نکته های مهم در ارتباطات زناشویی

نکته های مهم در ارتباطات زناشویی

نکته های مهم در ارتباطات زناشویی

ازدواج پایدار

اگر بین مراحل ارتباطی زن و شوهر یک توازن بوجود بیاید یک ازدواج متعادل ساخته می شود.جدال آنها  از بین می رود و ارتباطی کامل بین  آن دو  ایجاد می گردد.آنها در یک زمان به هم نزدیک و از هم جدا هستند و این دلیل متعادل شدن ارتباط  آنها می باشد. زوجین با یکدیگر زندگی می کنند اما نه به این دلیل که یک نفر شده اند بلکه به این دلیل که آموخته اند متفاوت و شاد باشند.

 چگونه می توان نزدیک بودن به یکدیگر را تقویت  کرد:

* زوجهای خوشبخت در ازدواج های موفق با چیزهایی مانند خوردن غذا با خانواده ،تلفن زدن به هم زمانیکه یکی از آنها به مسافرت رفته است زندگی خود را محکم نگه داشته اند.این کارها مانند ستونهایی پایه زندگی را قوی می نمایند.

* زوجها باید با یکدیگر مودب و مهربان باشند.هیچ کس به اندازه شریک زندگی نیازمند مهربانی نیست.افراد بالغ می دانند که زندگی زناشویی خوب وابسته به مهربانی می باشد.

* زوجها باید سعی کنند به جای اجازه رشد دادن به تفاوتها موارد مورد اختلاف را حل کنند .مطمئناً عصبانی می شوند و بحث می کنند ولی باید مطمئن باشند که مشکلاتشان را حل می کنند.

 چگونه می توان از جداییها جلوگیری نمود:

* زوجها باید بدانند که طبیعت زن و مرد متفاوت است.ممکن است که مرد دوست نداشته باشد کسی برنامه او را در هنگام تماشای تلویزیون تغییر دهد.زن به جای عصبانیت باید بداند که این موضوع برای مرد مهم است.

گاهی وقتها ممکن است زن بخواهد درباره احساسات خود صحبت کند ، مرد باید اهمیت این موضوع را برای زن درک کند و زمانی را برای گوش کردن به صحبتهای همسرش در نظر بگیرد.

* همسران ممکن است دوستان مختلفی داشته باشند.به طور معمول زن دوستان خاص خود را دارد و مرد نیز دوستان خود را.این برای هر دو خوب است که دوستیهایشان را حفظ کنند و باید یکدیگر را تشویق به ادامه این دوستیها بنمایند .

مرد باید بداند که با اینکه او بهترین دوست زن محسوب می شود ولی همسرش نیاز دارد که بعضی از مواقع با دوستان خود باشدو همینطور زن نیز باید این موضوع را درک کند.همسران باید به یکدیگر این اجازه را دهند که هر کدام سرگرمیهای خاص خود را داشته باشند.

این فعالیتها شادمانی و قدرت را  به زندگی آنها منتقل می کنند.

* این بسیار مهم است که آنها بدانند احساساتشان نسبت به یکدیگر در حال تغییر است و این تغییرات طبیعی است.ماده شیمیایی مغز مسئول این تحولات  می باشد و به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد و زوجها باید اجازه دهند که تغییرات طبیعی آنها را به سمت یک زندگی پایدارسوق دهد.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت