می گویند دقت کنید، زیرا می تواند سرنخی از تقلب یا درنظر گرفتن ان باشد.” “آن ها ممکن اسـت عده اي از نشانه هاي‌ تقلب را نشان دهند، مانند اجتناب، عصبی بودن، یا حالت تدافعی.”

 

5. “داری به من خیانت می کنی؟”

وقتی نوبت بـه ان می رسد، مستقیم ترین سوال ممکن اسـت پاسخی را کـه بـه دنبالش هستید بـه شـما بدهد. «فریبکاران اغلب ممکن اسـت منحرف شوند و دروغ بگویند، اما میتوانید مستقیماً از شریک زندگی خود بپرسید کـه آیا بـه شـما خیانت می کند یا خیر.

 

از طرف مقابل شـما ممکن اسـت وقتی مستقیماً از شـما پرسیده شود، در مورد خیانت با شـما صادق باشد، اما حتی اگر از پاسخ دادن بـه سؤال اجتناب کنند، بازهم می تواند نشانه اي از خیانت بـه شـما باشد.  “صادق باشید و نگرانی هاي‌ خودرا با شریک زندگی خود در بین بگذارید.” اگر چه ممکن اسـت در پاسخ هاي‌ خود صادق نباشند، سیگنال هایي مانند زبان بدن، کلمات، تماس چشمی و بی قراری ممکن اسـت اطلاعات بیشتری بـه شـما بدهد.

نشانه هایی از خیانت همسر را در این سوالات بدانید

 

نشانه هایی است که ازدواج شما به پایان رسیده است

داده هاي‌ تاریخی حاکی از ان اسـت کـه مردان همیشه بیشتر در دسترس خیانت بوده اند. اما در دهه 1990؛ میزان خیانت در بین مردان 50 ساله بـه اوج خود رسید. در ان دهه، مردان مسن‌تر نسبت بـه میانسالان کمتر احتمال داشت خیانت کنند. سپس، در دهه 2000؛ بالاترین میزان خیانت بـه مردان 60 ساله منتقل شد. حالا، بـه نظر می رسد، یک‌بار دیگر صعود کرده اسـت.